คอร์ดเพลง บ่อน้ำตา

ศิลปิน THE WHITEST CROW

VERSE 1 Bb เก็บความเจ็บปวดมานาน ไม่รู้ว่านานแค่ไหน Gm ในวันที่เธอจากไป ต้องฝืนกลั้นมันเอาไว้ Eb Bb แต่ถามว่าเจ็บไหม ให้แววตาฉันเป็นคนตอบ Bb ไม่อยากให้เธอกังวล ว่าฉันนั้นเจ็บแค่ไหน Gm ในวันที่เธอต้องไป ให้รู้ว่าฉันยังไหว Eb Bb แต่ถามว่าเจ็บไหม ให้น้ำตาฉันเป็นคนตอบ PRE-CHORUS 1 Gm F เพราะวันนี้มันเกินจุดที่ใจฉันจะทนเก็บไว้ CHORUS 1 Bb Gm มีน้ำตาเรื่องธรรมดา ก็เสียใจให้ทำไง Eb F ฉันแค่อยากจะระบายมันออกไป เพราะหัวใจกักเก็บน้ำตาไว้ไม่ไหว Bb Gm เพราะฉัน ก็คนก็มีน้ำตา ที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่า Eb F Bb ฉันเป็นคนบ่อน้ำตาลึกกว่าใคร ให้ฉันฝืนเก็บมันเอาไว้ ฉันคงจมบ่อน้ำตา VERSE 2 Bb ยิ่งฝืนยิ่งลึก ลงไป บ่อน้ำตาที่เก็บไว้ Gm มันเอ่อมันล้น ข้างใน เพราะฝืนกลั้นมันเอาไว้ Eb Bb แต่ถามว่าเจ็บไหม ฉันคงทนต่อไปไม่ไหว PRE-CHORUS 2 Gm F เพราะตอนนี้มันเกินจุดที่ใจฉันจะทนเก็บไว้ CHORUS 2 Bb Gm มีน้ำตาเรื่องธรรมดา ก็เสียใจให้ทำไง Eb F ฉันแค่อยากจะระบายมันออกไป เพราะหัวใจกักเก็บน้ำตาไว้ไม่ไหว Bb Gm เพราะฉัน ก็คนก็มีน้ำตา ที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่า Eb F Bb ฉันเป็นคนบ่อน้ำตาลึกกว่าใคร ให้ฉันฝืนเก็บมันเอาไว้ ฉันคงจมบ่อน้ำตา SOLO , , , , , Eb Eb Gm F , , , , , Eb Eb F F CHORUS 3 Bb Gm มีน้ำตาเรื่องธรรมดา ก็เสียใจให้ทำไง Eb F ฉันแค่อยากจะระบายมันออกไป เพราะหัวใจกักเก็บน้ำตาไว้ไม่ไหว Bb Gm เพราะฉัน ก็คนก็มีน้ำตา ที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่า Eb F Bb ฉันเป็นคนบ่อน้ำตาลึกกว่าใคร ให้ฉันฝืนเก็บมันเอาไว้ ฉันคงจมบ่อน้ำตา
VERSE 1 Bb เก็บความเจ็บปวดมานาน ไม่รู้ว่านานแค่ไหน Gm ในวันที่เธอจากไป ต้องฝืนกลั้นมันเอาไว้ Eb Bb แต่ถามว่าเจ็บไหม ให้แววตาฉันเป็นคนตอบ Bb ไม่อยากให้เธอกังวล ว่าฉันนั้นเจ็บแค่ไหน Gm ในวันที่เธอต้องไป ให้รู้ว่าฉันยังไหว Eb Bb แต่ถามว่าเจ็บไหม ให้น้ำตาฉันเป็นคนตอบ PRE-CHORUS 1 Gm F เพราะวันนี้มันเกินจุดที่ใจฉันจะทนเก็บไว้ CHORUS 1 Bb Gm มีน้ำตาเรื่องธรรมดา ก็เสียใจให้ทำไง Eb F ฉันแค่อยากจะระบายมันออกไป เพราะหัวใจกักเก็บน้ำตาไว้ไม่ไหว Bb Gm เพราะฉัน ก็คนก็มีน้ำตา ที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่า Eb F Bb ฉันเป็นคนบ่อน้ำตาลึกกว่าใคร ให้ฉันฝืนเก็บมันเอาไว้ ฉันคงจมบ่อน้ำตา VERSE 2 Bb ยิ่งฝืนยิ่งลึก ลงไป บ่อน้ำตาที่เก็บไว้ Gm มันเอ่อมันล้น ข้างใน เพราะฝืนกลั้นมันเอาไว้ Eb Bb แต่ถามว่าเจ็บไหม ฉันคงทนต่อไปไม่ไหว PRE-CHORUS 2 Gm F เพราะตอนนี้มันเกินจุดที่ใจฉันจะทนเก็บไว้ CHORUS 2 Bb Gm มีน้ำตาเรื่องธรรมดา ก็เสียใจให้ทำไง Eb F ฉันแค่อยากจะระบายมันออกไป เพราะหัวใจกักเก็บน้ำตาไว้ไม่ไหว Bb Gm เพราะฉัน ก็คนก็มีน้ำตา ที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่า Eb F Bb ฉันเป็นคนบ่อน้ำตาลึกกว่าใคร ให้ฉันฝืนเก็บมันเอาไว้ ฉันคงจมบ่อน้ำตา SOLO , , , , , Eb Eb Gm F , , , , , Eb Eb F F CHORUS 3 Bb Gm มีน้ำตาเรื่องธรรมดา ก็เสียใจให้ทำไง Eb F ฉันแค่อยากจะระบายมันออกไป เพราะหัวใจกักเก็บน้ำตาไว้ไม่ไหว Bb Gm เพราะฉัน ก็คนก็มีน้ำตา ที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่า Eb F Bb ฉันเป็นคนบ่อน้ำตาลึกกว่าใคร ให้ฉันฝืนเก็บมันเอาไว้ ฉันคงจมบ่อน้ำตา
Features