คอร์ดเพลง ใครรักก่อนแพ้

ศิลปิน WHAT'S UP

INTRO , , , , , Dmaj7 C#m Bm C#m VERSE 1 Dmaj7 C#m เหมือนจะมีอะไร ที่บันดาลให้เราทั้งสองคนให้ต้องมาเจอให้ต้องมาผูกพันธ์ Bm กลายเป็นอะไรที่เป็นสัมพันธ์ชั่วคราว ในวันที่ต่างคนต่างเหงาวันที่มีแค่เรา Amaj7 ไม่ได้คิดอะไร ไม่ได้คิดไปไกล Dmaj7 C#m เหมือนแค่ลมผ่านไป ที่ไม่ควรมีใครต้องเผลอใจอะไรออกไป Bm E ไม่ควรคิดอะไรให้มันไหลเกินไปไกล แต่ข้างในมันยังหวั่นไหว จะให้ลืมยังไง รู้ตัว Bm C#m D C#m Bm G F E หยุดใจไม่ไหว โอ้ว มันฝังในใจ ยิ่งลึกยิ่งเจ็บ ยิ่งไม่รักยิ่งเจ็บ ต้องจบยังไง CHORUS 1 Dmaj7 C#m คนที่รักก่อนแพ้ แพ้ ต้องช้ำต้องทน ต้องเจ็บ ไม่มีข้อแม้ แพ้ ต้องรับต้องแพ้ให้กับ- Bm F E ทุกๆ เรื่องราว ที่เข้ามาและจบเร็วดั่งน้ำซึมผ่านทราย Dmaj7 C#m ใครที่รักก่อนแพ้ แพ้ ต้องย้ำต้องเตือนทุกครั้ง ว่าใจต้องแพ้ แพ้ Bm C#m F E ความรักและความต้องการที่ไม่เท่ากัน ไม่เข้ากัน เป็นได้แค่นั้น Dmaj7 แค่เหมือนคนที่คบฆ่าเวลา INSTRU , , , Dmaj7 C#m VERSE 2 Dmaj7 เหมือนเป็นเกมหนึ่งเกม กติกามันชัดอยู่แล้ว C#m ใครปล่อยตัวปล่อยใจ ปล่อยอะไรๆให้มันไหลไปคงพัง Bm E ก็ไม่มีสิทธิ์รู้สึก รัก ก็ไม่มีสิทธิ์ จะไปหวง PRE-CHORUS 2 Bm C#m ต้องหยุดใจเอาไว้ หยุดหัวใจ D C#m Bm G F E ยิ่งลึกยิ่งเจ็บ ยิ่งไม่รักยิ่งเจ็บ ต้องจบยังไง CHORUS 2 Dmaj7 C#m คนที่รักก่อนแพ้ แพ้ ต้องช้ำต้องทน ต้องเจ็บ ไม่มีข้อแม้ แพ้ ต้องรับต้องแพ้ให้กับ- Bm F E ทุกๆ เรื่องราว ที่เข้ามาและจบเร็วดั่งน้ำซึมผ่านทราย Dmaj7 C#m ใครที่รักก่อนแพ้ แพ้ ต้องย้ำต้องเตือนทุกครั้ง ว่าใจต้องแพ้ แพ้ Bm C#m F E ความรักและความต้องการที่ไม่เท่ากัน ไม่เข้ากัน เป็นได้แค่นั้น Dmaj7 แค่เหมือนคนที่คบฆ่าเวลา INSTRU , , , , , D C#m Bm G F D C#m Bm F E CHORUS 3 Dmaj7 C#m คนที่รักก่อนแพ้ แพ้ ต้องช้ำต้องทน ต้องเจ็บ ไม่มีข้อแม้ แพ้ ต้องรับต้องแพ้ให้กับ- Bm F E ทุกๆ เรื่องราว ที่เข้ามาและจบเร็วดั่งน้ำซึมผ่านทราย Dmaj7 C#m ใครที่รักก่อนแพ้ แพ้ ต้องย้ำต้องเตือนทุกครั้ง ว่าใจต้องแพ้ แพ้ Bm C#m F E ความรักและความต้องการที่ไม่เท่ากัน ไม่เข้ากัน เป็นได้แค่นั้น Dmaj7 C#m คนที่รักก่อนแพ้ แพ้ ย้ำต้องเตือนทุกครั้ง ว่าใจต้องแพ้ Bm C#m F E ความรักและความต้องการที่ไม่เท่ากัน ไม่เข้ากัน เป็นได้แค่นั้น……… Dmaj7 แค่เหมือนคนที่คบฆ่าเวลา OUTRO , , , Dmaj7 C#m
