คอร์ดเพลง Good Boy

ศิลปิน KJ

INTRO , , , , , Gm9 Gm9 Cm9 Cm9 , , , , , Gm9 Gm9 Cm9 Cm9 CHORUS 1 Gm9 หากว่าคืนนี้นอนหนาว จะยินดีให้ยืมฉันไปกอด Cm9 ปลอบดวงใจที่ปวดร้าว ลืมเรื่องราวที่เขาทำให้เจ็บ Gm9 เจ็บก็ปล่อย เจ็บก็ปล่อย ปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันซักหน่อย Cm9 What you see? Yeah, Goodboy จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีก VERSE 1 Gm9 Cm9 ท่าทีเธอไม่ค่อยดี ถามไม่พูดไม่กล่าว คิดถึงใครหรือเปล่า yeah Gm9 เธอคงต้องการคนที่เข้าใจ Cm9 แต่คนนั้นเขาก็เป็นคนไม่เอาอ่าว คนที่หวังเขาก็ทำให้เสียเวลาเปล่า Gm9 คนมันระยำทำอะไรไม่เคยคิด มีแต่พิษเป็นคารมทำให้หลงเมื่อได้ยิน แต่ว่าฉันคงไม่อิน เพราะว่าเธอยังไม่ยิ้ม จะอยู่ข้างเธอจนเช้าช่างแม่งเหล้าไม่ต้องกิน Gm9 เขาไม่เคยจะสนหรอก คนประเภทนี้ผู้ชายด้วยกันมันดูออก Cm9 He's being a jerk, thug life, Oh my god Girl, you deserve a better man but he's not Gm9 ฉันอยู่ตรงนี้เฝ้ามองเธอเสมอ มีคนดีๆ มากมายรอบตัวเธอ Cm9 เธอเพียงหลับหูไม่ลืมตาเสียเวลากับคนห่วยๆ ให้ฉันได้เยียวยาสภาพจิตใจที่กำลังป่วย OH~ CHORUS 2 Gm9 หากว่าคืนนี้นอนหนาว จะยินดีให้ยืมฉันไปกอด Cm9 ปลอบดวงใจที่ปวดร้าว ลืมเรื่องราวที่เขาทำให้เจ็บ Gm9 เจ็บก็ปล่อย เจ็บก็ปล่อย ปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันซักหน่อย Cm9 What you see? Yeah, Goodboy จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีก VERSE 2 Gm9 Cm9 เธอดอกไม้งามแม้มีสีสันหลายหลาก ผีเสื้อก็ยังบินจาก oh oh Gm9 Cm9 ทุกๆ คราที่ฉันเห็นน้ำตาของเธอ ทำให้ฉันลำบากใจจนน่าประหลาด Gm9 หากเปลี่ยนที่ยืนเขาในใจของเธอ ให้ใครสักคน Cm9 คนๆ นั้นก็ควรทำให้เธอไม่ต้องกังวล Gm9 หากมีฉันสัญญาว่าเธอจะ ไม่ต้องทุกข์ทน Cm9 เธอก็รู้ว่าฉันหวังดีขนาดไหน เบื่อ bad bad ลองแบบ goodboy บ้างไหม CHORUS 3 Gm9 หากว่าคืนนี้นอนหนาว จะยินดีให้ยืมฉันไปกอด Cm9 ปลอบดวงใจที่ปวดร้าว ลืมเรื่องราวที่เขาทำให้เจ็บ Gm9 เจ็บก็ปล่อย เจ็บก็ปล่อย ปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันซักหน่อย Cm9 What you see? Yeah, Goodboy จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีก Gm9 หากว่าคืนนี้นอนหนาว จะยินดีให้ยืมฉันไปกอด Cm9 ปลอบดวงใจที่ปวดร้าว ลืมเรื่องราวที่เขาทำให้เจ็บ Gm9 เจ็บก็ปล่อย เจ็บก็ปล่อย ปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันซักหน่อย Cm9 What you see? Yeah, Goodboy จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีก
