คอร์ดเพลง นิมมานซอย 9

ศิลปิน ว่าน ธนกฤต

INTRO , , , , , Emaj7 Emaj7 Amaj7 Am , , , , , Emaj7 Emaj7 Amaj7 Am VERSE 1 Emaj7 A/E G#m C#m F#m B แปลกใจจริง ๆ ไม่รู้ว่าเพราะอะไร อยู่ ๆ ก็เหงาขึ้นมาเหมือนกำลังคิดถึงใครสักคน Emaj7 Am/E อยู่บนถนน ที่เราทั้งสองเคยเดินด้วยกัน G#m C#m F#m B ภาพความทรงจำของฉันและเธอก็ย้อนคืนมาอีกครั้ง PRE-CHORUS 1 G#m C#m F#m B เป็นเพราะฝนหรือเปล่า หรือลมและอากาศหนาว G#m C#m F#m B ที่ทำให้ความเงียบเหงา ก่อตัวในใจของฉันอยู่ตอนนี้ CHORUS 1 E C#m F#m B ลมอะไรที่พัดเอาความคิดถึงเธอมาในวันที่เธอจากไปแล้ว เธอจากไปแล้ว E C#m F#m B ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่านความทรงจำในวันที่ไม่มีเธอแล้ว ไม่มีอีกแล้ว A G#m F#m B อาจจะเป็นเพราะ ฉัน เอง ที่ยังลืมเธอไม่ได้ INSTRU , , , A G#m C#m B VERSE 2 Emaj7 Am/E G#m C#m F#m B ตรงมุมถนน ที่เราเมาด้วยกัน เธอจับมือฉันและให้สัญญาว่าจะไม่ไปไหน PRE-CHORUS 2 G#m C#m F#m B เป็นเพราะฝนหรือเปล่า หรือลมและอากาศหนาว G#m C#m F#m B ที่ทำให้ความเงียบเหงา ก่อตัวในใจของฉันอยู่ตอนนี้ CHORUS 2 E C#m F#m B ลมอะไรที่พัดเอาความคิดถึงเธอมาในวันที่เธอจากไปแล้ว เธอจากไปแล้ว E C#m F#m B ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่านความทรงจำในวันที่ไม่มีเธอแล้ว ไม่มีอีกแล้ว A G#m F#m B คงต้องยอมรับ ความ จริง ว่ายังลืมเธอไม่ได้ BRIDGE F#m G#m F#m G#m C#m ไม่รู้บังเอิญหรือว่าฉันตั้งใจ ที่เดินกลับมาและยืนอยู่ตรงนี้ C Bm Em Am D C7 F หรือว่าหัวใจฉันยังหวัง แค่เพียงสักนาที ที่จะได้เจอ เธออีกครั้ง SOLO , , , , , F Dm Gm C , , , , , Emaj7 Emaj7 Amaj7 Am F Dm Gm C ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่านความทรงจำในวันที่ไม่มีเธอแล้ว ไม่มีอีกแล้ว CHORUS 3 F Dm Gm C ลมอะไรที่พัดเอาความคิดถึงเธอมาในวันที่เธอจากไปแล้ว เธอจากไปแล้ว F Dm Gm C ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่านความทรงจำในวันที่ไม่มีเธอแล้ว ไม่มีอีกแล้ว Bb Am Gm C F คงต้องยอมรับ ความ จริง ว่ายังลืมเธอไม่ได้ จริง ๆ OUTRO , , , , , F Bb F
INTRO , , , , , Emaj7 Emaj7 Amaj7 Am , , , , , Emaj7 Emaj7 Amaj7 Am VERSE 1 Emaj7 A/E G#m C#m F#m B แปลกใจจริง ๆ ไม่รู้ว่าเพราะอะไร อยู่ ๆ ก็เหงาขึ้นมาเหมือนกำลังคิดถึงใครสักคน Emaj7 Am/E อยู่บนถนน ที่เราทั้งสองเคยเดินด้วยกัน G#m C#m F#m B ภาพความทรงจำของฉันและเธอก็ย้อนคืนมาอีกครั้ง PRE-CHORUS 1 G#m C#m F#m B เป็นเพราะฝนหรือเปล่า หรือลมและอากาศหนาว G#m C#m F#m B ที่ทำให้ความเงียบเหงา ก่อตัวในใจของฉันอยู่ตอนนี้ CHORUS 1 E C#m F#m B ลมอะไรที่พัดเอาความคิดถึงเธอมาในวันที่เธอจากไปแล้ว เธอจากไปแล้ว E C#m F#m B ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่านความทรงจำในวันที่ไม่มีเธอแล้ว ไม่มีอีกแล้ว A G#m F#m B อาจจะเป็นเพราะ ฉัน เอง ที่ยังลืมเธอไม่ได้ INSTRU , , , A G#m C#m B VERSE 2 Emaj7 Am/E G#m C#m F#m B ตรงมุมถนน ที่เราเมาด้วยกัน เธอจับมือฉันและให้สัญญาว่าจะไม่ไปไหน PRE-CHORUS 2 G#m C#m F#m B เป็นเพราะฝนหรือเปล่า หรือลมและอากาศหนาว G#m C#m F#m B ที่ทำให้ความเงียบเหงา ก่อตัวในใจของฉันอยู่ตอนนี้ CHORUS 2 E C#m F#m B ลมอะไรที่พัดเอาความคิดถึงเธอมาในวันที่เธอจากไปแล้ว เธอจากไปแล้ว E C#m F#m B ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่านความทรงจำในวันที่ไม่มีเธอแล้ว ไม่มีอีกแล้ว A G#m F#m B คงต้องยอมรับ ความ จริง ว่ายังลืมเธอไม่ได้ BRIDGE F#m G#m F#m G#m C#m ไม่รู้บังเอิญหรือว่าฉันตั้งใจ ที่เดินกลับมาและยืนอยู่ตรงนี้ C Bm Em Am D C7 F หรือว่าหัวใจฉันยังหวัง แค่เพียงสักนาที ที่จะได้เจอ เธออีกครั้ง SOLO , , , , , F Dm Gm C , , , , , Emaj7 Emaj7 Amaj7 Am F Dm Gm C ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่านความทรงจำในวันที่ไม่มีเธอแล้ว ไม่มีอีกแล้ว CHORUS 3 F Dm Gm C ลมอะไรที่พัดเอาความคิดถึงเธอมาในวันที่เธอจากไปแล้ว เธอจากไปแล้ว F Dm Gm C ทำได้เพียงส่งยิ้มให้เธอผ่านความทรงจำในวันที่ไม่มีเธอแล้ว ไม่มีอีกแล้ว Bb Am Gm C F คงต้องยอมรับ ความ จริง ว่ายังลืมเธอไม่ได้ จริง ๆ OUTRO , , , , , F Bb F
Features