คอร์ดเพลง ไม่มีคำจำกัดความ

ศิลปิน POTATO

INTRO , , , F# F# , , , , , F# C# D#m B , , , , , F# C# D#m B , , , , , F# C# D#m B , , , , , F# C# D#m B VERSE 1 F# C# D#m C# เคยคาดหวัง แต่ก็ผิดหวัง กับความหลัง ที่มันไม่สวยงาม ถามตัวเองกี่ที B A#m G#m C# ผิดตรงไหน พลาดตรงไหน ตื่นขึ้นมา ด้วยใจที่มันร้าวราน PRE-CHORUS 1 B A#m G#m F# คิดทบทวน ความหมายที่แท้ของคำว่ารัก ยึดถือหรือเพียงปล่อยวาง B A#m G#m C# ยอมรับในกันและพร้อมร่วมทาง จับมือกันจนวันสุดท้าย CHORUS 1 F# C#/F นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้ ไม่ต้องมีคำจำกัดความ A# D#m C# คือคำถามที่เพิ่งรู้คำตอบ เราอาจ- B A#m G#m C# ไม่ชอบกันบางมุม แต่ก็คุ้มที่เข้าใจ หันหน้ามาคุยกันด้วยหัวใจ F# C# D#m C# นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้ มีทั้งร้อนและเย็นปะปน ต้องมีสักคนไม่ต้องเลิศเลอ B A#m G#m C# F# สุดท้ายก็มีแต่เธอคนเดียวที่ร้ายดี ไม่หนีไม่จากกันไป อยู่เสมอ ไม่มีวันเปลี่ยน INSTRU , , , , , F# C# D#m B , , , , , F# C# D#m B VERSE 2 F# C# D#m C# ยังมีเธอ ที่จับมือกัน ต่อให้เจอวันที่มันยากลำบาก ยังไม่แปรเปลี่ยนไป B A#m G#m C# จะมีฉัน ที่ห่วงใย ดีแค่ไหนที่เราได้มาพบกัน PRE-CHORUS 2 B A#m G#m F# คิดทบทวน ความหมายที่แท้ของคำว่ารัก ยึดถือหรือเพียงปล่อยวาง B A#m G#m C# ยอมรับในกันและพร้อมร่วมทาง จับมือกันจนวันสุดท้าย CHORUS 2 F# C#/F นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้ ไม่ต้องมีคำจำกัดความ A# D#m C# คือคำถามที่เพิ่งรู้คำตอบ เราอาจ- B A#m G#m C# ไม่ชอบกันบางมุม แต่ก็คุ้มที่เข้าใจ หันหน้ามาคุยกันด้วยหัวใจ F# C# D#m C# นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้ มีทั้งร้อนและเย็นปะปน ต้องมีสักคนไม่ต้องเลิศเลอ B A#m G#m C# F# สุดท้ายก็มีแต่เธอคนเดียวที่ร้ายดี ไม่หนีไม่จากกันไป อยู่เสมอ ไม่มีวันเปลี่ยน SOLO , , , , , F# C# D#m C# (ไม่มีวันเปลี่ยน) , , , , , B A#m G#m C# , , , , , F# F# F# F# CHORUS 3 F# C#/F นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้ ไม่ต้องมีคำจำกัดความ A# D#m C# คือคำถามที่เพิ่งรู้คำตอบ เราอาจ- B A#m G#m C# ไม่ชอบกันบางมุม แต่ก็คุ้มที่เข้าใจ หันหน้ามาคุยกันด้วยหัวใจ F# C# D#m C# นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้ มีทั้งร้อนและเย็นปะปน ต้องมีสักคนไม่ต้องเลิศเลอ B A#m G#m C# F# สุดท้ายก็มีแต่เธอคนเดียวที่ร้ายดี ไม่หนีไม่จากกันไป อยู่เสมอ ไม่มีวันเปลี่ยน OUTRO , , , , , F# C#/F D#m B (ไม่มีวันเปลี่ยน) , , , , , F# C#/F D#m B (ไม่มีวันเปลี่ยน) B F# ไม่หนีไม่จากกันไป อยู่เสมอ ไม่มีวันเปลี่ยน
