คอร์ดเพลง แก้มน้องนางนั้นเเดงกว่าใคร

ศิลปิน เขียนไขและวานิช

INTRO , , , , , D A D A , , , , , D A E D , , , A A , , , , , D A D A , , , , , D A E D , , , A A VERSE 1 D A วอนให้ลม ช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไป D A จากดินแดน ถิ่นเหนือที่ไกลแสนไกล D A สุดขอบฟ้า ที่ไกลแสนไกล ล่องลอยไป D E วอนให้ลม ช่วยพัดหัวใจ พี่ไปให้ถึง PRE-CHORUS 1 D A ฝากดวงใจ พี่ลอยล่องไปบนนภา D A สุดขอบฟ้า หัวใจพี่จะไปถึง D A ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง หัวใจพี่แทบติดตรึง D E เพ้อรำพึงรำพัน ถึงแม่นวลน้อง CHORUS 1 D C#m แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร ใจพี่จมแทบพสุธา D C#m ดวงฤทัย หรือดวงแก้วตา ดุจดวงดารา ดวงดาวดวงไหน D C#m วอนให้ชาย ทุกคนเดินผ่าน วอนให้ใจ น้องไม่มีใคร D A วอนให้ลม พัดพาหัวใจพี่ไปถึง INSTRU , , , , , D A D A , , , , , D A E D , , , A A PRE-CHORUS 2 D A ฝากดวงใจ พี่ลอยล่องไปบนนภา D A สุดขอบฟ้า หัวใจพี่จะไปถึง D A ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง หัวใจพี่แทบติดตรึง D E เพ้อรำพึงรำพัน ถึงแม่นวลน้อง D A ฝากดวงใจ พี่ลอยล่องไปบนนภา D A สุดขอบฟ้า หัวใจพี่จะไปถึง D A ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง หัวใจพี่แทบติดตรึง D E เพ้อรำพึงรำพัน ถึงแม่นวลน้อง CHORUS 2 D C#m แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร ใจพี่จมแทบพสุธา D C#m ดวงฤทัย หรือดวงแก้วตา ดุจดวงดารา ดวงดาวดวงไหน D C#m วอนให้ชาย ทุกคนเดินผ่าน วอนให้ใจ น้องไม่มีใคร D A วอนให้ลม พัดพาหัวใจพี่ไปถึง INSTRU , , , , , D A D A , , , , , D A E D , , , A A PRE-CHORUS 3 D A ฝากดวงใจ พี่ลอยล่องไปบนนภา D A สุดขอบฟ้า หัวใจพี่จะไปถึง D A ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง หัวใจพี่แทบติดตรึง D E เพ้อรำพึงรำพัน ถึงแม่นวลน้อง CHORUS 3 D C#m แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร ใจพี่จมแทบพสุธา D C#m ดวงฤทัย หรือดวงแก้วตา ดุจดวงดารา ดวงดาวดวงไหน D C#m วอนให้ชาย ทุกคนเดินผ่าน วอนให้ใจ น้องไม่มีใคร D A วอนให้ลม พัดพาหัวใจพี่ไปถึง OUTRO , , , , , D A D A , , , , , D A E D , , , A A , , , , , D A D A , , , , , D A E D , , , A A Fade out…

Simplify

INTRO
,      ,      ,      ,      , 
 D     A     D     A
,      ,      ,      ,      , 
 D     A     E     D
,      ,     ,  
 A     A     

,      ,      ,      ,      , 
 D     A     D     A
,      ,      ,      ,      , 
 D     A     E     D
,      ,     ,  
 A     A     


VERSE 1

D                A     
วอนให้ลม ช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไป 
      D               A
จากดินแดน ถิ่นเหนือที่ไกลแสนไกล 
     D                  A     
สุดขอบฟ้า ที่ไกลแสนไกล ล่องลอยไป 
     D               E
วอนให้ลม ช่วยพัดหัวใจ พี่ไปให้ถึง


PRE-CHORUS 1

      D             A     
ฝากดวงใจ พี่ลอยล่องไปบนนภา 
     D          A     
สุดขอบฟ้า หัวใจพี่จะไปถึง 
    D              A     
ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง หัวใจพี่แทบติดตรึง 
     D            E    
เพ้อรำพึงรำพัน ถึงแม่นวลน้อง 


CHORUS 1

 D                 C#m     
แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร ใจพี่จมแทบพสุธา 
D                 C#m     
ดวงฤทัย หรือดวงแก้วตา ดุจดวงดารา ดวงดาวดวงไหน 
D                 C#m     
วอนให้ชาย ทุกคนเดินผ่าน วอนให้ใจ น้องไม่มีใคร 
D                  A
วอนให้ลม พัดพาหัวใจพี่ไปถึง 


INSTRU
,      ,      ,      ,      , 
 D     A     D     A
,      ,      ,      ,      , 
 D     A     E     D
,      ,     ,  
 A     A     


PRE-CHORUS 2

      D             A     
ฝากดวงใจ พี่ลอยล่องไปบนนภา 
     D          A     
สุดขอบฟ้า หัวใจพี่จะไปถึง 
    D              A     
ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง หัวใจพี่แทบติดตรึง 
     D            E    
เพ้อรำพึงรำพัน ถึงแม่นวลน้อง 

      D             A     
ฝากดวงใจ พี่ลอยล่องไปบนนภา 
     D          A     
สุดขอบฟ้า หัวใจพี่จะไปถึง 
    D              A     
ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง หัวใจพี่แทบติดตรึง 
     D            E    
เพ้อรำพึงรำพัน ถึงแม่นวลน้อง 


CHORUS 2

 D                 C#m     
แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร ใจพี่จมแทบพสุธา 
D                 C#m     
ดวงฤทัย หรือดวงแก้วตา ดุจดวงดารา ดวงดาวดวงไหน 
D                 C#m     
วอนให้ชาย ทุกคนเดินผ่าน วอนให้ใจ น้องไม่มีใคร 
D                  A
วอนให้ลม พัดพาหัวใจพี่ไปถึง 


INSTRU
,      ,      ,      ,      , 
 D     A     D     A
,      ,      ,      ,      , 
 D     A     E     D
,      ,     ,  
 A     A     


PRE-CHORUS 3

      D             A     
ฝากดวงใจ พี่ลอยล่องไปบนนภา 
     D          A     
สุดขอบฟ้า หัวใจพี่จะไปถึง 
    D              A     
ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง หัวใจพี่แทบติดตรึง 
     D            E    
เพ้อรำพึงรำพัน ถึงแม่นวลน้อง 


CHORUS 3

 D                 C#m     
แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร ใจพี่จมแทบพสุธา 
D                 C#m     
ดวงฤทัย หรือดวงแก้วตา ดุจดวงดารา ดวงดาวดวงไหน 
D                 C#m     
วอนให้ชาย ทุกคนเดินผ่าน วอนให้ใจ น้องไม่มีใคร 
D                  A
วอนให้ลม พัดพาหัวใจพี่ไปถึง 


OUTRO
,      ,      ,      ,      , 
 D     A     D     A
,      ,      ,      ,      , 
 D     A     E     D
,      ,     ,  
 A     A     

,      ,      ,      ,      , 
 D     A     D     A
,      ,      ,      ,      , 
 D     A     E     D
,      ,     ,  
 A     A     

Fade out…
Features