คอร์ดเพลง คนที่เธอไม่เอา (The Unchosen One)

ศิลปิน Mon Monik Feat. Karn The Parkinson

VERSE 1 Gbmaj7 Fm Gbmaj7 Dbmaj7 เห็นแล้วไม่ชอบเลย ทุกครั้งที่เธอต้องเสียใจ Gbmaj7 Fm Bb7 Ebm Ab แต่รู้ฉันนั้นเป็นใคร สำหรับเธอ… Gbmaj7 Fm Gbmaj7 Dbmaj7 เรื่องเขาและเธอ… ฉันไม่ควรเข้าไป Gbmaj7 Fm Bb7 Ebm Ab แต่เห็นเธอต้องทน ทุกข์ใจ มันอดไม่ไหวจริงๆ CHORUS 1 Db Fm Bbm Abm7 Db7 รู้ว่าหัวใจเธอมีแต่เขา แต่ขอให้ฉันดูแลเธอได้ไหม Gbmaj7 Fm Ebm Ab ไม่อยากเห็นเธอนั้นต้องจม อยู่กับน้ำตา ปวดร้าว และเสียใจ อย่างนี้ Db Fm Bbm Abm7 Db7 รู้ว่าทั้งใจเธอมีแต่เขา ส่วนฉันก็แค่คนดูแลชั่วคราว Gbmaj7 Fm Ebm Ab จะอยู่ข้างเธอ ในเวลาที่เธอนั้น ไม่มีใคร…. เท่านั้นเลยจริงๆ VERSE 2 Gbmaj7 Fm Gbmaj7 Dbmaj7 ไม่คิดที่จะแทนที่ใคร ไม่ได้หวังว่าหัวใจเธอจะเห็นกัน Gbmaj7 Fm Bbm Ebm Fm Gbmaj7 Ab แต่ขอกุมมือเธอแค่ชั่วคราว จนเธอนั้นหายดี เท่านี้ที่ต้องการ CHORUS 2 Db Fm Bbm Abm7 Db7 รู้ว่าหัวใจเธอมีแต่เขา แต่ขอให้ฉันดูแลเธอได้ไหม Gbmaj7 Fm Ebm Ab ไม่อยากเห็นเธอนั้นต้องจม อยู่กับน้ำตา ปวดร้าว และเสียใจ อย่างนี้ Db Fm Bbm Abm7 Db7 รู้ว่าทั้งใจเธอมีแต่เขา ส่วนฉันก็แค่คนดูแลชั่วคราว Gbmaj7 Fm Ebm Ab จะอยู่ข้างเธอ ในเวลาที่เธอนั้น ไม่มีใคร…. เท่านั้นเลยจริงๆ BRIDGE Amaj7 Dbmaj7 Bbm Bb7 แม้ในใจก็รู้ ยิ่งเข้าไปฉันก็ยิ่งเจ็บ (ก็ยิ่งเจ็บ) บางครั้งก็ยังปวดใจ Ebm Fm ให้ทำดี (กว่านี้ยังไง) แต่หัวใจเธอ(ไม่มีฉันข้างใน) Gbm Ab ยังไงเธอก็ไม่รัก CHORUS 3 Db Fm Bbm Abm7 Db7 รู้ว่าหัวใจเธอมีแต่เขา ส่วนฉันก็แค่คนที่เธอไม่เอา Gbmaj7 Fm Ebm Ab (คนที่เธอไม่เอา) และเป็นฉันเองที่ปวดร้าว และเสียใจ อย่างนี้ Db F7 Bbm Abm7 Db7 รู้ว่าทั้งใจเธอมีแต่เขา ส่วนฉันก็แค่คนดูแลชั่วคราว Gbmaj7 Fm Ebm Fm Gbmaj7 Ab จะอยู่ข้างเธอ ในเวลาที่เธอนั้น ไม่มีใคร…. เท่านั้นเลยจริงๆ INSTRU , , , , , Db F7 Bbm Abm7 Db7 Gbmaj7 Fm Ebm จะอยู่ข้างเธอ ในเวลาที่เธอนั้น ไม่มีใคร (ไม่มีใคร) Ebm Fm Ebm Fm แค่เพียงเท่านั้น (แค่เพียงเท่านั้น) แค่เพียงเท่านั้น Ebm Gbm Dbmaj7 แค่เพียงเท่านั้น...จริงๆ
