คอร์ดเพลง เธอที่รัก

ศิลปิน พาราด็อกซ์ (Paradox)

INTRO G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว INTRO , , , , , G Em Am D , , , , , G Em Am D VERSE 1 G Em Am D ใครเคยเพ้อรำพัน ฉันรักเธอ สุดหัวใจ- G Em Am D ไม่มีใครมาเทียบ เปรียบรักเราเล่น เป็นรักลอง อีกสองใจ- G Em Am D คงเป็นไปกันได้ ใครรักเธอมั่น ฉันนั้นเอง อยู่ใกล้เธอนี่ไงที่รัก CHORUS 1 G Em Am D เธอนั้นเป็นคนดีสถิตอยู่ที่นั้นกลางดวงหทัย เรานั้นมีจิตเหมือนกันคือรักๆๆ G Em Am D โอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริง เธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักๆๆ G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว VERSE 2 G Em Am D ฟัง เพลงรักดังก้อง ห้องหัวใจ ให้ครึ้มรัก- G Em Am D ไม่มีใครมาเทียบ เปรียบเสียงเสนาะ เกิดเพราะเรา เฝ้าหลงรัก- G Em Am D ไม่มีใครมาหัก ความรักเราได้ หากขวัญใจ ให้ฉันเรียกเธอว่าที่รัก CHORUS 2 G Em Am D เธอนั้นเป็นคนดีสถิตอยู่ที่นั้นกลางดวงหทัย เรานั้นมีจิตเหมือนกันคือรักๆๆ G Em Am D โอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริง เธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักๆๆ G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว INSTRU , , , , , G Em Am D , , , , , G Em Am D , , , , , G Em Am D , , , , , G Em Am D OUTRO G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว G Em Am D G ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว
INTRO G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว INTRO , , , , , G Em Am D , , , , , G Em Am D VERSE 1 G Em Am D ใครเคยเพ้อรำพัน ฉันรักเธอ สุดหัวใจ- G Em Am D ไม่มีใครมาเทียบ เปรียบรักเราเล่น เป็นรักลอง อีกสองใจ- G Em Am D คงเป็นไปกันได้ ใครรักเธอมั่น ฉันนั้นเอง อยู่ใกล้เธอนี่ไงที่รัก CHORUS 1 G Em Am D เธอนั้นเป็นคนดีสถิตอยู่ที่นั้นกลางดวงหทัย เรานั้นมีจิตเหมือนกันคือรักๆๆ G Em Am D โอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริง เธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักๆๆ G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว VERSE 2 G Em Am D ฟัง เพลงรักดังก้อง ห้องหัวใจ ให้ครึ้มรัก- G Em Am D ไม่มีใครมาเทียบ เปรียบเสียงเสนาะ เกิดเพราะเรา เฝ้าหลงรัก- G Em Am D ไม่มีใครมาหัก ความรักเราได้ หากขวัญใจ ให้ฉันเรียกเธอว่าที่รัก CHORUS 2 G Em Am D เธอนั้นเป็นคนดีสถิตอยู่ที่นั้นกลางดวงหทัย เรานั้นมีจิตเหมือนกันคือรักๆๆ G Em Am D โอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริง เธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักๆๆ G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว INSTRU , , , , , G Em Am D , , , , , G Em Am D , , , , , G Em Am D , , , , , G Em Am D OUTRO G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว G Em Am D ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว G Em Am D G ชูวับ ชูวับ ชูวับ โว้วโววโว
Features