คอร์ดเพลง Hello Mama

ศิลปิน TaitosmitH

INTRO , , , , , Fmaj7 Fmaj7 Bbmaj7 Bbmaj7 , , , , , Fmaj7 Fmaj7 Bbmaj7 Bbmaj7 VERSE 1 Fmaj7 Bbmaj7 You may be happy with the skyscraper Fmaj7 Bbmaj7 But I'm happy with cabin in the wood Fmaj7 Bbmaj7 You say to me you want to go around the world Fmaj7 Bbmaj7 But I need a short time for come home again Gm C And now. And now Fmaj7 Bbmaj7 Sometime you may be missing someone when you're tired Fmaj7 Bbmaj7 Whenever you just go and find him or her Fmaj7 Bbmaj7 But when I’m tired there is only one thing. I do, I do Fmaj7 Bbmaj7 To do something for take back strong again Gm C And now. And now CHORUS 1 Bbmaj7 C F Hello, Hello เฮ็ดอีหยังอยู่หนออีแม่ Bbmaj7 C F กินข้าวแลงแล้วบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือยัง Bbmaj7 C บอกน้องแหน่ ว่าการ์ตูนเอาไว้เถี่ยหน้า Am Dm ปาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อย Gm C บ่มีหยังดอกอีแม่ ลูกสบายดี INSTRU , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 ลูกสบายดี , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 ลูกสบายดี , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 ลูกสบายดี SOLO , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 Gm C And now. And now CHORUS 2 Bbmaj7 C F Hello, Hello เฮ็ดอีหยังอยู่หนออีแม่ Bbmaj7 C F กินข้าวแลงแล้วบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือยัง Bbmaj7 C บอกน้องแหน่ ว่าการ์ตูนเอาไว้เถี่ยหน้า Am Dm ปาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อย Gm C บ่มีหยังดอกอีแม่ ลูกสบายดี Bbmaj7 C F Hello, Hello เฮ็ดอีหยังอยู่หนออีแม่ Bbmaj7 C F กินข้าวแลงแล้วบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือยัง Bbmaj7 C บอกน้องแหน่ ว่าการ์ตูนเอาไว้เถี่ยหน้า Am Dm ปาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อย Bbmaj7 C F Hello, Hello เฮ็ดอีหยังอยู่หนออีแม่ Bbmaj7 C F กินข้าวแลงแล้วบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือยัง Bbmaj7 C บอกน้องแหน่ ว่าการ์ตูนเอาไว้เถี่ยหน้า Am Dm ปาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อย Gm C บ่มีหยังดอกอีแม่ ลูกสบายดี INSTRU , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 ลูกสบายดี OUTRO Gm C F บ่มีหยังดอกอีแม่ ลูกสบายดี
INTRO , , , , , Fmaj7 Fmaj7 Bbmaj7 Bbmaj7 , , , , , Fmaj7 Fmaj7 Bbmaj7 Bbmaj7 VERSE 1 Fmaj7 Bbmaj7 You may be happy with the skyscraper Fmaj7 Bbmaj7 But I'm happy with cabin in the wood Fmaj7 Bbmaj7 You say to me you want to go around the world Fmaj7 Bbmaj7 But I need a short time for come home again Gm C And now. And now Fmaj7 Bbmaj7 Sometime you may be missing someone when you're tired Fmaj7 Bbmaj7 Whenever you just go and find him or her Fmaj7 Bbmaj7 But when I’m tired there is only one thing. I do, I do Fmaj7 Bbmaj7 To do something for take back strong again Gm C And now. And now CHORUS 1 Bbmaj7 C F Hello, Hello เฮ็ดอีหยังอยู่หนออีแม่ Bbmaj7 C F กินข้าวแลงแล้วบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือยัง Bbmaj7 C บอกน้องแหน่ ว่าการ์ตูนเอาไว้เถี่ยหน้า Am Dm ปาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อย Gm C บ่มีหยังดอกอีแม่ ลูกสบายดี INSTRU , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 ลูกสบายดี , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 ลูกสบายดี , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 ลูกสบายดี SOLO , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 Gm C And now. And now CHORUS 2 Bbmaj7 C F Hello, Hello เฮ็ดอีหยังอยู่หนออีแม่ Bbmaj7 C F กินข้าวแลงแล้วบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือยัง Bbmaj7 C บอกน้องแหน่ ว่าการ์ตูนเอาไว้เถี่ยหน้า Am Dm ปาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อย Gm C บ่มีหยังดอกอีแม่ ลูกสบายดี Bbmaj7 C F Hello, Hello เฮ็ดอีหยังอยู่หนออีแม่ Bbmaj7 C F กินข้าวแลงแล้วบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือยัง Bbmaj7 C บอกน้องแหน่ ว่าการ์ตูนเอาไว้เถี่ยหน้า Am Dm ปาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อย Bbmaj7 C F Hello, Hello เฮ็ดอีหยังอยู่หนออีแม่ Bbmaj7 C F กินข้าวแลงแล้วบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือยัง Bbmaj7 C บอกน้องแหน่ ว่าการ์ตูนเอาไว้เถี่ยหน้า Am Dm ปาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อย Gm C บ่มีหยังดอกอีแม่ ลูกสบายดี INSTRU , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 , , , , , Bbmaj7 Bbmaj7 Fmaj7 Fmaj7 ลูกสบายดี OUTRO Gm C F บ่มีหยังดอกอีแม่ ลูกสบายดี
Features