INTRO , , , F# F# , , , , , F# C# D#m B , , , , , F# C# D#m B , , , , , F# C# D#m B , , , , , F# C# D#m B VERSE 1 F# C# D#m C# เคยคาดหวัง แต่ก็ผิดหวัง กับความหลัง ที่มันไม่สวยงาม ถามตัวเองกี่ที B A#m G#m C# ผิดตรงไหน พลาดตรงไหน ตื่นขึ้นมา ด้วยใจที่มันร้าวราน PRE-CHORUS 1 B A#m G#m F# คิดทบทวน ความหมายที่แท้ของคำว่ารัก ยึดถือหรือเพียงปล่อยวาง B A#m G#m C# ยอมรับในกันและพร้อมร่วมทาง จับมือกันจนวันสุดท้าย CHORUS 1 F# C#/F นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้ ไม่ต้องมีคำจำกัดความ A# D#m C# คือคำถามที่เพิ่งรู้คำตอบ เราอาจ- B A#m G#m C# ไม่ชอบกันบางมุม แต่ก็คุ้มที่เข้าใจ หันหน้ามาคุยกันด้วยหัวใจ F# C# D#m C# นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้ มีทั้งร้อนและเย็นปะปน ต้องมีสักคนไม่ต้องเลิศเลอ B A#m G#m C# F# สุดท้ายก็มีแต่เธอคนเดียวที่ร้ายดี ไม่หนีไม่จากกันไป อยู่เสมอ ไม่มีวันเปลี่ยน INSTRU , , , , , F# C# D#m B , , , , , F# C# D#m B VERSE 2 F# C# D#m C# ยังมีเธอ ที่จับมือกัน ต่อให้เจอวันที่มันยากลำบาก ยังไม่แปรเปลี่ยนไป B A#m G#m C# จะมีฉัน ที่ห่วงใย ดีแค่ไหนที่เราได้มาพบกัน PRE-CHORUS 2 B A#m G#m F# คิดทบทวน ความหมายที่แท้ของคำว่ารัก ยึดถือหรือเพียงปล่อยวาง B A#m G#m C# ยอมรับในกันและพร้อมร่วมทาง จับมือกันจนวันสุดท้าย CHORUS 2 F# C#/F นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้ ไม่ต้องมีคำจำกัดความ A# D#m C# คือคำถามที่เพิ่งรู้คำตอบ เราอาจ- B A#m G#m C# ไม่ชอบกันบางมุม แต่ก็คุ้มที่เข้าใจ หันหน้ามาคุยกันด้วยหัวใจ F# C# D#m C# นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้ มีทั้งร้อนและเย็นปะปน ต้องมีสักคนไม่ต้องเลิศเลอ B A#m G#m C# F# สุดท้ายก็มีแต่เธอคนเดียวที่ร้ายดี ไม่หนีไม่จากกันไป อยู่เสมอ ไม่มีวันเปลี่ยน SOLO , , , , , F# C# D#m C# (ไม่มีวันเปลี่ยน) , , , , , B A#m G#m C# , , , , , F# F# F# F# CHORUS 3 F# C#/F นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้ ไม่ต้องมีคำจำกัดความ A# D#m C# คือคำถามที่เพิ่งรู้คำตอบ เราอาจ- B A#m G#m C# ไม่ชอบกันบางมุม แต่ก็คุ้มที่เข้าใจ หันหน้ามาคุยกันด้วยหัวใจ F# C# D#m C# นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้ มีทั้งร้อนและเย็นปะปน ต้องมีสักคนไม่ต้องเลิศเลอ B A#m G#m C# F# สุดท้ายก็มีแต่เธอคนเดียวที่ร้ายดี ไม่หนีไม่จากกันไป อยู่เสมอ ไม่มีวันเปลี่ยน OUTRO , , , , , F# C#/F D#m B (ไม่มีวันเปลี่ยน) , , , , , F# C#/F D#m B (ไม่มีวันเปลี่ยน) B F# ไม่หนีไม่จากกันไป อยู่เสมอ ไม่มีวันเปลี่ยน
Features