คอร์ดเพลง Skywalker

ศิลปิน ภูมิจิต x นิ้วกลม

INTRO , , , , , A A D D , , , , , A A D D VERSE 1 A D วันเวลาล่วงผ่าน ฉันทดลองและเรียนรู้ A D จะผิดจะถูกก็ผ่านกาลเวลา A D โลกกว้างใหญ่ ก็มีโอกาสจะพลาดล้ม A D ยังคงเดินต่อสะสมบทเรียน VERSE 2 A D เราผ่านเรื่องร้าย เพื่อพบเพื่อนแท้ A D ในเหตุร้ายจะพบคนดี A D อาจจะล้มนับครั้งไม่ถ้วนและมีโอกาสจะล้มเหลว A D แต่ฉันมีเธอคอยบอกว่า CHORUS 1 A D ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง A D ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลงเถอะ A D ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง A D ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลงนะ VERSE 3 A D นาทีนี้สิ่ง สำคัญคือความสุข A D จะผิดจะถูกจะตรวจสอบจากกาลเวลา A D มีดีมีแย่ มีสำเร็จมีล้มเหลว A D แต่ฉันมีเธอคอยบอกว่า CHORUS 2 A D ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง A D ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลงเถอะ A D ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง A D ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลงนะ SOLO , , , , , F#m G D E , , , , , F#m D E E BRIDGE F#m D A E สุดท้ายตัวเราจะยันตัวยืนขึ้น เดินไปข้างหน้า F#m D E ลุก ลุก ลุก ลุก ลุก ลุก ลุก ขึ้นมา CHORUS 3 A D ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง A D ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง

Simplify

INTRO
,       ,        ,        ,        ,
 A      A       D      D
,       ,        ,        ,        ,
 A      A       D      D


VERSE 1

A               D
 วันเวลาล่วงผ่าน ฉันทดลองและเรียนรู้
  A             D
จะผิดจะถูกก็ผ่านกาลเวลา
A             D
โลกกว้างใหญ่ ก็มีโอกาสจะพลาดล้ม
  A            D
ยังคงเดินต่อสะสมบทเรียน


VERSE 2

  A           D
เราผ่านเรื่องร้าย เพื่อพบเพื่อนแท้ 
  A         D
ในเหตุร้ายจะพบคนดี 
     A               D
อาจจะล้มนับครั้งไม่ถ้วนและมีโอกาสจะล้มเหลว 
A     D
แต่ฉันมีเธอคอยบอกว่า 


CHORUS 1

A                   D
ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง 
A                   D
ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลงเถอะ 

A                  D
ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง 
A                  D
ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลงนะ


VERSE 3

  A      D
นาทีนี้สิ่ง สำคัญคือความสุข
  A                   D
จะผิดจะถูกจะตรวจสอบจากกาลเวลา
 A      D
มีดีมีแย่ มีสำเร็จมีล้มเหลว
A     D
แต่ฉันมีเธอคอยบอกว่า


CHORUS 2

A                   D
ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง 
A                   D
ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลงเถอะ 

A                  D
ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง 
A                  D
ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลงนะ


SOLO
,       ,        ,        ,        ,
 F#m    G       D      E
,       ,        ,        ,        ,
 F#m    D       E      E


BRIDGE

  F#m     D       A      E
สุดท้ายตัวเราจะยันตัวยืนขึ้น เดินไปข้างหน้า
F#m      D        E
ลุก ลุก ลุก ลุก ลุก ลุก ลุก ขึ้นมา 


CHORUS 3

A                   D
ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง 
A                   D
ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง ลุกลุกลุก ขึ้นให้มากกว่าล้มลง
Features