คอร์ดเพลง เริ่มกลัว (Panic)

ศิลปิน fellow fellow

VERSE 1 Bmaj7 G#m7 นานแล้วที่ฉัน ไม่ได้ยิน คำพูดว่ารัก มาจากเธอ Emaj7 D#m7 C#m7 F# ก่อนหน้าเราพบ กันเสมอ แต่มาช่วงนี้ แทบไม่เจอ PRE-CHORUS 1 C#m7 D#m7 เธอมีอะไรในใจใช่รึเปล่า ที่เธอซ่อนเก็บไว้ C#m7 B7 เธอมีอะไรที่เธอไม่พอใจ แต่ฉันนั้นไม่รู้ C#m7 D#m7 A F# พอฉันถามไป เธอก็เงียบใส่ ไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันเหมือนเคย CHORUS 1 Bmaj7 A#m7b5 D#7 G#m7 เธอยังรักฉัน เหมือนเดิมรึเปล่า F#m7 B7 ฉันยังสำคัญเหมือนเดิมรึเปล่า Emaj7 D#m7 C#m7 F# ช่วยบอกฉันที อย่าส่งสายตา ที่เย็นชามาทำร้าย- Bmaj7 A#m7b5 D#7 G#m7 อย่างนี้ เธอยังรักฉันเหมือนเดิมรึเปล่า F#m7 B7 ฉันยังไม่เสียเธอใช่รึเปล่า Emaj7 D#m7 C#m7 F# Bmaj7 ฉันนั้นเริ่มกลัว จะไม่มีค่า ถ้ายังรักโปรดอย่าทำแบบนี้ INSTRU , , Gmaj7 F#m7 E7sus4 F# VERSE 2 Bmaj7 G#m7 ฉันรู้สึกเหมือนเธอ ปิดบัง จะไปที่ไหน ไม่บอกกัน Emaj7 D#m7 C#m7 F# สร้อยคอที่ซื้อ ให้วันนั้น เธอไม่ใส่มัน เหมือนที่เคย PRE-CHORUS 2 C#m7 D#m7 เธอมีอะไรในใจใช่รึเปล่า ที่เธอซ่อนเก็บไว้ C#m7 B7 เธอมีอะไรที่เธอไม่พอใจ แต่ฉันนั้นไม่รู้ C#m7 D#m7 A F# พอฉันถามไป เธอก็เงียบใส่ ไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันเหมือนเคย CHORUS 2 Bmaj7 A#m7b5 D#7 G#m7 เธอยังรักฉัน เหมือนเดิมรึเปล่า F#m7 B7 ฉันยังสำคัญเหมือนเดิมรึเปล่า Emaj7 D#m7 C#m7 F# ช่วยบอกฉันที อย่าส่งสายตา ที่เย็นชามาทำร้าย- Bmaj7 A#m7b5 D#7 G#m7 อย่างนี้ เธอยังรักฉันเหมือนเดิมรึเปล่า F#m7 B7 ฉันยังไม่เสียเธอใช่รึเปล่า Emaj7 D#m7 C#m7 F# ฉันนั้นเริ่มกลัว จะไม่มีค่า ถ้ายังรักโปรดอย่าทำแบบนี้ BRIDGE Emaj7 D#m7 C#m7 Bmaj7 ไม่เข้าใจ จากความรักที่มีที่เคยช่างสวยงาม ทำไมในวันนี้ดูแปลกไป Emaj7 D#m7 C#m7 ไม่เข้าใจ มีเหตุผลอะไรที่ทำให้เธอเปลี่ยน ทั้งๆที่ฉันนั้นก็ไม่เคยเปลี่ยน A F# ยังคงรักเพียงเธออยู่เหมือนเดิม บอกกับฉันที CHORUS 3 Bmaj7 A#m7b5 D#7 G#m7 เธอยังรักฉัน เหมือนเดิมรึเปล่า F#m7 B7 ฉันยังสำคัญเหมือนเดิมรึเปล่า Emaj7 D#m7 C#m7 F# ช่วยบอกฉันที อย่าส่งสายตา ที่เย็นชามาทำร้าย- Bmaj7 A#m7b5 D#7 G#m7 อย่างนี้ เธอยังรักฉันเหมือนเดิมรึเปล่า F#m7 B7 ฉันยังไม่เสียเธอใช่รึเปล่า Emaj7 D#m7 C#m7 F# เพราะฉันรู้สึก เหมือนไม่มีค่า เธอยังรักกันอยู่ไหม Bmaj7 A#m7b5 D#7 G#m7 F#m7 B7 บอกที… ช่วยบอกฉันที OUTRO , , , , , , Emaj7 D#m7 C#m7 F# Bmaj7
