คอร์ดเพลง ตัวเลือก ตัวรอ (Can't Have It All)

ศิลปิน Tilly Birds

CHORUS 1 Cm F Gm Eb ไปจบกับเขาก่อนไหมเธอ ก่อนเธอจะพูดว่ามีใจ ให้ฉัน Cm F Gm Eb ไปจบกับเขา ค่อยว่ากัน ฉันไม่อยากเป็นตัวเลือกของใคร แต่ยอมเป็นตัวรอ Cm รอให้เธอเลือกฉัน VERSE 1 Gm Bb Eb F แทบบ้าบอ ที่ฉันเอาแต่เฝ้ารอ ข้อความของเธอ Gm Bb Eb Adim D7 ที่แจ้งเตือนบนหน้าจอ ไม่หลับไม่นอน ขอแค่ได้ฟัง เสียงเธอบอกคิดถึง Cm F แต่ฉันไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับการกระทำแบบนั้น Gm Eb เธอพิมพ์คำว่า "คิดถึงนะ อยาก เจอ" ส่งให้ทั้งเขาและฉัน Cm F อยากจะรู้ เธอเหนื่อยไหม อยากให้รู้ ฉันเหนื่อยใจ Gm Eb จนตอนนี้ฉันทนไม่ไหวอีกแล้ว CHORUS 2 Cm F Gm Eb ไปจบกับเขาก่อนไหมเธอ ก่อนเธอจะพูดว่ามีใจ ให้ฉัน Cm F Gm Eb ไปจบกับเขา ค่อยว่ากัน ฉันไม่อยากเป็นตัวเลือกของใคร แต่ยอมเป็นตัวรอ Cm F Gm Eb รอให้เธอเลือกให้ถูก ลองคิดให้ดี แต่เลือกแล้ว ไม่มีให้เธอเลือกได้อีกครั้ง Cm F Gm Eb มันคงยากที่สุด แต่จะง่ายที่สุด ถ้าเธอรู้ว่าใครที่เธอรักมากกว่ากัน รอให้เธอเลือก Cm F ฉันไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับการกระทำแบบนั้น Gm Eb เธอพิมพ์คำว่า "คิดถึงนะ อยากเจอ" ส่งให้ทั้งเขาและฉัน Cm F อย่าลืมแบ่งเวลาให้เท่ากัน ตอบฉันแล้ว เธอไปตอบเขายัง Gm Eb อย่าให้เขารอนาน อย่าให้ทรมาน Gm Bb Eb F เป็นตัวเลือก หรือตัวรอ ถ้าเธอเลือก ฉันพร้อมรอ Gm Bb Eb Adim D7 Cm เป็นตัวเลือก หรือตัวรอ ถ้าเลือกฉัน ก็อยากขอ…. ไปจบกับเขาก่อนไหม INSTRU , , , , , Cm D7 Gm Gm CHORUS 3 Cm F Gm Eb รอให้เธอเลือกให้ถูก ลองคิดให้ดี แต่เลือกแล้ว ไม่มีให้เธอเลือกได้อีกครั้ง Cm F Gm Eb มันคงยากที่สุด แต่จะง่ายที่สุด ถ้าเธอรู้ว่าใครที่เธอรักมากกว่ากัน Cm F Gm Eb ไปจบกับเขาก่อนไหมเธอ ก่อนเธอจะพูดว่ามีใจ ให้ฉัน Cm F Gm Eb ไปจบกับเขา ค่อยว่ากัน ฉันไม่อยากเป็นตัวเลือกของใคร แต่ยอมเป็นตัวรอ Cm OUTRO , , , , , Cm F Gm Eb (รอให้เธอเลือกฉัน) , , , , , Cm F Gm Eb (รอให้เธอเลือกฉัน) , , , , , Cm F Gm Eb
CHORUS 1 Cm F Gm Eb ไปจบกับเขาก่อนไหมเธอ ก่อนเธอจะพูดว่ามีใจ ให้ฉัน Cm F Gm Eb ไปจบกับเขา ค่อยว่ากัน ฉันไม่อยากเป็นตัวเลือกของใคร แต่ยอมเป็นตัวรอ Cm รอให้เธอเลือกฉัน VERSE 1 Gm Bb Eb F แทบบ้าบอ ที่ฉันเอาแต่เฝ้ารอ ข้อความของเธอ Gm Bb Eb Adim D7 ที่แจ้งเตือนบนหน้าจอ ไม่หลับไม่นอน ขอแค่ได้ฟัง เสียงเธอบอกคิดถึง Cm F แต่ฉันไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับการกระทำแบบนั้น Gm Eb เธอพิมพ์คำว่า "คิดถึงนะ อยาก เจอ" ส่งให้ทั้งเขาและฉัน Cm F อยากจะรู้ เธอเหนื่อยไหม อยากให้รู้ ฉันเหนื่อยใจ Gm Eb จนตอนนี้ฉันทนไม่ไหวอีกแล้ว CHORUS 2 Cm F Gm Eb ไปจบกับเขาก่อนไหมเธอ ก่อนเธอจะพูดว่ามีใจ ให้ฉัน Cm F Gm Eb ไปจบกับเขา ค่อยว่ากัน ฉันไม่อยากเป็นตัวเลือกของใคร แต่ยอมเป็นตัวรอ Cm F Gm Eb รอให้เธอเลือกให้ถูก ลองคิดให้ดี แต่เลือกแล้ว ไม่มีให้เธอเลือกได้อีกครั้ง Cm F Gm Eb มันคงยากที่สุด แต่จะง่ายที่สุด ถ้าเธอรู้ว่าใครที่เธอรักมากกว่ากัน รอให้เธอเลือก Cm F ฉันไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับการกระทำแบบนั้น Gm Eb เธอพิมพ์คำว่า "คิดถึงนะ อยากเจอ" ส่งให้ทั้งเขาและฉัน Cm F อย่าลืมแบ่งเวลาให้เท่ากัน ตอบฉันแล้ว เธอไปตอบเขายัง Gm Eb อย่าให้เขารอนาน อย่าให้ทรมาน Gm Bb Eb F เป็นตัวเลือก หรือตัวรอ ถ้าเธอเลือก ฉันพร้อมรอ Gm Bb Eb Adim D7 Cm เป็นตัวเลือก หรือตัวรอ ถ้าเลือกฉัน ก็อยากขอ…. ไปจบกับเขาก่อนไหม INSTRU , , , , , Cm D7 Gm Gm CHORUS 3 Cm F Gm Eb รอให้เธอเลือกให้ถูก ลองคิดให้ดี แต่เลือกแล้ว ไม่มีให้เธอเลือกได้อีกครั้ง Cm F Gm Eb มันคงยากที่สุด แต่จะง่ายที่สุด ถ้าเธอรู้ว่าใครที่เธอรักมากกว่ากัน Cm F Gm Eb ไปจบกับเขาก่อนไหมเธอ ก่อนเธอจะพูดว่ามีใจ ให้ฉัน Cm F Gm Eb ไปจบกับเขา ค่อยว่ากัน ฉันไม่อยากเป็นตัวเลือกของใคร แต่ยอมเป็นตัวรอ Cm OUTRO , , , , , Cm F Gm Eb (รอให้เธอเลือกฉัน) , , , , , Cm F Gm Eb (รอให้เธอเลือกฉัน) , , , , , Cm F Gm Eb
Features