คอร์ดเพลง ฤดูร้อน

ศิลปิน PARADOX

INTRO , , , , , A E/G# F#m E/G# , , , , , A E/G# F#m E/G# VERSE 1 A E/G# F#m E/G# บ่อยครั้งที่ใจ…….. เดินออกไปไม่มองข้างทาง A E/G# F#m E/G# หยดน้ำตา……… อยู่กับการไม่มีค่า PRE-CHORUS 1 D C#m Bm A ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน ที่สับสนวุ่นวาย D C#m Bm E หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใด เมื่อเธอมาจากฉันไป CHORUS 1 A E/G# F#m E ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย ฤดูร้อนไม่มีเธอ D C#m Bm E เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ A E/G# F#m E ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย ฤดูร้อนไม่มีเธอ D C#m Bm E เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ VERSE 2 A E/G# F#m E/G# หยุดทั้งหัวใจ……. เดินต่อไปไม่มีแสงดาว A E/G# F#m E/G# โอบกอดน้ำตา……. โอบกอดหัวใจกับความเศร้า PRE-CHORUS 2 D C#m Bm A ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน ที่สับสนวุ่นวาย D C#m Bm E หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใด เมื่อเธอมาจากฉันไป CHORUS 2 A E/G# F#m E ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย ฤดูร้อนไม่มีเธอ D C#m Bm E เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ A E/G# F#m E ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย ฤดูร้อนไม่มีเธอ D C#m Bm E เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ A E/G# F#m E ยืนมองท้องฟ้า……….. ฤดูร้อนไม่มีเธอ D C#m Bm E เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ A E/G# F#m E ยืนมองท้องฟ้า……….. ฤดูร้อนไม่มีเธอ D C#m Bm E เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ INSTRU , , , , , A E/G# F#m E/G# , , , , , A E/G# F#m E/G# VERSE 3 A E/G# F#m E/G# บ่อยครั้งที่ใจ…….. เปิดออกไปให้ลืมเรื่องราว A E/G# F#m E/G# A ฉากเก่าย้อนมา………. เปิดออกไปไม่เป็นเช่น เดิม
INTRO , , , , , A E/G# F#m E/G# , , , , , A E/G# F#m E/G# VERSE 1 A E/G# F#m E/G# บ่อยครั้งที่ใจ…….. เดินออกไปไม่มองข้างทาง A E/G# F#m E/G# หยดน้ำตา……… อยู่กับการไม่มีค่า PRE-CHORUS 1 D C#m Bm A ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน ที่สับสนวุ่นวาย D C#m Bm E หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใด เมื่อเธอมาจากฉันไป CHORUS 1 A E/G# F#m E ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย ฤดูร้อนไม่มีเธอ D C#m Bm E เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ A E/G# F#m E ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย ฤดูร้อนไม่มีเธอ D C#m Bm E เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ VERSE 2 A E/G# F#m E/G# หยุดทั้งหัวใจ……. เดินต่อไปไม่มีแสงดาว A E/G# F#m E/G# โอบกอดน้ำตา……. โอบกอดหัวใจกับความเศร้า PRE-CHORUS 2 D C#m Bm A ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน ที่สับสนวุ่นวาย D C#m Bm E หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใด เมื่อเธอมาจากฉันไป CHORUS 2 A E/G# F#m E ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย ฤดูร้อนไม่มีเธอ D C#m Bm E เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ A E/G# F#m E ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย ฤดูร้อนไม่มีเธอ D C#m Bm E เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ A E/G# F#m E ยืนมองท้องฟ้า……….. ฤดูร้อนไม่มีเธอ D C#m Bm E เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ A E/G# F#m E ยืนมองท้องฟ้า……….. ฤดูร้อนไม่มีเธอ D C#m Bm E เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ INSTRU , , , , , A E/G# F#m E/G# , , , , , A E/G# F#m E/G# VERSE 3 A E/G# F#m E/G# บ่อยครั้งที่ใจ…….. เปิดออกไปให้ลืมเรื่องราว A E/G# F#m E/G# A ฉากเก่าย้อนมา………. เปิดออกไปไม่เป็นเช่น เดิม
Features