คอร์ดเพลง จากตรงนี้ที่(เคย)สวยงาม (La La Bye)

ศิลปิน AYLA's

VERSE 1 F# C#m B Bm ลองทบทวน ก็หวนคิดถึงเรื่องราวทุกอย่างตอนเธออยู่ข้างฉันตรงนี้ F# C#m B Bm หากมองย้อนไป คงเหลือเพียงความทรงจำที่ดี ที่ในตอนนี้ไม่มีเธอแล้ว INSTRU , , , , , F# C#m B Bm VERSE 1 F# C#m B Bm ฉันนั้นเห็นเธอ มันชัดเหลือเกิน อยุ่ตรงที่เดิมของเธอตรงนั้น F# C#m B Bm เห็นภาพสองเรา นั่งหัวเราะกัน ตั้งแต่วันนั้นก็เข้าใจ PRE-CHORUS 1 D#m C# B Bm ที่เธอบอกกับฉันว่าอย่าลืมเรื่องเหล่านั้น เก็บมันไว้ในความทรงจำ เธอย้ำตลอดมา D#m C# B Bm ให้คอยเก็บรักษาเรื่องดีๆ ที่ผ่านมาหากวันใดที่เราต้องร่ำลา แค่อยากขอ CHORUS 1 F# C#m B Bm ถ้าต่อจากนี้ต้องมีน้ำตา อย่าเอ่ยคำลาด้วยความเสียใจ F# C#m B Bm ให้จำแต่เรื่องดีๆ หากต้องเสียเธอไป ไม่ว่าวันใดเราก็คงต้องลา F# C#m B Bm ลา ลาลา ลาลา บอกลาด้วยความเข้าใจดี F# C#m B Bm ลา ลาลา ลาลา ลาจากตรงนี้ที่เคยสวยงาม SOLO , , , , , F# C#m B Bm PRE-CHORUS 2 D#m C# B Bm ที่เธอบอกกับฉันว่าอย่าลืมเรื่องเหล่านั้น เก็บมันไว้ในความทรงจำ เธอย้ำตลอดมา D#m C# B Bm ให้คอยเก็บรักษาเรื่องดีๆ ที่ผ่านมาหากวันใดที่เราต้องร่ำลา แค่อยากขอ CHORUS 2 F# C#m B Bm ถ้าต่อจากนี้ต้องมีน้ำตา อย่าเอ่ยคำลาด้วยความเสียใจ F# C#m B Bm ให้จำแต่เรื่องดีๆ หากต้องเสียเธอไป …. F# C#m B Bm ถ้าต่อจากนี้ต้องเสียน้ำตา อย่าลืมว่าเคยมีความสุขมากเท่าไร F# C#m B Bm ให้จำแต่เรื่องดีๆ หากต้องเสียเธอไป ไม่ว่าวันใดเราก็คงต้องลา F# C#m B Bm ลา ลาลา ลาลา บอกลาด้วยความเข้าใจดี F# C#m B Bm ลา ลาลา ลาลา ลาจากตรงนี้ที่เคยสวยงาม
VERSE 1 F# C#m B Bm ลองทบทวน ก็หวนคิดถึงเรื่องราวทุกอย่างตอนเธออยู่ข้างฉันตรงนี้ F# C#m B Bm หากมองย้อนไป คงเหลือเพียงความทรงจำที่ดี ที่ในตอนนี้ไม่มีเธอแล้ว INSTRU , , , , , F# C#m B Bm VERSE 1 F# C#m B Bm ฉันนั้นเห็นเธอ มันชัดเหลือเกิน อยุ่ตรงที่เดิมของเธอตรงนั้น F# C#m B Bm เห็นภาพสองเรา นั่งหัวเราะกัน ตั้งแต่วันนั้นก็เข้าใจ PRE-CHORUS 1 D#m C# B Bm ที่เธอบอกกับฉันว่าอย่าลืมเรื่องเหล่านั้น เก็บมันไว้ในความทรงจำ เธอย้ำตลอดมา D#m C# B Bm ให้คอยเก็บรักษาเรื่องดีๆ ที่ผ่านมาหากวันใดที่เราต้องร่ำลา แค่อยากขอ CHORUS 1 F# C#m B Bm ถ้าต่อจากนี้ต้องมีน้ำตา อย่าเอ่ยคำลาด้วยความเสียใจ F# C#m B Bm ให้จำแต่เรื่องดีๆ หากต้องเสียเธอไป ไม่ว่าวันใดเราก็คงต้องลา F# C#m B Bm ลา ลาลา ลาลา บอกลาด้วยความเข้าใจดี F# C#m B Bm ลา ลาลา ลาลา ลาจากตรงนี้ที่เคยสวยงาม SOLO , , , , , F# C#m B Bm PRE-CHORUS 2 D#m C# B Bm ที่เธอบอกกับฉันว่าอย่าลืมเรื่องเหล่านั้น เก็บมันไว้ในความทรงจำ เธอย้ำตลอดมา D#m C# B Bm ให้คอยเก็บรักษาเรื่องดีๆ ที่ผ่านมาหากวันใดที่เราต้องร่ำลา แค่อยากขอ CHORUS 2 F# C#m B Bm ถ้าต่อจากนี้ต้องมีน้ำตา อย่าเอ่ยคำลาด้วยความเสียใจ F# C#m B Bm ให้จำแต่เรื่องดีๆ หากต้องเสียเธอไป …. F# C#m B Bm ถ้าต่อจากนี้ต้องเสียน้ำตา อย่าลืมว่าเคยมีความสุขมากเท่าไร F# C#m B Bm ให้จำแต่เรื่องดีๆ หากต้องเสียเธอไป ไม่ว่าวันใดเราก็คงต้องลา F# C#m B Bm ลา ลาลา ลาลา บอกลาด้วยความเข้าใจดี F# C#m B Bm ลา ลาลา ลาลา ลาจากตรงนี้ที่เคยสวยงาม
Features