คอร์ดเพลง เพียงแค่ใจเรารักกัน

ศิลปิน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร

INTRO , , , , , D A/C# G A VERSE 1 D F#m G A เพียงอยู่ในวงแขนคุณ อบอุ่นในหัวใจ D F#m G A เพียงได้เดินเคียงข้างคุณ ดั่งมีพรมละมุน… CHORUS 1 D B Em A ทอดพาดวงใจ เราไปยังนภาฟ้าที่แสนไกล Em A D F# ที่ไม่มีใครเคยก้าวลํ้าข้ามผ่านพ้นไป Bm Bm/A# Bm/A E/G# เก็บดวงดาวที่ลอยเกลื่อนฟ้า จับมาเรียงร้อยเป็นมาลัย Em A คล้องใจ D B Em A ทอดพาดวงใจ เราไปยังนภาฟ้าที่แสนไกล Em A D F# ที่ไม่มีใครเคยก้าวลํ้าข้ามผ่านพ้นไป Bm Bm/A# Bm/A E/G# เก็บดวงดาวที่ลอยเกลื่อนฟ้า จับมาเรียงร้อยเป็นมาลัย Em A D A คล้องใจ คู่กัน VERSE 2 D F#m G A เพียงแค่ใจเรารักกัน บดบังความสําคัญอื่นใด D F#m G A เพียงแค่ใจเราสองใจ เข้าใจในรักจริง CHORUS 2 D B Em A และเรามีเพียง งานวิวาห์เดียวดายภายใต้แสงจันทร์ Em A D F# สุขสกาวดวงดาวแพรวพราวนับหมื่นร้อยพัน Bm Bm/A# Bm/A E/G# ร่วมกันเป็นพยานแห่งรัก ที่ไม่มีพิธีใดจัก Em A สําคัญ… D B Em A และเรามีเพียง งานวิวาห์เดียวดายภายใต้แสงจันทร์ Em A D F# สุขสกาวดวงดาวแพรวพราวนับหมื่นร้อยพัน Bm Bm/A# Bm/A E/G# ร่วมกันเป็นพยานแห่งรัก ที่ไม่มีพิธีใดจัก Em A D A สําคัญ… เหนือใจ SOLO , , , , , D F#m G A , , , , , D F#m G A CHORUS 3 D B Em A และเรามีเพียง งานวิวาห์เดียวดายภายใต้แสงจันทร์ Em A D F# สุขสกาวดวงดาวแพรวพราวนับหมื่นร้อยพัน Bm Bm/A# Bm/A E/G# ร่วมกันเป็นพยานแห่งรัก ที่ไม่มีพิธีใดจัก Em A สําคัญ… D B Em A และเรามีเพียง งานวิวาห์เดียวดายภายใต้แสงจันทร์ Em A D F# สุขสกาวดวงดาวแพรวพราวนับหมื่นร้อยพัน Bm Bm/A# Bm/A E/G# ร่วมกันเป็นพยานแห่งรัก ที่ไม่มีพิธีใดจัก Em A D สําคัญ… เหนือใจ
INTRO , , , , , D A/C# G A VERSE 1 D F#m G A เพียงอยู่ในวงแขนคุณ อบอุ่นในหัวใจ D F#m G A เพียงได้เดินเคียงข้างคุณ ดั่งมีพรมละมุน… CHORUS 1 D B Em A ทอดพาดวงใจ เราไปยังนภาฟ้าที่แสนไกล Em A D F# ที่ไม่มีใครเคยก้าวลํ้าข้ามผ่านพ้นไป Bm Bm/A# Bm/A E/G# เก็บดวงดาวที่ลอยเกลื่อนฟ้า จับมาเรียงร้อยเป็นมาลัย Em A คล้องใจ D B Em A ทอดพาดวงใจ เราไปยังนภาฟ้าที่แสนไกล Em A D F# ที่ไม่มีใครเคยก้าวลํ้าข้ามผ่านพ้นไป Bm Bm/A# Bm/A E/G# เก็บดวงดาวที่ลอยเกลื่อนฟ้า จับมาเรียงร้อยเป็นมาลัย Em A D A คล้องใจ คู่กัน VERSE 2 D F#m G A เพียงแค่ใจเรารักกัน บดบังความสําคัญอื่นใด D F#m G A เพียงแค่ใจเราสองใจ เข้าใจในรักจริง CHORUS 2 D B Em A และเรามีเพียง งานวิวาห์เดียวดายภายใต้แสงจันทร์ Em A D F# สุขสกาวดวงดาวแพรวพราวนับหมื่นร้อยพัน Bm Bm/A# Bm/A E/G# ร่วมกันเป็นพยานแห่งรัก ที่ไม่มีพิธีใดจัก Em A สําคัญ… D B Em A และเรามีเพียง งานวิวาห์เดียวดายภายใต้แสงจันทร์ Em A D F# สุขสกาวดวงดาวแพรวพราวนับหมื่นร้อยพัน Bm Bm/A# Bm/A E/G# ร่วมกันเป็นพยานแห่งรัก ที่ไม่มีพิธีใดจัก Em A D A สําคัญ… เหนือใจ SOLO , , , , , D F#m G A , , , , , D F#m G A CHORUS 3 D B Em A และเรามีเพียง งานวิวาห์เดียวดายภายใต้แสงจันทร์ Em A D F# สุขสกาวดวงดาวแพรวพราวนับหมื่นร้อยพัน Bm Bm/A# Bm/A E/G# ร่วมกันเป็นพยานแห่งรัก ที่ไม่มีพิธีใดจัก Em A สําคัญ… D B Em A และเรามีเพียง งานวิวาห์เดียวดายภายใต้แสงจันทร์ Em A D F# สุขสกาวดวงดาวแพรวพราวนับหมื่นร้อยพัน Bm Bm/A# Bm/A E/G# ร่วมกันเป็นพยานแห่งรัก ที่ไม่มีพิธีใดจัก Em A D สําคัญ… เหนือใจ
Features