คอร์ดเพลง ดาวกับพระจันทร์ (VENUS)

ศิลปิน MAIY เหมย

INTRO , , , , , Db Ab/C Bbm Ab , , , , , Gb Gb Ab Ab VERSE 1 Db Fm Gb Ab หากเธอลองมองดีๆจะมีดวงดาวดวงนึง ที่มันจะส่องสว่างข้างพระจันทร์บนฟ้า Db Fm Gb Ab อยู่เคียงไม่ใกล้ไม่ไกลและไม่ว่านานเท่าไหร่ ดวงดาวก็ไม่มีวันจะทิ้งจันทร์บนฟ้า PRE-CHORUS 1 Gb Db Gb Db เหมือนฉันเอง อยู่ข้างเธอมาแสนนาน Ebm Gbm Ab แต่ไม่มีวัน ที่เธอจะรู้ตัว CHORUS 1 Db Ab/C Bbm Ab เป็นดั่งดาวกับพระจันทร์ ใครๆ ก็มองว่าเราคู่กัน Gb Fm Ebm Ab ไปไหน ไปด้วยกัน แต่ไม่มีวันได้เคียงข้างเธอ Db Ab/C Bbm Abm7 อาจดูใกล้ แต่ห่างไกล ได้อยู่กับเธอ ก็ดีมากแค่ไหน Gb Fm Ebm Ab Db แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่ ได้เป็นดาวที่อยู่ใกล้กับพระจันทร์ INSTRU , , , , , Db Ab/C Bbm Ab , , , , , Gb Gb Ab Ab VERSE 2 Db Fm Gb Ab หากเธอลองมองดีๆ เวลาที่ต้องการใคร ไม่ว่าจะเวลาใด จะมีฉันคอยตรงนี้ Db Fm Gb Ab จะยืนรอเธอไกลๆ ห่วงใยเธอทุกนาที เป็นเพื่อนที่เธอจะมี อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน PRE-CHORUS 2 Gb Db Gb Db เหมือนฉันเอง อยู่ข้างเธอมาแสนนาน Ebm Gbm Ab แต่ไม่มีวัน ที่เธอจะรู้ตัว CHORUS 2 Db Ab/C Bbm Ab เป็นดั่งดาวกับพระจันทร์ ใครๆ ก็มองว่าเราคู่กัน Gb Fm Ebm Ab ไปไหน ไปด้วยกัน แต่ไม่มีวันได้เคียงข้างเธอ Db Ab/C Bbm Abm7 อาจดูใกล้ แต่ห่างไกล ได้อยู่กับเธอ ก็ดีมากแค่ไหน Gb Fm Ebm Ab Db แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่ ได้เป็นดาวที่อยู่ใกล้กับพระจันทร์ INSTRU , , , , , Db Ab/C Bbm Ab , , , , , Gb Gb Ab Ab CHORUS 3 Db Ab/C Bbm Ab เป็นดั่งดาวกับพระจันทร์ ใครๆ ก็มองว่าเราคู่กัน Gb Fm Ebm Ab ไปไหน ไปด้วยกัน แต่ไม่มีวันได้เคียงข้างเธอ Db Ab/C Bbm Abm7 อาจดูใกล้ แต่ห่างไกล ได้อยู่กับเธอ ก็ดีมากแค่ไหน Gb Fm Ebm Ab Db แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่ ได้เป็นดาวที่อยู่ใกล้กับพระจันทร์ INSTRU , , , , , Db Ab/C Bbm Ab , , , , , Gb Gb Ab Ab OUTRO Gb Ab Db แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่ ได้เป็นดาวที่อยู่ใกล้กับพระจันทร์
INTRO , , , , , Db Ab/C Bbm Ab , , , , , Gb Gb Ab Ab VERSE 1 Db Fm Gb Ab หากเธอลองมองดีๆจะมีดวงดาวดวงนึง ที่มันจะส่องสว่างข้างพระจันทร์บนฟ้า Db Fm Gb Ab อยู่เคียงไม่ใกล้ไม่ไกลและไม่ว่านานเท่าไหร่ ดวงดาวก็ไม่มีวันจะทิ้งจันทร์บนฟ้า PRE-CHORUS 1 Gb Db Gb Db เหมือนฉันเอง อยู่ข้างเธอมาแสนนาน Ebm Gbm Ab แต่ไม่มีวัน ที่เธอจะรู้ตัว CHORUS 1 Db Ab/C Bbm Ab เป็นดั่งดาวกับพระจันทร์ ใครๆ ก็มองว่าเราคู่กัน Gb Fm Ebm Ab ไปไหน ไปด้วยกัน แต่ไม่มีวันได้เคียงข้างเธอ Db Ab/C Bbm Abm7 อาจดูใกล้ แต่ห่างไกล ได้อยู่กับเธอ ก็ดีมากแค่ไหน Gb Fm Ebm Ab Db แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่ ได้เป็นดาวที่อยู่ใกล้กับพระจันทร์ INSTRU , , , , , Db Ab/C Bbm Ab , , , , , Gb Gb Ab Ab VERSE 2 Db Fm Gb Ab หากเธอลองมองดีๆ เวลาที่ต้องการใคร ไม่ว่าจะเวลาใด จะมีฉันคอยตรงนี้ Db Fm Gb Ab จะยืนรอเธอไกลๆ ห่วงใยเธอทุกนาที เป็นเพื่อนที่เธอจะมี อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน PRE-CHORUS 2 Gb Db Gb Db เหมือนฉันเอง อยู่ข้างเธอมาแสนนาน Ebm Gbm Ab แต่ไม่มีวัน ที่เธอจะรู้ตัว CHORUS 2 Db Ab/C Bbm Ab เป็นดั่งดาวกับพระจันทร์ ใครๆ ก็มองว่าเราคู่กัน Gb Fm Ebm Ab ไปไหน ไปด้วยกัน แต่ไม่มีวันได้เคียงข้างเธอ Db Ab/C Bbm Abm7 อาจดูใกล้ แต่ห่างไกล ได้อยู่กับเธอ ก็ดีมากแค่ไหน Gb Fm Ebm Ab Db แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่ ได้เป็นดาวที่อยู่ใกล้กับพระจันทร์ INSTRU , , , , , Db Ab/C Bbm Ab , , , , , Gb Gb Ab Ab CHORUS 3 Db Ab/C Bbm Ab เป็นดั่งดาวกับพระจันทร์ ใครๆ ก็มองว่าเราคู่กัน Gb Fm Ebm Ab ไปไหน ไปด้วยกัน แต่ไม่มีวันได้เคียงข้างเธอ Db Ab/C Bbm Abm7 อาจดูใกล้ แต่ห่างไกล ได้อยู่กับเธอ ก็ดีมากแค่ไหน Gb Fm Ebm Ab Db แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่ ได้เป็นดาวที่อยู่ใกล้กับพระจันทร์ INSTRU , , , , , Db Ab/C Bbm Ab , , , , , Gb Gb Ab Ab OUTRO Gb Ab Db แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่ ได้เป็นดาวที่อยู่ใกล้กับพระจันทร์
Features