คอร์ดเพลง เพียงอยากขอ

ศิลปิน LAIKA

INTRO , , , , , Fmaj7 Fmaj7 Bbsus2 Bbsus2 , , , , , Fmaj7 Fmaj7 Bbsus2 Bbsus2 VERSE 1 Fmaj7 Bbsus2 บางสิ่ง ได้เปลี่ยนความรักของเรา Fmaj7 Bbsus2 บางอย่าง ไม่อาจกลับไปเหมือนเดิม PRE-CHORUS 1 Gm Am Bb Dm แม้รู้ว่าเธอจะเปลี่ยนไป แต่ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนใจ Gm Am Bb C แม้รู้ว่ามันอาจสายเกินไป ต้องยอมรับความจริงให้ไหว CHORUS 1 Fmaj7 Dm ไม่มีเธอแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นเช่นไร Bb C แค่อยากขอเป็นครั้งสุดท้าย กลับมาอีกครั้งได้ไหม Bb ฉันเพียงอยากขอ VERSE 2 Fmaj7 Bbsus2 หลายสิ่ง ที่เราอาจไม่เข้าใจ Fmaj7 Bbsus2 หลายอย่าง ได้เปลี่ยนเธอไปทั้งใจ PRE-CHORUS 2 Gm Am Bb Dm แม้รู้ว่าเธอจะเปลี่ยนไป แต่ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนใจ Gm Am Bb C แม้รู้ว่ามันอาจสายเกินไป ต้องยอมรับความจริงให้ไหว CHORUS 2 Fmaj7 Dm ไม่มีเธอแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นเช่นไร Bb C แค่อยากขอเป็นครั้งสุดท้าย กลับมาอีกครั้งได้ไหม Dm ฉันเพียงอยากขอ INSTRU , , , , , Dm C/E F Am Bb Bb , , , , , Dm C/E F Am Bb Bb , , , , , Dm C/E F Am Bb Bb , , , , , Dm C/E F Am Bb Bb CHORUS 3 Fmaj7 Dm ไม่มีเธอแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นเช่นไร Bb C แค่อยากขอเป็นครั้งสุดท้าย กลับมาอีกครั้งได้ไหม Bb ฉันเพียงอยากขอ OUTRO , , , , , Bb Bb F
INTRO , , , , , Fmaj7 Fmaj7 Bbsus2 Bbsus2 , , , , , Fmaj7 Fmaj7 Bbsus2 Bbsus2 VERSE 1 Fmaj7 Bbsus2 บางสิ่ง ได้เปลี่ยนความรักของเรา Fmaj7 Bbsus2 บางอย่าง ไม่อาจกลับไปเหมือนเดิม PRE-CHORUS 1 Gm Am Bb Dm แม้รู้ว่าเธอจะเปลี่ยนไป แต่ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนใจ Gm Am Bb C แม้รู้ว่ามันอาจสายเกินไป ต้องยอมรับความจริงให้ไหว CHORUS 1 Fmaj7 Dm ไม่มีเธอแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นเช่นไร Bb C แค่อยากขอเป็นครั้งสุดท้าย กลับมาอีกครั้งได้ไหม Bb ฉันเพียงอยากขอ VERSE 2 Fmaj7 Bbsus2 หลายสิ่ง ที่เราอาจไม่เข้าใจ Fmaj7 Bbsus2 หลายอย่าง ได้เปลี่ยนเธอไปทั้งใจ PRE-CHORUS 2 Gm Am Bb Dm แม้รู้ว่าเธอจะเปลี่ยนไป แต่ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนใจ Gm Am Bb C แม้รู้ว่ามันอาจสายเกินไป ต้องยอมรับความจริงให้ไหว CHORUS 2 Fmaj7 Dm ไม่มีเธอแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นเช่นไร Bb C แค่อยากขอเป็นครั้งสุดท้าย กลับมาอีกครั้งได้ไหม Dm ฉันเพียงอยากขอ INSTRU , , , , , Dm C/E F Am Bb Bb , , , , , Dm C/E F Am Bb Bb , , , , , Dm C/E F Am Bb Bb , , , , , Dm C/E F Am Bb Bb CHORUS 3 Fmaj7 Dm ไม่มีเธอแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นเช่นไร Bb C แค่อยากขอเป็นครั้งสุดท้าย กลับมาอีกครั้งได้ไหม Bb ฉันเพียงอยากขอ OUTRO , , , , , Bb Bb F
Features