คอร์ดเพลง เจ็บเป็นน้ำตา

ศิลปิน Bedroom Audio

INTRO , , , , , E E B B , , , , , E E B B VERSE 1 E B มีเพียงน้ำตาให้เข้าใจว่าข้างในเป็นอย่างไร E B ไม่มีคำพูดใดอธิบายได้ฟังก็คงรู้ PRE-CHORUS 1 E G#m ก็ใจน่ะมันไม่มีเสียง มันรู้แค่เพียงมันเจ็บช้ำ C# E จะร่ำจะร้องก็หมดทาง มาออกอาการเป็นน้ำตา CHORUS 1 G#m C# ไม่ลืม ร้อยพัน สัญญาเธอหลอก ไหนใครมันบอกรักตลอดไป G#m C# E F# ไม่เอาไม่ฟังไม่ยอมไม่หลอก เชื่อคำเธอบอกเสียใจแค่ไหน E F# B เจ็บเป็นน้ำตาให้เธอเข้าใจ VERSE 2 E B ลองไปคิดดูให้รู้ตัวว่าที่ทำมันผิดไหม E B ไปตีความน้ำตาแปลหัวใจไปคิดตามให้มันชัด PRE-CHORUS 2 E G#m ก็ใจน่ะมันไม่มีเสียง มันรู้แค่เพียงมันเจ็บช้ำ C# E จะร่ำจะร้องก็หมดทาง มาออกอาการเป็นน้ำตา CHORUS 2 G#m C# ไม่ลืม ร้อยพัน สัญญาเธอหลอก ไหนใครมันบอกรักตลอดไป G#m C# E F# ไม่เอาไม่ฟังไม่ยอมไม่หลอก เชื่อคำเธอบอกเสียใจแค่ไหน E F# B เจ็บเป็นน้ำตาให้เธอเข้าใจ SOLO , , , , , E E G#m G#m , , , , , E E G#m G#m , , , , , C# C# E E CHORUS 3 G#m C# ไม่ลืมร้อยพันสัญญาเธอหลอก สาบานกลิ้งกลอกนอกดีในร้าย G#m C# ไม่เอาไม่ฟังไม่ยอมไม่หลอก โง่ดูไม่ออกเสียใจแค่ไหน G#m C# ไม่ลืมร้อยพันสัญญาเธอหลอก ไหนใครมันบอกรักตลอดไป G#m C# E F# ไม่เอาไม่ฟังไม่ยอมไม่หลอก เชื่อคำเธอบอกเสียใจแค่ไหน E F# B เจ็บเป็นน้ำตาให้เธอเข้าใจ INSTRU , , , , , E E B B OUTRO E B ลองไปคิดดูให้รู้ตัวว่าหัวใจมันเจ็บช้ำ
INTRO , , , , , E E B B , , , , , E E B B VERSE 1 E B มีเพียงน้ำตาให้เข้าใจว่าข้างในเป็นอย่างไร E B ไม่มีคำพูดใดอธิบายได้ฟังก็คงรู้ PRE-CHORUS 1 E G#m ก็ใจน่ะมันไม่มีเสียง มันรู้แค่เพียงมันเจ็บช้ำ C# E จะร่ำจะร้องก็หมดทาง มาออกอาการเป็นน้ำตา CHORUS 1 G#m C# ไม่ลืม ร้อยพัน สัญญาเธอหลอก ไหนใครมันบอกรักตลอดไป G#m C# E F# ไม่เอาไม่ฟังไม่ยอมไม่หลอก เชื่อคำเธอบอกเสียใจแค่ไหน E F# B เจ็บเป็นน้ำตาให้เธอเข้าใจ VERSE 2 E B ลองไปคิดดูให้รู้ตัวว่าที่ทำมันผิดไหม E B ไปตีความน้ำตาแปลหัวใจไปคิดตามให้มันชัด PRE-CHORUS 2 E G#m ก็ใจน่ะมันไม่มีเสียง มันรู้แค่เพียงมันเจ็บช้ำ C# E จะร่ำจะร้องก็หมดทาง มาออกอาการเป็นน้ำตา CHORUS 2 G#m C# ไม่ลืม ร้อยพัน สัญญาเธอหลอก ไหนใครมันบอกรักตลอดไป G#m C# E F# ไม่เอาไม่ฟังไม่ยอมไม่หลอก เชื่อคำเธอบอกเสียใจแค่ไหน E F# B เจ็บเป็นน้ำตาให้เธอเข้าใจ SOLO , , , , , E E G#m G#m , , , , , E E G#m G#m , , , , , C# C# E E CHORUS 3 G#m C# ไม่ลืมร้อยพันสัญญาเธอหลอก สาบานกลิ้งกลอกนอกดีในร้าย G#m C# ไม่เอาไม่ฟังไม่ยอมไม่หลอก โง่ดูไม่ออกเสียใจแค่ไหน G#m C# ไม่ลืมร้อยพันสัญญาเธอหลอก ไหนใครมันบอกรักตลอดไป G#m C# E F# ไม่เอาไม่ฟังไม่ยอมไม่หลอก เชื่อคำเธอบอกเสียใจแค่ไหน E F# B เจ็บเป็นน้ำตาให้เธอเข้าใจ INSTRU , , , , , E E B B OUTRO E B ลองไปคิดดูให้รู้ตัวว่าหัวใจมันเจ็บช้ำ
Features