INTRO , , , , , Dmaj7 C#m Bm C#m VERSE 1 Dmaj7 C#m เหมือนจะมีอะไร ที่บันดาลให้เราทั้งสองคนให้ต้องมาเจอให้ต้องมาผูกพันธ์ Bm กลายเป็นอะไรที่เป็นสัมพันธ์ชั่วคราว ในวันที่ต่างคนต่างเหงาวันที่มีแค่เรา Amaj7 ไม่ได้คิดอะไร ไม่ได้คิดไปไกล Dmaj7 C#m เหมือนแค่ลมผ่านไป ที่ไม่ควรมีใครต้องเผลอใจอะไรออกไป Bm E ไม่ควรคิดอะไรให้มันไหลเกินไปไกล แต่ข้างในมันยังหวั่นไหว จะให้ลืมยังไง รู้ตัว Bm C#m D C#m Bm G F E หยุดใจไม่ไหว โอ้ว มันฝังในใจ ยิ่งลึกยิ่งเจ็บ ยิ่งไม่รักยิ่งเจ็บ ต้องจบยังไง CHORUS 1 Dmaj7 C#m คนที่รักก่อนแพ้ แพ้ ต้องช้ำต้องทน ต้องเจ็บ ไม่มีข้อแม้ แพ้ ต้องรับต้องแพ้ให้กับ- Bm F E ทุกๆ เรื่องราว ที่เข้ามาและจบเร็วดั่งน้ำซึมผ่านทราย Dmaj7 C#m ใครที่รักก่อนแพ้ แพ้ ต้องย้ำต้องเตือนทุกครั้ง ว่าใจต้องแพ้ แพ้ Bm C#m F E ความรักและความต้องการที่ไม่เท่ากัน ไม่เข้ากัน เป็นได้แค่นั้น Dmaj7 แค่เหมือนคนที่คบฆ่าเวลา INSTRU , , , Dmaj7 C#m VERSE 2 Dmaj7 เหมือนเป็นเกมหนึ่งเกม กติกามันชัดอยู่แล้ว C#m ใครปล่อยตัวปล่อยใจ ปล่อยอะไรๆให้มันไหลไปคงพัง Bm E ก็ไม่มีสิทธิ์รู้สึก รัก ก็ไม่มีสิทธิ์ จะไปหวง PRE-CHORUS 2 Bm C#m ต้องหยุดใจเอาไว้ หยุดหัวใจ D C#m Bm G F E ยิ่งลึกยิ่งเจ็บ ยิ่งไม่รักยิ่งเจ็บ ต้องจบยังไง CHORUS 2 Dmaj7 C#m คนที่รักก่อนแพ้ แพ้ ต้องช้ำต้องทน ต้องเจ็บ ไม่มีข้อแม้ แพ้ ต้องรับต้องแพ้ให้กับ- Bm F E ทุกๆ เรื่องราว ที่เข้ามาและจบเร็วดั่งน้ำซึมผ่านทราย Dmaj7 C#m ใครที่รักก่อนแพ้ แพ้ ต้องย้ำต้องเตือนทุกครั้ง ว่าใจต้องแพ้ แพ้ Bm C#m F E ความรักและความต้องการที่ไม่เท่ากัน ไม่เข้ากัน เป็นได้แค่นั้น Dmaj7 แค่เหมือนคนที่คบฆ่าเวลา INSTRU , , , , , D C#m Bm G F D C#m Bm F E CHORUS 3 Dmaj7 C#m คนที่รักก่อนแพ้ แพ้ ต้องช้ำต้องทน ต้องเจ็บ ไม่มีข้อแม้ แพ้ ต้องรับต้องแพ้ให้กับ- Bm F E ทุกๆ เรื่องราว ที่เข้ามาและจบเร็วดั่งน้ำซึมผ่านทราย Dmaj7 C#m ใครที่รักก่อนแพ้ แพ้ ต้องย้ำต้องเตือนทุกครั้ง ว่าใจต้องแพ้ แพ้ Bm C#m F E ความรักและความต้องการที่ไม่เท่ากัน ไม่เข้ากัน เป็นได้แค่นั้น Dmaj7 C#m คนที่รักก่อนแพ้ แพ้ ย้ำต้องเตือนทุกครั้ง ว่าใจต้องแพ้ Bm C#m F E ความรักและความต้องการที่ไม่เท่ากัน ไม่เข้ากัน เป็นได้แค่นั้น……… Dmaj7 แค่เหมือนคนที่คบฆ่าเวลา OUTRO , , , Dmaj7 C#m
Features