คอร์ดเพลง ไหนวะ

ศิลปิน The Parkinson

VERSE 1 Abmaj7 Dbmaj7 ทำไมเธอดูไม่ค่อยเสียใจ Cm7 Fm7 Ebm7 Ab7 ทำไมกับเธอมันช่างง่ายดาย Dbmaj7 Cm7 Fm7 Bb7sus4 Bb7 Bbm7 Eb ทำไมทุกช่วงเวลาไม่มีความหมาย ทำไมถึงลืมง่าย Abmaj7 Dbmaj7 จากวันที่เธอได้เดินเข้ามา Cm7 Fm7 Ebm7 Ab7 จน วันที่เธอได้จากฉันไป Dbmaj7 Cm7 Fm7 ฉันเขียนทุกเรื่องของเราไว้กลางหัวใจ Emaj7 Ebm7 Dbm7 B ทำไม... Bb Adim ทำไมเธอถึงลืม CHORUS 1 Abmaj7 Gm7 Cm7 ไหนว่าเธอจะรักกันทุกวัน ไหนล่ะเธอที่ฝันไว้ด้วยกัน Abmaj7 Gm7 Bbm7 Eb7 ไหนบอกเธอจะมีแค่เพียงฉัน ไหนไหนไหนคำไหนที่พูดมา Abmaj7 Gm7 C7 คำที่เธอหลอกกันอยู่ร่ำไป เธอรู้ไหม ว่าฉันต้องทรมาน- Fm7 Abm7 Bb Ebmaj7 เท่าไร และสุดท้าย ก็ไม่มีทางจะลืมเธอเลย INSTRU , , Abm7 Ebm9 VERSE 2 Abmaj7 Dbmaj7 กับเธอมันคงไม่ยากเท่าไหร่ Cm7 Fm7 Ebm7 Ab7 กับฉันแค่เพียงที่จะหายใจ Dbmaj7 Cm7 Fm7 รู้ไหมว่ามันช่างยากลำบากแค่ไหน Emaj7 Ebm7 Dbm7 B ทำไม... Bb Adim ทำไมเธอถึงลืม CHORUS 2 Abmaj7 Gm7 Cm7 ไหนว่าเธอจะรักกันทุกวัน ไหนล่ะเธอที่ฝันไว้ด้วยกัน Abmaj7 Gm7 Bbm7 Eb7 ไหนบอกเธอจะมีแค่เพียงฉัน ไหนไหนไหนคำไหนที่พูดมา Abmaj7 Gm7 C7 คำที่เธอหลอกกันอยู่ร่ำไป เธอรู้ไหม ว่าฉันต้องทรมาน- Fm7 Abm7 Bb เท่าไร และสุดท้าย ก็ไม่มีทางจะลืมเธอ SOLO , , , , , Bmaj7 Ebm7 Bmaj7 Ebm7 , , , , , Emaj7 A Emaj7 Bb Adim CHORUS 3 Abmaj7 Gm7 Cm7 ไหนว่าเธอจะรักกันทุกวัน ไหนล่ะเธอที่ฝันไว้ด้วยกัน Abmaj7 Gm7 Bbm7 Eb7 ไหนบอกเธอจะมีแค่เพียงฉัน ไหนไหนไหนคำไหนที่พูดมา Abmaj7 Gm7 C7 คำที่เธอหลอกกันอยู่ร่ำไป เธอรู้ไหม ว่าฉันต้องทรมาน- Fm7 Bb เท่าไร และสุดท้าย ก็ไม่มีทางจะลืมเธอเลย Abmaj7 Gm7 Cm7 ไหนว่าเธอจะรักกันทุกวัน ไหนล่ะเธอที่ฝันไว้ด้วยกัน Abmaj7 Gm7 Bbm7 Eb7 ไหนบอกเธอจะมีแค่เพียงฉัน ไหนไหนไหนคำไหนที่พูดมา Abmaj7 Gm7 C7 คำที่เธอหลอกกันอยู่ร่ำไป เธอรู้ไหม ว่าฉันต้องทรมาน- Fm7 Abm7 Bb Ebmaj7 เท่าไร และสุดท้าย ก็คงไม่มีทางลืมเธอได้เลย
