คอร์ดเพลง ดื่มให้หาย (Drink, Don't Think)

ศิลปิน Tilly Birds

INTRO , , , , , D#m D#m A#m A# VERSE 1 D#m A#m A# นาน นานเกินไป เนิ่นนานเท่าไร ที่เธอเดินไปจากชีวิตฉัน ฉันยังเหมือนเดิมและ- D#m A#m A# ไม่รู้ ไม่รู้ ต้องนานเท่าไร ที่ใจจะลืมเรื่องราวตอนนั้น ฉันยังเหมือนเดิม INSTRU , , , , , D#m D#m A#m A# (ฉันยังเหมือนเดิม) PRE-CHORUS 1 G#m B ไม่อยากต้องเป็นอย่างนี้เลย ไม่อยากให้หัวใจ D#m C# ต้องจมอยู่กับใครคนที่เขาไม่ได้รักเรา G#m B ความเจ็บมันยังคงเหมือนเคย ต้องทำให้หัวใจ D#m C# ได้ระบายทุกความเจ็บช้ำให้มันทุเลา CHORUS 1 G#m B D#m C# ก่อนหมดคืนนี้ บอกกับหัวใจ ให้ลบเธอออกไป ต้องลบความทรงจำที่มีเธอ G#m B D#m C# ก่อนจบคืนนี้ จะดื่มให้หัวใจ ล้างภาพเธอออกไป ให้ฉันไม่มีวันได้พบเจอ G#m B D#m C# ก่อนหมดแก้วนี้ บอกให้รู้ไว้ จะลบเลือนเรื่องเรา ไม่เหลือเรื่องของเราไว้ให้จำ G#m B D#m C# ก่อนจบคืนนี้ จะดื่มให้หัวใจ ล้างภาพเราออกไป ให้เหมือนเราไม่เคยได้พบกัน VERSE 2 D#m เมา มันเมา มันคงเมาเกินไป จนไม่ชัดเจนว่าใครเป็นใคร A#m A# พยายามมองให้มันคมชัด แต่ฉันก็ยังเห็นเพียงแค่เธอ D#m เรียกชื่อใคร มันก็เป็นชื่อเธอ คิดอะไร ก็เป็นแค่เรื่องเธอ A#m A# ใจมันยังคงมึน ๆ เบลอ ๆ เพราะฉันก็ยังเห็นเพียงแค่เธอ CHORUS 2 G#m B D#m C# ก่อนหมดคืนนี้ บอกกับหัวใจ ให้ลบเธอออกไป ต้องลบความทรงจำที่มีเธอ G#m B D#m C# ก่อนจบคืนนี้ จะดื่มให้หัวใจ ล้างภาพเธอออกไป ให้ฉันไม่มีวันได้พบเจอ G#m B D#m C# ก่อนหมดแก้วนี้ บอกให้รู้ไว้ จะลบเลือนเรื่องเรา ไม่เหลือเรื่องของเราไว้ให้จำ G#m B D#m C# ก่อนจบคืนนี้ จะดื่มให้หัวใจ ล้างภาพเราออกไป ให้เหมือนเราไม่เคยได้พบกัน INSTRU , , , , , G#m B D#m C# , , , , , G#m B D#m C# , , , , , G#m B D#m C# , , , , G#m B D#m , , , , C# C# C# CHORUS 3 G#m B D#m C# ก่อนหมดคืนนี้ บอกกับหัวใจ ให้ลบเธอออกไป ต้องลบความทรงจำที่มีเธอ G#m B D#m C# ก่อนจบคืนนี้ จะดื่มให้หัวใจ ล้างภาพเธอออกไป ให้ฉันไม่มีวันได้พบเจอ G#m B D#m C# ก่อนหมดแก้วนี้ บอกให้รู้ไว้ จะลบเลือนเรื่องเรา ไม่เหลือเรื่องของเราไว้ให้จำ G#m B D#m C# D#m ก่อนจบคืนนี้ จะดื่มให้หัวใจ ล้างภาพเราออกไป ให้เหมือนเราไม่เคยได้พบกัน