INTRO , , , , , Gm9 Gm9 Cm9 Cm9 , , , , , Gm9 Gm9 Cm9 Cm9 CHORUS 1 Gm9 หากว่าคืนนี้นอนหนาว จะยินดีให้ยืมฉันไปกอด Cm9 ปลอบดวงใจที่ปวดร้าว ลืมเรื่องราวที่เขาทำให้เจ็บ Gm9 เจ็บก็ปล่อย เจ็บก็ปล่อย ปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันซักหน่อย Cm9 What you see? Yeah, Goodboy จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีก VERSE 1 Gm9 Cm9 ท่าทีเธอไม่ค่อยดี ถามไม่พูดไม่กล่าว คิดถึงใครหรือเปล่า yeah Gm9 เธอคงต้องการคนที่เข้าใจ Cm9 แต่คนนั้นเขาก็เป็นคนไม่เอาอ่าว คนที่หวังเขาก็ทำให้เสียเวลาเปล่า Gm9 คนมันระยำทำอะไรไม่เคยคิด มีแต่พิษเป็นคารมทำให้หลงเมื่อได้ยิน แต่ว่าฉันคงไม่อิน เพราะว่าเธอยังไม่ยิ้ม จะอยู่ข้างเธอจนเช้าช่างแม่งเหล้าไม่ต้องกิน Gm9 เขาไม่เคยจะสนหรอก คนประเภทนี้ผู้ชายด้วยกันมันดูออก Cm9 He's being a jerk, thug life, Oh my god Girl, you deserve a better man but he's not Gm9 ฉันอยู่ตรงนี้เฝ้ามองเธอเสมอ มีคนดีๆ มากมายรอบตัวเธอ Cm9 เธอเพียงหลับหูไม่ลืมตาเสียเวลากับคนห่วยๆ ให้ฉันได้เยียวยาสภาพจิตใจที่กำลังป่วย OH~ CHORUS 2 Gm9 หากว่าคืนนี้นอนหนาว จะยินดีให้ยืมฉันไปกอด Cm9 ปลอบดวงใจที่ปวดร้าว ลืมเรื่องราวที่เขาทำให้เจ็บ Gm9 เจ็บก็ปล่อย เจ็บก็ปล่อย ปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันซักหน่อย Cm9 What you see? Yeah, Goodboy จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีก VERSE 2 Gm9 Cm9 เธอดอกไม้งามแม้มีสีสันหลายหลาก ผีเสื้อก็ยังบินจาก oh oh Gm9 Cm9 ทุกๆ คราที่ฉันเห็นน้ำตาของเธอ ทำให้ฉันลำบากใจจนน่าประหลาด Gm9 หากเปลี่ยนที่ยืนเขาในใจของเธอ ให้ใครสักคน Cm9 คนๆ นั้นก็ควรทำให้เธอไม่ต้องกังวล Gm9 หากมีฉันสัญญาว่าเธอจะ ไม่ต้องทุกข์ทน Cm9 เธอก็รู้ว่าฉันหวังดีขนาดไหน เบื่อ bad bad ลองแบบ goodboy บ้างไหม CHORUS 3 Gm9 หากว่าคืนนี้นอนหนาว จะยินดีให้ยืมฉันไปกอด Cm9 ปลอบดวงใจที่ปวดร้าว ลืมเรื่องราวที่เขาทำให้เจ็บ Gm9 เจ็บก็ปล่อย เจ็บก็ปล่อย ปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันซักหน่อย Cm9 What you see? Yeah, Goodboy จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีก Gm9 หากว่าคืนนี้นอนหนาว จะยินดีให้ยืมฉันไปกอด Cm9 ปลอบดวงใจที่ปวดร้าว ลืมเรื่องราวที่เขาทำให้เจ็บ Gm9 เจ็บก็ปล่อย เจ็บก็ปล่อย ปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันซักหน่อย Cm9 What you see? Yeah, Goodboy จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีก
Features