VERSE 1 Bmaj7 G#m7 นานแล้วที่ฉัน ไม่ได้ยิน คำพูดว่ารัก มาจากเธอ Emaj7 D#m7 C#m7 F# ก่อนหน้าเราพบ กันเสมอ แต่มาช่วงนี้ แทบไม่เจอ PRE-CHORUS 1 C#m7 D#m7 เธอมีอะไรในใจใช่รึเปล่า ที่เธอซ่อนเก็บไว้ C#m7 B7 เธอมีอะไรที่เธอไม่พอใจ แต่ฉันนั้นไม่รู้ C#m7 D#m7 A F# พอฉันถามไป เธอก็เงียบใส่ ไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันเหมือนเคย CHORUS 1 Bmaj7 A#m7b5 D#7 G#m7 เธอยังรักฉัน เหมือนเดิมรึเปล่า F#m7 B7 ฉันยังสำคัญเหมือนเดิมรึเปล่า Emaj7 D#m7 C#m7 F# ช่วยบอกฉันที อย่าส่งสายตา ที่เย็นชามาทำร้าย- Bmaj7 A#m7b5 D#7 G#m7 อย่างนี้ เธอยังรักฉันเหมือนเดิมรึเปล่า F#m7 B7 ฉันยังไม่เสียเธอใช่รึเปล่า Emaj7 D#m7 C#m7 F# Bmaj7 ฉันนั้นเริ่มกลัว จะไม่มีค่า ถ้ายังรักโปรดอย่าทำแบบนี้ INSTRU , , Gmaj7 F#m7 E7sus4 F# VERSE 2 Bmaj7 G#m7 ฉันรู้สึกเหมือนเธอ ปิดบัง จะไปที่ไหน ไม่บอกกัน Emaj7 D#m7 C#m7 F# สร้อยคอที่ซื้อ ให้วันนั้น เธอไม่ใส่มัน เหมือนที่เคย PRE-CHORUS 2 C#m7 D#m7 เธอมีอะไรในใจใช่รึเปล่า ที่เธอซ่อนเก็บไว้ C#m7 B7 เธอมีอะไรที่เธอไม่พอใจ แต่ฉันนั้นไม่รู้ C#m7 D#m7 A F# พอฉันถามไป เธอก็เงียบใส่ ไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันเหมือนเคย CHORUS 2 Bmaj7 A#m7b5 D#7 G#m7 เธอยังรักฉัน เหมือนเดิมรึเปล่า F#m7 B7 ฉันยังสำคัญเหมือนเดิมรึเปล่า Emaj7 D#m7 C#m7 F# ช่วยบอกฉันที อย่าส่งสายตา ที่เย็นชามาทำร้าย- Bmaj7 A#m7b5 D#7 G#m7 อย่างนี้ เธอยังรักฉันเหมือนเดิมรึเปล่า F#m7 B7 ฉันยังไม่เสียเธอใช่รึเปล่า Emaj7 D#m7 C#m7 F# ฉันนั้นเริ่มกลัว จะไม่มีค่า ถ้ายังรักโปรดอย่าทำแบบนี้ BRIDGE Emaj7 D#m7 C#m7 Bmaj7 ไม่เข้าใจ จากความรักที่มีที่เคยช่างสวยงาม ทำไมในวันนี้ดูแปลกไป Emaj7 D#m7 C#m7 ไม่เข้าใจ มีเหตุผลอะไรที่ทำให้เธอเปลี่ยน ทั้งๆที่ฉันนั้นก็ไม่เคยเปลี่ยน A F# ยังคงรักเพียงเธออยู่เหมือนเดิม บอกกับฉันที CHORUS 3 Bmaj7 A#m7b5 D#7 G#m7 เธอยังรักฉัน เหมือนเดิมรึเปล่า F#m7 B7 ฉันยังสำคัญเหมือนเดิมรึเปล่า Emaj7 D#m7 C#m7 F# ช่วยบอกฉันที อย่าส่งสายตา ที่เย็นชามาทำร้าย- Bmaj7 A#m7b5 D#7 G#m7 อย่างนี้ เธอยังรักฉันเหมือนเดิมรึเปล่า F#m7 B7 ฉันยังไม่เสียเธอใช่รึเปล่า Emaj7 D#m7 C#m7 F# เพราะฉันรู้สึก เหมือนไม่มีค่า เธอยังรักกันอยู่ไหม Bmaj7 A#m7b5 D#7 G#m7 F#m7 B7 บอกที… ช่วยบอกฉันที OUTRO , , , , , , Emaj7 D#m7 C#m7 F# Bmaj7
Features