คอร์ดเพลง คิดเอง

ศิลปิน Tom Isara

INTRO , , , , , Fm7 Fm7 Ebmaj7 C7 , , , , , Fm7 Fm7 Ebmaj7 C7 VERSE 1 Fm7 Ebmaj7 C7 จะกี่ครั้ง ต้องกระวนกระวายหัวใจไม่รู้กี่ครั้ง เมื่อพบเธอ Fm7 Ebmaj7 C7 เจอกี่ครั้ง เธอยังตราและตรึงหัวใจฉันไว้อย่างนั้น oh เธอ PRE-CHORUS 1 Fm7 Bb Gm7 Cm7 ได้ไหมให้เราอยู่ด้วยกัน อยากบอกรักเบาๆในทุกวัน Fm7 Bb แต่จินตนาการได้เท่านั้น เท่านั้น CHORUS 1 Fm7 Bb Gm7 Cm7 คิดไปข้างเดียว ว่าสองเรา ล่องลอยบนสวรรค์ Fm7 Bb Ebmaj7 รักกันสวยงามตลอดไป Fm7 Bb Gm7 Cm7 รักเองเออเอง อยู่ข้างเดียว เก็บอยู่ในหัวใจ Fm7 Bb Ebmaj7 แล้วต้องทำไง จะได้รักกัน VERSE 2 Fm7 เพียงเธอมาคุยและมาทักทาย ใจละลายลงไปกองแทบจะบ้าตาย Ebmaj7 มันเพ้อไป เกินห้ามใจไปไกลทุกที Fm7 พยายามจะไม่คาดหวัง แต่มองตาเธอแล้วก็พัง- Ebmaj7 ก็พลาดทุกที เธอเหมือนมีแรงดึงดูดใจฉันไป PRE-CHORUS 2 Fm7 Bb Gm7 Cm7 ฝันว่าเราอยู่ด้วยกัน อยากบอกรักเบาๆในทุกวัน Fm7 Bb แต่จินตนาการได้เท่านั้น แค่นั้น CHORUS 2 Fm7 Bb Gm7 Cm7 คิดไปข้างเดียว ว่าสองเรา ล่องลอยบนสวรรค์ Fm7 Bb Ebmaj7 รักกันสวยงามตลอดไป Fm7 Bb Gm7 Cm7 รักเองเออเอง อยู่ข้างเดียว เก็บอยู่ในหัวใจ Fm7 Bb Ebmaj7 แล้วต้องทำไง จะได้รักกัน BRIDGE Bb7sus4 แม้เป็นจินตนาการ แค่ได้จินตนาการ Cm7 กับเธอคนนี้ oh baby you Bb7sus4 แม้เป็นจินตนาการ แค่ได้จินตนาการ Cm7 กับเธอคนนี้ ก็ยังดีกว่าไม่ได้รักกัน CHORUS 3 Fm7 Bb Gm7 Cm7 คิดไปข้างเดียว ว่าสองเรา ล่องลอยบนสวรรค์ Fm7 Bb Ebmaj7 รักกันสวยงามตลอดไป Fm7 Bb Gm7 Cm7 รักเองเออเอง อยู่ข้างเดียว เก็บอยู่ในหัวใจ Fm7 Bb Ebmaj7 แล้วต้องทำไง จะได้รักกัน OUTRO Fm7 Bb Gm7 Cm7 I wish you are right here with me Fm7 Bb Ebmaj7 Cm7 My heart belongs to you Fm7 Bb Gm7 Cm7 I wish you are right here with me Fm7 Bb Ebmaj7 Cm7 My heart belongs to you Fm7 Bb Gm7 Cm7 I wish you are right here with me Fm7 Bb Ebmaj7 Cm7 My heart belongs to you Fm7 Bb Gm7 Cm7 I wish you are right here with me Fm7 Bb Ebmaj7 My heart belongs to you
INTRO , , , , , Fm7 Fm7 Ebmaj7 C7 , , , , , Fm7 Fm7 Ebmaj7 C7 VERSE 1 Fm7 Ebmaj7 C7 จะกี่ครั้ง ต้องกระวนกระวายหัวใจไม่รู้กี่ครั้ง เมื่อพบเธอ Fm7 Ebmaj7 C7 เจอกี่ครั้ง เธอยังตราและตรึงหัวใจฉันไว้อย่างนั้น oh เธอ PRE-CHORUS 1 Fm7 Bb Gm7 Cm7 ได้ไหมให้เราอยู่ด้วยกัน อยากบอกรักเบาๆในทุกวัน Fm7 Bb แต่จินตนาการได้เท่านั้น เท่านั้น CHORUS 1 Fm7 Bb Gm7 Cm7 คิดไปข้างเดียว ว่าสองเรา ล่องลอยบนสวรรค์ Fm7 Bb Ebmaj7 รักกันสวยงามตลอดไป Fm7 Bb Gm7 Cm7 รักเองเออเอง อยู่ข้างเดียว เก็บอยู่ในหัวใจ Fm7 Bb Ebmaj7 แล้วต้องทำไง จะได้รักกัน VERSE 2 Fm7 เพียงเธอมาคุยและมาทักทาย ใจละลายลงไปกองแทบจะบ้าตาย Ebmaj7 มันเพ้อไป เกินห้ามใจไปไกลทุกที Fm7 พยายามจะไม่คาดหวัง แต่มองตาเธอแล้วก็พัง- Ebmaj7 ก็พลาดทุกที เธอเหมือนมีแรงดึงดูดใจฉันไป PRE-CHORUS 2 Fm7 Bb Gm7 Cm7 ฝันว่าเราอยู่ด้วยกัน อยากบอกรักเบาๆในทุกวัน Fm7 Bb แต่จินตนาการได้เท่านั้น แค่นั้น CHORUS 2 Fm7 Bb Gm7 Cm7 คิดไปข้างเดียว ว่าสองเรา ล่องลอยบนสวรรค์ Fm7 Bb Ebmaj7 รักกันสวยงามตลอดไป Fm7 Bb Gm7 Cm7 รักเองเออเอง อยู่ข้างเดียว เก็บอยู่ในหัวใจ Fm7 Bb Ebmaj7 แล้วต้องทำไง จะได้รักกัน BRIDGE Bb7sus4 แม้เป็นจินตนาการ แค่ได้จินตนาการ Cm7 กับเธอคนนี้ oh baby you Bb7sus4 แม้เป็นจินตนาการ แค่ได้จินตนาการ Cm7 กับเธอคนนี้ ก็ยังดีกว่าไม่ได้รักกัน CHORUS 3 Fm7 Bb Gm7 Cm7 คิดไปข้างเดียว ว่าสองเรา ล่องลอยบนสวรรค์ Fm7 Bb Ebmaj7 รักกันสวยงามตลอดไป Fm7 Bb Gm7 Cm7 รักเองเออเอง อยู่ข้างเดียว เก็บอยู่ในหัวใจ Fm7 Bb Ebmaj7 แล้วต้องทำไง จะได้รักกัน OUTRO Fm7 Bb Gm7 Cm7 I wish you are right here with me Fm7 Bb Ebmaj7 Cm7 My heart belongs to you Fm7 Bb Gm7 Cm7 I wish you are right here with me Fm7 Bb Ebmaj7 Cm7 My heart belongs to you Fm7 Bb Gm7 Cm7 I wish you are right here with me Fm7 Bb Ebmaj7 Cm7 My heart belongs to you Fm7 Bb Gm7 Cm7 I wish you are right here with me Fm7 Bb Ebmaj7 My heart belongs to you
Features