VERSE 1 Abmaj7 Dbmaj7 ทำไมเธอดูไม่ค่อยเสียใจ Cm7 Fm7 Ebm7 Ab7 ทำไมกับเธอมันช่างง่ายดาย Dbmaj7 Cm7 Fm7 Bb7sus4 Bb7 Bbm7 Eb ทำไมทุกช่วงเวลาไม่มีความหมาย ทำไมถึงลืมง่าย Abmaj7 Dbmaj7 จากวันที่เธอได้เดินเข้ามา Cm7 Fm7 Ebm7 Ab7 จน วันที่เธอได้จากฉันไป Dbmaj7 Cm7 Fm7 ฉันเขียนทุกเรื่องของเราไว้กลางหัวใจ Emaj7 Ebm7 Dbm7 B ทำไม... Bb Adim ทำไมเธอถึงลืม CHORUS 1 Abmaj7 Gm7 Cm7 ไหนว่าเธอจะรักกันทุกวัน ไหนล่ะเธอที่ฝันไว้ด้วยกัน Abmaj7 Gm7 Bbm7 Eb7 ไหนบอกเธอจะมีแค่เพียงฉัน ไหนไหนไหนคำไหนที่พูดมา Abmaj7 Gm7 C7 คำที่เธอหลอกกันอยู่ร่ำไป เธอรู้ไหม ว่าฉันต้องทรมาน- Fm7 Abm7 Bb Ebmaj7 เท่าไร และสุดท้าย ก็ไม่มีทางจะลืมเธอเลย INSTRU , , Abm7 Ebm9 VERSE 2 Abmaj7 Dbmaj7 กับเธอมันคงไม่ยากเท่าไหร่ Cm7 Fm7 Ebm7 Ab7 กับฉันแค่เพียงที่จะหายใจ Dbmaj7 Cm7 Fm7 รู้ไหมว่ามันช่างยากลำบากแค่ไหน Emaj7 Ebm7 Dbm7 B ทำไม... Bb Adim ทำไมเธอถึงลืม CHORUS 2 Abmaj7 Gm7 Cm7 ไหนว่าเธอจะรักกันทุกวัน ไหนล่ะเธอที่ฝันไว้ด้วยกัน Abmaj7 Gm7 Bbm7 Eb7 ไหนบอกเธอจะมีแค่เพียงฉัน ไหนไหนไหนคำไหนที่พูดมา Abmaj7 Gm7 C7 คำที่เธอหลอกกันอยู่ร่ำไป เธอรู้ไหม ว่าฉันต้องทรมาน- Fm7 Abm7 Bb เท่าไร และสุดท้าย ก็ไม่มีทางจะลืมเธอ SOLO , , , , , Bmaj7 Ebm7 Bmaj7 Ebm7 , , , , , Emaj7 A Emaj7 Bb Adim CHORUS 3 Abmaj7 Gm7 Cm7 ไหนว่าเธอจะรักกันทุกวัน ไหนล่ะเธอที่ฝันไว้ด้วยกัน Abmaj7 Gm7 Bbm7 Eb7 ไหนบอกเธอจะมีแค่เพียงฉัน ไหนไหนไหนคำไหนที่พูดมา Abmaj7 Gm7 C7 คำที่เธอหลอกกันอยู่ร่ำไป เธอรู้ไหม ว่าฉันต้องทรมาน- Fm7 Bb เท่าไร และสุดท้าย ก็ไม่มีทางจะลืมเธอเลย Abmaj7 Gm7 Cm7 ไหนว่าเธอจะรักกันทุกวัน ไหนล่ะเธอที่ฝันไว้ด้วยกัน Abmaj7 Gm7 Bbm7 Eb7 ไหนบอกเธอจะมีแค่เพียงฉัน ไหนไหนไหนคำไหนที่พูดมา Abmaj7 Gm7 C7 คำที่เธอหลอกกันอยู่ร่ำไป เธอรู้ไหม ว่าฉันต้องทรมาน- Fm7 Abm7 Bb Ebmaj7 เท่าไร และสุดท้าย ก็คงไม่มีทางลืมเธอได้เลย
Features