คอร์ดเพลง ซุปเปอร์วาเลนไทน์

ศิลปิน SUPER วาเลนไทน์

INTRO , , , , , Fm Fm Bbm Fm , , , , , Fm Cm Cm Fm , , , , , Ab Fm Ab Eb/G Fm CHORUS 1 Fm Bbm Eb Fm ลัลลัลลา ละละลัลลา มามามามามา มาออกมาเต้น Fm Bbm Eb Fm ลัลลัลลา ละละลัลลา มามามามามา มาออกมาเต้น Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน INSTRU , , , , , Fm Cm Cm Fm VERSE 1 Ab เจนค่ะ เจนค่ะ Bbm Eb Fm หนูชื่อเจน มากับนุ่น และก็มากับโบว์ Ab นุ่นค่ะ นุ่นค่ะ Bbm Eb Fm หนูชื่อนุ่น มากับเจน และก็มากับโบว์ Ab โบว์ค่ะ โบว์ค่ะ Bbm Eb Fm หนูชื่อโบว์ มากับนุ่น และก็มากับเจน CHORUS 2 Fm Bbm Eb Fm ลัลลัลลา ละละลัลลา มามามามามา มาออกมาเต้น Fm Bbm Eb Fm ลัลลัลลา ละละลัลลา มามามามามา มาออกมาเต้น Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน INSTRU , , , , , Fm Cm Cm Fm VERSE 2 Fm มาด้วยความสุขใจ มาหลงใหลดนตรี Bbm Eb Fm ดีกว่าไปหลงอบายมุขมันก็ไม่ดี Fm ได้ยืดเส้นยืดสาย ยืดอวัยวะ Bbm Eb Fm อายุวัฒนะ สุขภาพจะแจ๋วและดี Fm ดึงดึงดึง เต่งเต่งเต่ง Bbm Eb Fm ได้แข็งแรงไม่เสียตัง เต้นได้ฟรีฟรี Fm เราทุกคน ซุปเปอร์วาเลนไทน์ Bbm Eb Fm ขอฝากกายฝากใจพวกเราวันนี้ SOLO , , , , , Fm Fm Bbm Bbm Eb Fm , , , , , Fm Fm Bbm Bbm Eb Fm , , , , , Fm Fm Bbm Bbm Eb Fm , , , , , Fm Fm Bbm Bbm Eb Fm CHORUS 3 Fm Bbm Eb Fm ลัลลัลลา ละละลัลลา มามามามามา มาออกมาเต้น Fm Bbm Eb Fm ลัลลัลลา ละละลัลลา มามามามามา มาออกมาเต้น Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน OUTRO , , , , , Fm Cm Cm Fm , , , , , Ab Fm Ab Eb/G Fm
INTRO , , , , , Fm Fm Bbm Fm , , , , , Fm Cm Cm Fm , , , , , Ab Fm Ab Eb/G Fm CHORUS 1 Fm Bbm Eb Fm ลัลลัลลา ละละลัลลา มามามามามา มาออกมาเต้น Fm Bbm Eb Fm ลัลลัลลา ละละลัลลา มามามามามา มาออกมาเต้น Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน INSTRU , , , , , Fm Cm Cm Fm VERSE 1 Ab เจนค่ะ เจนค่ะ Bbm Eb Fm หนูชื่อเจน มากับนุ่น และก็มากับโบว์ Ab นุ่นค่ะ นุ่นค่ะ Bbm Eb Fm หนูชื่อนุ่น มากับเจน และก็มากับโบว์ Ab โบว์ค่ะ โบว์ค่ะ Bbm Eb Fm หนูชื่อโบว์ มากับนุ่น และก็มากับเจน CHORUS 2 Fm Bbm Eb Fm ลัลลัลลา ละละลัลลา มามามามามา มาออกมาเต้น Fm Bbm Eb Fm ลัลลัลลา ละละลัลลา มามามามามา มาออกมาเต้น Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน INSTRU , , , , , Fm Cm Cm Fm VERSE 2 Fm มาด้วยความสุขใจ มาหลงใหลดนตรี Bbm Eb Fm ดีกว่าไปหลงอบายมุขมันก็ไม่ดี Fm ได้ยืดเส้นยืดสาย ยืดอวัยวะ Bbm Eb Fm อายุวัฒนะ สุขภาพจะแจ๋วและดี Fm ดึงดึงดึง เต่งเต่งเต่ง Bbm Eb Fm ได้แข็งแรงไม่เสียตัง เต้นได้ฟรีฟรี Fm เราทุกคน ซุปเปอร์วาเลนไทน์ Bbm Eb Fm ขอฝากกายฝากใจพวกเราวันนี้ SOLO , , , , , Fm Fm Bbm Bbm Eb Fm , , , , , Fm Fm Bbm Bbm Eb Fm , , , , , Fm Fm Bbm Bbm Eb Fm , , , , , Fm Fm Bbm Bbm Eb Fm CHORUS 3 Fm Bbm Eb Fm ลัลลัลลา ละละลัลลา มามามามามา มาออกมาเต้น Fm Bbm Eb Fm ลัลลัลลา ละละลัลลา มามามามามา มาออกมาเต้น Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน Fm Bbm Eb Fm ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ เชิญร่วมใจสนุกกันทุกทุกคน OUTRO , , , , , Fm Cm Cm Fm , , , , , Ab Fm Ab Eb/G Fm
Features