คอร์ดเพลง ใครก็ได้ที่ไม่ใช่เธอ

ศิลปิน Pang Pattanan

INTRO Am D Bm Esus4 Em แววตาที่มองผ่านหัวใจ ลึกซึ้งมากเกินคนทั่วไป แต่เธอไม่เคยรับรู้มันเลย Am D Bm Esus4 E ไม่ได้ซับซ้อนหรือยากเย็น มองมาแล้วเธอจะรู้เอง แต่ติดที่เธอไม่เคยใส่ใจ PRE-CHORUS 1 Am D Bm E ยิ่งรักยิ่งเหนื่อย ยิ่งไกลยิ่งห่าง เพราะเธอมองผ่าน ฉันไป Am D Bm E กี่ครั้งที่อยาก ให้เธอรู้สึก แม้ว่าลึก ๆ รู้ว่าไม่มีความหมาย CHORUS 1 Am D Bm E ทรมาน จมกับการคิดถึงเธอ พยายาม ก็ไม่เคยได้หัวใจ Am D Bm E ใกล้แค่นี้แหละ ฉันเลยคิดไปไกล อยากให้หัวใจ… Am D Bm E เปลี่ยนไปรักใครก็ได้..… ที่มันไม่ใช่เธอ….. VERSE 2 Am D ฟ้ายิ่งมืดลงเท่าไร ก็ยิ่งทำให้รู้ว่าใกล้เจอวันใหม่ Bm Em แต่โลกของฉันทำไม ผ่านไปนานเท่าไร ทำไมยังมืดเท่าเดิม Am D บอกใจ พอ ควรจะพอได้แล้ว เพราะถ้าเขาจะรักเขาคงรักไปแล้ว Bm E เหมือนว่าใจไม่ฟังมันเลยต้องโดนสักที ให้มันร้องไห้ให้พอ PRE-CHORUS 2 Am D Bm E ยิ่งรักยิ่งเหนื่อย ยิ่งไกลยิ่งห่าง เพราะเธอมองผ่าน ฉันไป Am D Bm E กี่ครั้งที่อยาก ให้เธอรู้สึก แม้ว่าลึก ๆ รู้ว่าไม่มีความหมาย CHORUS 2 Am D Bm E ทรมาน จมกับการคิดถึงเธอ พยายาม ก็ไม่เคยได้หัวใจ Am D Bm E ใกล้แค่นี้แหละ ฉันเลยคิดไปไกล อยากให้หัวใจ… Am D Bm E เปลี่ยนไปรักใครก็ได้..… ที่มันไม่ใช่เธอ….. INSTRU , , , , , Am D Bm E , , , , , Am D Bm E CHORUS 3 Am D Bm E ทรมาน จมกับการคิดถึงเธอ พยายาม ก็ไม่เคยได้หัวใจ Am D Bm E ใกล้แค่นี้แหละ ฉันเลยคิดไปไกล อยากให้หัวใจ… Am D Bm E เปลี่ยนไปรักใครก็ได้..… ที่มันไม่ใช่เธอ….. OUTRO , , , , , Am D Bm E
INTRO Am D Bm Esus4 Em แววตาที่มองผ่านหัวใจ ลึกซึ้งมากเกินคนทั่วไป แต่เธอไม่เคยรับรู้มันเลย Am D Bm Esus4 E ไม่ได้ซับซ้อนหรือยากเย็น มองมาแล้วเธอจะรู้เอง แต่ติดที่เธอไม่เคยใส่ใจ PRE-CHORUS 1 Am D Bm E ยิ่งรักยิ่งเหนื่อย ยิ่งไกลยิ่งห่าง เพราะเธอมองผ่าน ฉันไป Am D Bm E กี่ครั้งที่อยาก ให้เธอรู้สึก แม้ว่าลึก ๆ รู้ว่าไม่มีความหมาย CHORUS 1 Am D Bm E ทรมาน จมกับการคิดถึงเธอ พยายาม ก็ไม่เคยได้หัวใจ Am D Bm E ใกล้แค่นี้แหละ ฉันเลยคิดไปไกล อยากให้หัวใจ… Am D Bm E เปลี่ยนไปรักใครก็ได้..… ที่มันไม่ใช่เธอ….. VERSE 2 Am D ฟ้ายิ่งมืดลงเท่าไร ก็ยิ่งทำให้รู้ว่าใกล้เจอวันใหม่ Bm Em แต่โลกของฉันทำไม ผ่านไปนานเท่าไร ทำไมยังมืดเท่าเดิม Am D บอกใจ พอ ควรจะพอได้แล้ว เพราะถ้าเขาจะรักเขาคงรักไปแล้ว Bm E เหมือนว่าใจไม่ฟังมันเลยต้องโดนสักที ให้มันร้องไห้ให้พอ PRE-CHORUS 2 Am D Bm E ยิ่งรักยิ่งเหนื่อย ยิ่งไกลยิ่งห่าง เพราะเธอมองผ่าน ฉันไป Am D Bm E กี่ครั้งที่อยาก ให้เธอรู้สึก แม้ว่าลึก ๆ รู้ว่าไม่มีความหมาย CHORUS 2 Am D Bm E ทรมาน จมกับการคิดถึงเธอ พยายาม ก็ไม่เคยได้หัวใจ Am D Bm E ใกล้แค่นี้แหละ ฉันเลยคิดไปไกล อยากให้หัวใจ… Am D Bm E เปลี่ยนไปรักใครก็ได้..… ที่มันไม่ใช่เธอ….. INSTRU , , , , , Am D Bm E , , , , , Am D Bm E CHORUS 3 Am D Bm E ทรมาน จมกับการคิดถึงเธอ พยายาม ก็ไม่เคยได้หัวใจ Am D Bm E ใกล้แค่นี้แหละ ฉันเลยคิดไปไกล อยากให้หัวใจ… Am D Bm E เปลี่ยนไปรักใครก็ได้..… ที่มันไม่ใช่เธอ….. OUTRO , , , , , Am D Bm E
Features