คอร์ดเพลง ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง (Sad flower)

ศิลปิน Reinizra

INTRO , , , , , G D C Cm , , , , , G D C Cm VERSE 1 G D C Cm ทำไมยังเป็นฉันที่ต้องผิดหวัง รักใครกี่ครั้งต้องปวดร้าว G D C Cm กอดตัวเองทุกครั้ง เมื่ออากาศหนาว ค่ำเย็นจนเช้า ก็ยังเหงา PRE-CHORUS 1 Em D C Cm ถ้าหากฉันจะขอพรบ้างได้ไหม ขอใครได้ไหม ให้เขาอยู่ยาว Em D C D คนที่กอดฉันไว้ เมื่ออากาศหนาว มันจะมีใช่ไหม CHORUS 1 G D ก็เมื่อฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง สุดท้ายเมื่อรักไป หัวใจต้องแตกทุกครั้ง Em C D ทำไมต้องเป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง G อากาศหนาวทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง D ลมพัดเธอหายไป เหลือไว้แค่เพียงความหลัง Em C D สุดท้ายก็เป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง…… เหมือนเดิม INSTRU , , , , , G D C Cm , , , , , G D C Cm VERSE 2 G D C Cm ในช่วงที่ความรัก ผลิบานอีกครั้ง พระจันทร์และดอกไม้ ดูเปลี่ยนไป G D C Cm มองกลับมาที่ฉัน ยังไม่ไปไหน ทุกคนจากไป ไม่กลับมา PRE-CHORUS 2 Em D C Cm ถ้าหากฉันจะขอพรบ้างได้ไหม ขอใครได้ไหม ให้เขาอยู่ยาว Em D C D คนที่กอดฉันไว้ เมื่ออากาศหนาว จะเป็นเธอใช่ไหม CHORUS 2 G D ก็เมื่อฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง สุดท้ายเมื่อรักไป หัวใจต้องแตกทุกครั้ง Em C D ทำไมต้องเป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง G อากาศหนาวทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง D ลมพัดเธอหายไป เหลือไว้แค่เพียงความหลัง Em C D สุดท้ายก็เป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง…… เหมือนเดิม SOLO , , , , , G G D D , , , , , Em Em C D OUTRO G สิ้นหน้าหนาว คงทำให้ใจฉันมีความหวังอีกครั้ง D ดอกไม้ข้างในหัวใจฉันไม่เฉาเหมือนวันนั้น Em C D G ขอให้ไม่เป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง….. อีกเลย
INTRO , , , , , G D C Cm , , , , , G D C Cm VERSE 1 G D C Cm ทำไมยังเป็นฉันที่ต้องผิดหวัง รักใครกี่ครั้งต้องปวดร้าว G D C Cm กอดตัวเองทุกครั้ง เมื่ออากาศหนาว ค่ำเย็นจนเช้า ก็ยังเหงา PRE-CHORUS 1 Em D C Cm ถ้าหากฉันจะขอพรบ้างได้ไหม ขอใครได้ไหม ให้เขาอยู่ยาว Em D C D คนที่กอดฉันไว้ เมื่ออากาศหนาว มันจะมีใช่ไหม CHORUS 1 G D ก็เมื่อฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง สุดท้ายเมื่อรักไป หัวใจต้องแตกทุกครั้ง Em C D ทำไมต้องเป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง G อากาศหนาวทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง D ลมพัดเธอหายไป เหลือไว้แค่เพียงความหลัง Em C D สุดท้ายก็เป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง…… เหมือนเดิม INSTRU , , , , , G D C Cm , , , , , G D C Cm VERSE 2 G D C Cm ในช่วงที่ความรัก ผลิบานอีกครั้ง พระจันทร์และดอกไม้ ดูเปลี่ยนไป G D C Cm มองกลับมาที่ฉัน ยังไม่ไปไหน ทุกคนจากไป ไม่กลับมา PRE-CHORUS 2 Em D C Cm ถ้าหากฉันจะขอพรบ้างได้ไหม ขอใครได้ไหม ให้เขาอยู่ยาว Em D C D คนที่กอดฉันไว้ เมื่ออากาศหนาว จะเป็นเธอใช่ไหม CHORUS 2 G D ก็เมื่อฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง สุดท้ายเมื่อรักไป หัวใจต้องแตกทุกครั้ง Em C D ทำไมต้องเป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง G อากาศหนาวทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง D ลมพัดเธอหายไป เหลือไว้แค่เพียงความหลัง Em C D สุดท้ายก็เป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง…… เหมือนเดิม SOLO , , , , , G G D D , , , , , Em Em C D OUTRO G สิ้นหน้าหนาว คงทำให้ใจฉันมีความหวังอีกครั้ง D ดอกไม้ข้างในหัวใจฉันไม่เฉาเหมือนวันนั้น Em C D G ขอให้ไม่เป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง….. อีกเลย
Features