คอร์ดเพลง ใกล้ใจ

ศิลปิน COCKTAIL

INTRO , , , B B VERSE 1 B A#m เราทั้งสองเคยเคียง กอดกันไว้เคียงกาย B C# F# กุมมือเธอไว้แนบใจไม่หายไม่ห่าง B A#m จูบกับเธอเบาๆ ไม่เคยเหงาไม่หน่าย B C# F# แต่วันนี้หัวใจหล่นหาย ไม่เหมือนเดิม CHORUS 1 B A#m อาจเป็นเพราะว่าเราโชคร้ายจนต้องไกล B A#m อาจเป็นเพราะว่าวันเวลาไม่เป็นใจ B A#m แต่อยากให้รู้ว่าใจของฉันไม่เคยไกล G#m C# และมันยังอยู่ใกล้ๆเธอ VERSE 2 B A#m ทนผ่านพ้นเวลา ที่เหน็บหนาวยาวนาน B C# F# หวังให้วันคืนที่โหดร้ายพ้นผ่าน B A#m ความคิดถึงในใจ ให้มันลอยลมไป B C# F# ส่งให้ถึงคนไกลด้วยความหวังดี CHORUS 2 B A#m อาจเป็นเพราะว่าเราโชคร้ายจนต้องไกล B A#m อาจเป็นเพราะว่าวันเวลาไม่เป็นใจ B A#m แต่อยากให้รู้ว่าใจของฉันไม่เคยไกล G#m C# และมันยังอยู่ใกล้ๆเธอ POST-CHORUS 1 B A#m เขาอาจกำหนดเอาไว้ให้ไม่เจอกัน เขาอาจกำกับเอาไว้ให้เธอไกลฉัน B C# แต่มันจะกักขังใจฉันให้ไกลเธอไม่ได้ ใจของฉันยังใกล้เธอ SOLO , , , , , F# C#/F D#m B C# (เสมอ) , , , , , F# C#/F D#m B C# CHORUS 3 B A#m อาจเป็นเพราะว่าเราโชคร้ายจนต้องไกล B A#m อาจเป็นเพราะว่าวันเวลาไม่เป็นใจ B A#m แต่อยากให้รู้ว่าใจของฉันไม่เคยไกล G#m C# และมันยังอยู่ใกล้ๆเธอ POST-CHORUS 2 B A#m เขาอาจกำหนดเอาไว้ให้ไม่เจอกัน เขาอาจกำกับเอาไว้ให้เธอไกลฉัน B C# แต่มันจะกักขังใจฉันให้ไกลเธอไม่ได้ OUTRO F# C#/F D#m B ใจของฉันยังใกล้เธอ เสมอ F# C#/F D#m B C# F# เสมอ ใกล้เธอ ใกล้เธอ ความรักของฉันยังใกล้เธอ
INTRO , , , B B VERSE 1 B A#m เราทั้งสองเคยเคียง กอดกันไว้เคียงกาย B C# F# กุมมือเธอไว้แนบใจไม่หายไม่ห่าง B A#m จูบกับเธอเบาๆ ไม่เคยเหงาไม่หน่าย B C# F# แต่วันนี้หัวใจหล่นหาย ไม่เหมือนเดิม CHORUS 1 B A#m อาจเป็นเพราะว่าเราโชคร้ายจนต้องไกล B A#m อาจเป็นเพราะว่าวันเวลาไม่เป็นใจ B A#m แต่อยากให้รู้ว่าใจของฉันไม่เคยไกล G#m C# และมันยังอยู่ใกล้ๆเธอ VERSE 2 B A#m ทนผ่านพ้นเวลา ที่เหน็บหนาวยาวนาน B C# F# หวังให้วันคืนที่โหดร้ายพ้นผ่าน B A#m ความคิดถึงในใจ ให้มันลอยลมไป B C# F# ส่งให้ถึงคนไกลด้วยความหวังดี CHORUS 2 B A#m อาจเป็นเพราะว่าเราโชคร้ายจนต้องไกล B A#m อาจเป็นเพราะว่าวันเวลาไม่เป็นใจ B A#m แต่อยากให้รู้ว่าใจของฉันไม่เคยไกล G#m C# และมันยังอยู่ใกล้ๆเธอ POST-CHORUS 1 B A#m เขาอาจกำหนดเอาไว้ให้ไม่เจอกัน เขาอาจกำกับเอาไว้ให้เธอไกลฉัน B C# แต่มันจะกักขังใจฉันให้ไกลเธอไม่ได้ ใจของฉันยังใกล้เธอ SOLO , , , , , F# C#/F D#m B C# (เสมอ) , , , , , F# C#/F D#m B C# CHORUS 3 B A#m อาจเป็นเพราะว่าเราโชคร้ายจนต้องไกล B A#m อาจเป็นเพราะว่าวันเวลาไม่เป็นใจ B A#m แต่อยากให้รู้ว่าใจของฉันไม่เคยไกล G#m C# และมันยังอยู่ใกล้ๆเธอ POST-CHORUS 2 B A#m เขาอาจกำหนดเอาไว้ให้ไม่เจอกัน เขาอาจกำกับเอาไว้ให้เธอไกลฉัน B C# แต่มันจะกักขังใจฉันให้ไกลเธอไม่ได้ OUTRO F# C#/F D#m B ใจของฉันยังใกล้เธอ เสมอ F# C#/F D#m B C# F# เสมอ ใกล้เธอ ใกล้เธอ ความรักของฉันยังใกล้เธอ
Features