VERSE 1 Gbmaj7 Fm Gbmaj7 Dbmaj7 เห็นแล้วไม่ชอบเลย ทุกครั้งที่เธอต้องเสียใจ Gbmaj7 Fm Bb7 Ebm Ab แต่รู้ฉันนั้นเป็นใคร สำหรับเธอ… Gbmaj7 Fm Gbmaj7 Dbmaj7 เรื่องเขาและเธอ… ฉันไม่ควรเข้าไป Gbmaj7 Fm Bb7 Ebm Ab แต่เห็นเธอต้องทน ทุกข์ใจ มันอดไม่ไหวจริงๆ CHORUS 1 Db Fm Bbm Abm7 Db7 รู้ว่าหัวใจเธอมีแต่เขา แต่ขอให้ฉันดูแลเธอได้ไหม Gbmaj7 Fm Ebm Ab ไม่อยากเห็นเธอนั้นต้องจม อยู่กับน้ำตา ปวดร้าว และเสียใจ อย่างนี้ Db Fm Bbm Abm7 Db7 รู้ว่าทั้งใจเธอมีแต่เขา ส่วนฉันก็แค่คนดูแลชั่วคราว Gbmaj7 Fm Ebm Ab จะอยู่ข้างเธอ ในเวลาที่เธอนั้น ไม่มีใคร…. เท่านั้นเลยจริงๆ VERSE 2 Gbmaj7 Fm Gbmaj7 Dbmaj7 ไม่คิดที่จะแทนที่ใคร ไม่ได้หวังว่าหัวใจเธอจะเห็นกัน Gbmaj7 Fm Bbm Ebm Fm Gbmaj7 Ab แต่ขอกุมมือเธอแค่ชั่วคราว จนเธอนั้นหายดี เท่านี้ที่ต้องการ CHORUS 2 Db Fm Bbm Abm7 Db7 รู้ว่าหัวใจเธอมีแต่เขา แต่ขอให้ฉันดูแลเธอได้ไหม Gbmaj7 Fm Ebm Ab ไม่อยากเห็นเธอนั้นต้องจม อยู่กับน้ำตา ปวดร้าว และเสียใจ อย่างนี้ Db Fm Bbm Abm7 Db7 รู้ว่าทั้งใจเธอมีแต่เขา ส่วนฉันก็แค่คนดูแลชั่วคราว Gbmaj7 Fm Ebm Ab จะอยู่ข้างเธอ ในเวลาที่เธอนั้น ไม่มีใคร…. เท่านั้นเลยจริงๆ BRIDGE Amaj7 Dbmaj7 Bbm Bb7 แม้ในใจก็รู้ ยิ่งเข้าไปฉันก็ยิ่งเจ็บ (ก็ยิ่งเจ็บ) บางครั้งก็ยังปวดใจ Ebm Fm ให้ทำดี (กว่านี้ยังไง) แต่หัวใจเธอ(ไม่มีฉันข้างใน) Gbm Ab ยังไงเธอก็ไม่รัก CHORUS 3 Db Fm Bbm Abm7 Db7 รู้ว่าหัวใจเธอมีแต่เขา ส่วนฉันก็แค่คนที่เธอไม่เอา Gbmaj7 Fm Ebm Ab (คนที่เธอไม่เอา) และเป็นฉันเองที่ปวดร้าว และเสียใจ อย่างนี้ Db F7 Bbm Abm7 Db7 รู้ว่าทั้งใจเธอมีแต่เขา ส่วนฉันก็แค่คนดูแลชั่วคราว Gbmaj7 Fm Ebm Fm Gbmaj7 Ab จะอยู่ข้างเธอ ในเวลาที่เธอนั้น ไม่มีใคร…. เท่านั้นเลยจริงๆ INSTRU , , , , , Db F7 Bbm Abm7 Db7 Gbmaj7 Fm Ebm จะอยู่ข้างเธอ ในเวลาที่เธอนั้น ไม่มีใคร (ไม่มีใคร) Ebm Fm Ebm Fm แค่เพียงเท่านั้น (แค่เพียงเท่านั้น) แค่เพียงเท่านั้น Ebm Gbm Dbmaj7 แค่เพียงเท่านั้น...จริงๆ
Features