คอร์ดเพลง ปล่อยจอย (Ploi Joy)

ศิลปิน bamm feat. Pimma PiXXiE

INTRO , , , , , Bmaj7 A#7 D#m Bmaj7 A#7 D#m , , , , , Bmaj7 A#7 D#m Bmaj7 A#7 D#m VERSE 1 Bmaj7 A#7 D#m เห็นเธอมีเรื่องในใจ มีอะไรที่อยากเล่าให้เราฟังไหม Bmaj7 A#7 D#m ร้านเรายังเปิด All Night จัดมา ไม่ว่าเรื่องราวแบบไหน Bmaj7 A#7 D#m ระบาย มาเลย เราคอยชงเธอไม่ต้องห่วง Bmaj7 A#7 D#m ยาวๆ ได้เลย เราคอยเติมเธอไม่ต้องกลัว Bmaj7 A#7 D#m อ่อเจ้ เมื่อวานหนูกะสิบ่เมา แค่สิเผาแต่บ่เซาซักทีนั่นเด้ Bmaj7 A#7 D#m อั่นนี้ บ่ฮู้มาเอาไร คือหยัง คือสิบ่ใช่ ก็ซอดแจ้งนำกันโลดสู Bmaj7 A#7 D#m บ่ต้องย่านบ่ต้องไปพารานอยด์ เฮามาซอยซอยซอยให้ผู้สาวซำน้อย (make some noise) Bmaj7 A#7 D#m เฮามาจอยนำกันโลดอีหล่า คั่นสิมาก็ต้องยาวไปซอดแจ้ง CHORUS 1 Bmaj7 A#7 D#m วันนี้ จัดไป คืนนี้มันยังอีกไกล เอ้า ใครกลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m คืนนี้ ว่าไง ปล่อยตัว ละมาปล่อยใจ เอ้า ใครหลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย………….. ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย…………… ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด VERSE 2 Bmaj7 A#7 D#m สาวนุ้ยเดินตามแต่หวันเย็น พี่เห็นเลยถามไป Nightmare Bmaj7 A#7 D#m หล่อขาดบ่าวนี้ มีสาวหรือยัง นุ้ยขอไลน์กัน I like milo Bmaj7 A#7 D#m ทั้งน้องพิม น้องอิง น้องเบล น้องมาง น้องเหน่ง น้องแกละ น้องเหน่ง Bmaj7 A#7 D#m น้องแกละ ว่างม้ายพี่บ่าว ไปเหวนด้วยกัน รถเครื่องสักคัน Okay Yes mam Bmaj7 A#7 D#m ป้อจายจะใดจะมาจะอู้จะอี้ ข้าเจ้าใจ๋...บ่ดี ขอหื้อยั้งไว้ก่อน Bmaj7 A#7 D#m ขอตึงเบอร์ ขอตึงไลน์ ข้าเจ้าบ่ใจ้ละอ่อน ต๊ะต๊อนยอน ตอนยอน เนี้ยะ Bmaj7 A#7 ก่อบ่ใจ้ไข้ปาก ก่อบ่ใจ้ไข้เล่าไข้อู้ไข้จ๋าจะนั้นจะนี้ D#m มาซี้เนาะ ซี้แนะ อะเฮาะ อะแฮะ ปากแจ๊ะ บ่หุมเต้าใดเน่อเจ้า Bmaj7 A#7 D#m สีผ่อหยั่งขี้โว ยะหยั่งเปิ้นเป็นไฮโซ ปาดทะทะทะทะทะ โท่ว ว ว ว ยินดีเจ้า CHORUS 2 Bmaj7 A#7 D#m วันนี้ จัดไป คืนนี้มันยังอีกไกล เอ้า ใครกลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m คืนนี้ ว่าไง ปล่อยตัว ละมาปล่อยใจ เอ้า ใครหลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย………….. ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย…………… ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด BRIDGE อะไหนเล่า ไหนเล่า Bmaj7 A#7 D#m อะไหนเล่า ไหนเล่า…………….. Bmaj7 A#7 D#m อะไหนเล่า ไหนเล่า…………….. CHORUS 3 Bmaj7 A#7 D#m วันนี้ จัดไป คืนนี้มันยังอีกไกล เอ้า ใครกลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m คืนนี้ ว่าไง ปล่อยตัว ละมาปล่อยใจ เอ้า ใครหลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย………….. ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย…………… ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด Bmaj7 A#7 D#m วันนี้ จัดไป คืนนี้มันยังอีกไกล เอ้า ใครกลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m คืนนี้ ว่าไง ปล่อยตัว ละมาปล่อยใจ เอ้า ใครหลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย………….. ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย…………… ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด
INTRO , , , , , Bmaj7 A#7 D#m Bmaj7 A#7 D#m , , , , , Bmaj7 A#7 D#m Bmaj7 A#7 D#m VERSE 1 Bmaj7 A#7 D#m เห็นเธอมีเรื่องในใจ มีอะไรที่อยากเล่าให้เราฟังไหม Bmaj7 A#7 D#m ร้านเรายังเปิด All Night จัดมา ไม่ว่าเรื่องราวแบบไหน Bmaj7 A#7 D#m ระบาย มาเลย เราคอยชงเธอไม่ต้องห่วง Bmaj7 A#7 D#m ยาวๆ ได้เลย เราคอยเติมเธอไม่ต้องกลัว Bmaj7 A#7 D#m อ่อเจ้ เมื่อวานหนูกะสิบ่เมา แค่สิเผาแต่บ่เซาซักทีนั่นเด้ Bmaj7 A#7 D#m อั่นนี้ บ่ฮู้มาเอาไร คือหยัง คือสิบ่ใช่ ก็ซอดแจ้งนำกันโลดสู Bmaj7 A#7 D#m บ่ต้องย่านบ่ต้องไปพารานอยด์ เฮามาซอยซอยซอยให้ผู้สาวซำน้อย (make some noise) Bmaj7 A#7 D#m เฮามาจอยนำกันโลดอีหล่า คั่นสิมาก็ต้องยาวไปซอดแจ้ง CHORUS 1 Bmaj7 A#7 D#m วันนี้ จัดไป คืนนี้มันยังอีกไกล เอ้า ใครกลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m คืนนี้ ว่าไง ปล่อยตัว ละมาปล่อยใจ เอ้า ใครหลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย………….. ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย…………… ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด VERSE 2 Bmaj7 A#7 D#m สาวนุ้ยเดินตามแต่หวันเย็น พี่เห็นเลยถามไป Nightmare Bmaj7 A#7 D#m หล่อขาดบ่าวนี้ มีสาวหรือยัง นุ้ยขอไลน์กัน I like milo Bmaj7 A#7 D#m ทั้งน้องพิม น้องอิง น้องเบล น้องมาง น้องเหน่ง น้องแกละ น้องเหน่ง Bmaj7 A#7 D#m น้องแกละ ว่างม้ายพี่บ่าว ไปเหวนด้วยกัน รถเครื่องสักคัน Okay Yes mam Bmaj7 A#7 D#m ป้อจายจะใดจะมาจะอู้จะอี้ ข้าเจ้าใจ๋...บ่ดี ขอหื้อยั้งไว้ก่อน Bmaj7 A#7 D#m ขอตึงเบอร์ ขอตึงไลน์ ข้าเจ้าบ่ใจ้ละอ่อน ต๊ะต๊อนยอน ตอนยอน เนี้ยะ Bmaj7 A#7 ก่อบ่ใจ้ไข้ปาก ก่อบ่ใจ้ไข้เล่าไข้อู้ไข้จ๋าจะนั้นจะนี้ D#m มาซี้เนาะ ซี้แนะ อะเฮาะ อะแฮะ ปากแจ๊ะ บ่หุมเต้าใดเน่อเจ้า Bmaj7 A#7 D#m สีผ่อหยั่งขี้โว ยะหยั่งเปิ้นเป็นไฮโซ ปาดทะทะทะทะทะ โท่ว ว ว ว ยินดีเจ้า CHORUS 2 Bmaj7 A#7 D#m วันนี้ จัดไป คืนนี้มันยังอีกไกล เอ้า ใครกลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m คืนนี้ ว่าไง ปล่อยตัว ละมาปล่อยใจ เอ้า ใครหลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย………….. ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย…………… ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด BRIDGE อะไหนเล่า ไหนเล่า Bmaj7 A#7 D#m อะไหนเล่า ไหนเล่า…………….. Bmaj7 A#7 D#m อะไหนเล่า ไหนเล่า…………….. CHORUS 3 Bmaj7 A#7 D#m วันนี้ จัดไป คืนนี้มันยังอีกไกล เอ้า ใครกลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m คืนนี้ ว่าไง ปล่อยตัว ละมาปล่อยใจ เอ้า ใครหลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย………….. ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย…………… ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด Bmaj7 A#7 D#m วันนี้ จัดไป คืนนี้มันยังอีกไกล เอ้า ใครกลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m คืนนี้ ว่าไง ปล่อยตัว ละมาปล่อยใจ เอ้า ใครหลับก่อนแพ้ Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย………….. ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด Bmaj7 A#7 D#m ปล่อยจอย…………… ใครไม่เอา เราไม่แคร์ แกต้องไปให้สุด
Features