INTRO , , , , , D#m D#m A#m A# VERSE 1 D#m A#m A# นาน นานเกินไป เนิ่นนานเท่าไร ที่เธอเดินไปจากชีวิตฉัน ฉันยังเหมือนเดิมและ- D#m A#m A# ไม่รู้ ไม่รู้ ต้องนานเท่าไร ที่ใจจะลืมเรื่องราวตอนนั้น ฉันยังเหมือนเดิม INSTRU , , , , , D#m D#m A#m A# (ฉันยังเหมือนเดิม) PRE-CHORUS 1 G#m B ไม่อยากต้องเป็นอย่างนี้เลย ไม่อยากให้หัวใจ D#m C# ต้องจมอยู่กับใครคนที่เขาไม่ได้รักเรา G#m B ความเจ็บมันยังคงเหมือนเคย ต้องทำให้หัวใจ D#m C# ได้ระบายทุกความเจ็บช้ำให้มันทุเลา CHORUS 1 G#m B D#m C# ก่อนหมดคืนนี้ บอกกับหัวใจ ให้ลบเธอออกไป ต้องลบความทรงจำที่มีเธอ G#m B D#m C# ก่อนจบคืนนี้ จะดื่มให้หัวใจ ล้างภาพเธอออกไป ให้ฉันไม่มีวันได้พบเจอ G#m B D#m C# ก่อนหมดแก้วนี้ บอกให้รู้ไว้ จะลบเลือนเรื่องเรา ไม่เหลือเรื่องของเราไว้ให้จำ G#m B D#m C# ก่อนจบคืนนี้ จะดื่มให้หัวใจ ล้างภาพเราออกไป ให้เหมือนเราไม่เคยได้พบกัน VERSE 2 D#m เมา มันเมา มันคงเมาเกินไป จนไม่ชัดเจนว่าใครเป็นใคร A#m A# พยายามมองให้มันคมชัด แต่ฉันก็ยังเห็นเพียงแค่เธอ D#m เรียกชื่อใคร มันก็เป็นชื่อเธอ คิดอะไร ก็เป็นแค่เรื่องเธอ A#m A# ใจมันยังคงมึน ๆ เบลอ ๆ เพราะฉันก็ยังเห็นเพียงแค่เธอ CHORUS 2 G#m B D#m C# ก่อนหมดคืนนี้ บอกกับหัวใจ ให้ลบเธอออกไป ต้องลบความทรงจำที่มีเธอ G#m B D#m C# ก่อนจบคืนนี้ จะดื่มให้หัวใจ ล้างภาพเธอออกไป ให้ฉันไม่มีวันได้พบเจอ G#m B D#m C# ก่อนหมดแก้วนี้ บอกให้รู้ไว้ จะลบเลือนเรื่องเรา ไม่เหลือเรื่องของเราไว้ให้จำ G#m B D#m C# ก่อนจบคืนนี้ จะดื่มให้หัวใจ ล้างภาพเราออกไป ให้เหมือนเราไม่เคยได้พบกัน INSTRU , , , , , G#m B D#m C# , , , , , G#m B D#m C# , , , , , G#m B D#m C# , , , , G#m B D#m , , , , C# C# C# CHORUS 3 G#m B D#m C# ก่อนหมดคืนนี้ บอกกับหัวใจ ให้ลบเธอออกไป ต้องลบความทรงจำที่มีเธอ G#m B D#m C# ก่อนจบคืนนี้ จะดื่มให้หัวใจ ล้างภาพเธอออกไป ให้ฉันไม่มีวันได้พบเจอ G#m B D#m C# ก่อนหมดแก้วนี้ บอกให้รู้ไว้ จะลบเลือนเรื่องเรา ไม่เหลือเรื่องของเราไว้ให้จำ G#m B D#m C# D#m ก่อนจบคืนนี้ จะดื่มให้หัวใจ ล้างภาพเราออกไป ให้เหมือนเราไม่เคยได้พบกัน
Features