คอร์ดเพลง โปรดเถอะ (Agony)

ศิลปิน YENTED

INTRO , , , , , Dbmaj7 Gbmaj7 Dbmaj7 Gbmaj7 VERSE 1 Dbmaj7 Gbmaj7 Dbmaj7 Gbmaj7 ฉันเองก็ตอบคำถามนั้นไม่ได้ Dbmaj7 Gbmaj7 Dbmaj7 Gbmaj7 ว่าทำไมฉันต้องวิ่งตามกับความรักนั้นทำไม PRE-CHORUS 1 Db/F Bbm7 เหมือนว่ามันจะไกลออกไปแสนไกล Db/F Bbm7 เหมือนว่ามันจะมีจุดหมายแต่มันไม่ใช่ Db/F Bbm7 เธอแค่เพียงต้องการอะไรบางอย่าง Gbmaj7 Ab ใช่ไหม ใช่ไหม CHORUS 1 Dbmaj7 Gbmaj7 Dbmaj7 Gbmaj7 โปรดเถอะอย่าให้ฉันพยายามอยู่อย่างนี้ บอกมาเถอะไม่รู้สึกดีอะไร Dbmaj7 Gbmaj7 Fm7 Bbm7 โปรดเถอะปล่อยให้ฉันได้มีชีวิตใหม่ได้ไหม Ebm7 Ab Dbmaj7 ได้โปรดเถอะปล่อยฉันไป โปรดเถอะอย่าทำร้ายหัวใจฉันอีกเลย INSTRU , , , , , Dbmaj7 Gbmaj7 Dbmaj7 Gbmaj7 VERSE 2 Dbmaj7 Gbmaj7 Dbmaj7 Gbmaj7 ฉันทำได้เพียงแค่กอดตัวเองเอาไว้ Dbmaj7 Gbmaj7 Dbmaj7 Gbmaj7 ในวันที่คิดว่าเธอจะอยู่กับฉันตลอดไป PRE-CHORUS 2 Db/F Bbm7 เหมือนว่ามันจะไกลออกไปแสนไกล Db/F Bbm7 เหมือนว่ามันจะมีจุดหมายแต่มันไม่ใช่ Db/F Bbm7 เธอแค่เพียงต้องการอะไรบางอย่าง Gbmaj7 Ab ใช่ไหม ใช่ไหม CHORUS 2 Dbmaj7 Gbmaj7 Dbmaj7 Gbmaj7 โปรดเถอะอย่าให้ฉันพยายามอยู่อย่างนี้ บอกมาเถอะไม่รู้สึกดีอะไร Dbmaj7 Gbmaj7 Fm7 Bbm7 โปรดเถอะปล่อยให้ฉันได้มีชีวิตใหม่ได้ไหม Ebm7 Ab Dbmaj7 ได้โปรดเถอะปล่อยฉันไป โปรดเถอะอย่าทำร้ายหัวใจฉันอีกเลย OUTRO , , , , , Dbmaj7 Gbmaj7 Dbmaj7 Gbmaj7

Simplify

INTRO
,        ,        ,        ,        , 
 Dbmaj7  Gbmaj7   Dbmaj7  Gbmaj7


VERSE 1

Dbmaj7 Gbmaj7      Dbmaj7  Gbmaj7
 ฉันเองก็ตอบคำถามนั้นไม่ได้ 
Dbmaj7      Gbmaj7   Dbmaj7  Gbmaj7
 ว่าทำไมฉันต้องวิ่งตามกับความรักนั้นทำไม 


PRE-CHORUS 1

Db/F            Bbm7
 เหมือนว่ามันจะไกลออกไปแสนไกล
Db/F          Bbm7
 เหมือนว่ามันจะมีจุดหมายแต่มันไม่ใช่
Db/F            Bbm7
 เธอแค่เพียงต้องการอะไรบางอย่าง
  Gbmaj7 Ab
ใช่ไหม ใช่ไหม


CHORUS 1

Dbmaj7      Gbmaj7       Dbmaj7      Gbmaj7
 โปรดเถอะอย่าให้ฉันพยายามอยู่อย่างนี้ บอกมาเถอะไม่รู้สึกดีอะไร
Dbmaj7       Gbmaj7   Fm7  Bbm7
 โปรดเถอะปล่อยให้ฉันได้มีชีวิตใหม่ได้ไหม 
       Ebm7             Ab          Dbmaj7
ได้โปรดเถอะปล่อยฉันไป โปรดเถอะอย่าทำร้ายหัวใจฉันอีกเลย 


INSTRU
,        ,        ,        ,        , 
 Dbmaj7  Gbmaj7   Dbmaj7  Gbmaj7


VERSE 2

Dbmaj7     Gbmaj7   Dbmaj7   Gbmaj7
 ฉันทำได้เพียงแค่กอดตัวเองเอาไว้ 
Dbmaj7   Gbmaj7  Dbmaj7 Gbmaj7
 ในวันที่คิดว่าเธอจะอยู่กับฉันตลอดไป


PRE-CHORUS 2

Db/F            Bbm7
 เหมือนว่ามันจะไกลออกไปแสนไกล
Db/F          Bbm7
 เหมือนว่ามันจะมีจุดหมายแต่มันไม่ใช่
Db/F            Bbm7
 เธอแค่เพียงต้องการอะไรบางอย่าง
  Gbmaj7 Ab
ใช่ไหม ใช่ไหม


CHORUS 2

Dbmaj7      Gbmaj7       Dbmaj7      Gbmaj7
 โปรดเถอะอย่าให้ฉันพยายามอยู่อย่างนี้ บอกมาเถอะไม่รู้สึกดีอะไร
Dbmaj7       Gbmaj7   Fm7  Bbm7
 โปรดเถอะปล่อยให้ฉันได้มีชีวิตใหม่ได้ไหม 
       Ebm7             Ab          Dbmaj7
ได้โปรดเถอะปล่อยฉันไป โปรดเถอะอย่าทำร้ายหัวใจฉันอีกเลย 


OUTRO
,        ,        ,        ,        , 
 Dbmaj7  Gbmaj7   Dbmaj7  Gbmaj7
Features