คอร์ดเพลง ออกเดินทาง (TRANSIT)

ศิลปิน SOMKIAT

INTRO , , , , , B B E E , , , , , B B E E VERSE 1 B E เราจะไปที่ไหนกันดี ขอแค่บอกมา ขอแค่บอกมา B E เราจะไปเหยียบบนท้องฟ้า ลึกลงบาดาล แห่งจินตนาการ F# E B โอ.... ออกเดินทาง INSTRU , , , B B VERSE 2 B E ความกลัวคอยอยู่เหนือตัวเรา เพราะยังกังวล และยังลังเล B E แต่ทุก ๆ ครั้งที่ฉันมีเธอ พร้อมจะบุกบั่น ไม่มีวันกลัว F# E โอ.... PRE-CHORUS 1 B G#m E C#m ในทุก ๆ สิ่ง ไม่มีใครรู้ ในทุก ๆ อย่าง รอให้พิสูจน์ B G#m E C#m ในทุก ๆ สิ่ง ไม่มีใครรู้ ในทุก ๆ อย่าง รอให้- CHORUS 1 B D#m E C#m ออก… เดิน… ทาง B D#m E C#m จะอยู่… หรือ… ไป? ออกเดินทาง INSTRU , , , , , B B E E VERSE 3 B E ดวงตะวันส่องแสงลงมา ฉายที่ปลายทาง แสงยังสว่าง B E มีเวลาและยังไม่สาย ขอแค่บอกมา ขอแค่บอกมา F# E โอ.... PRE-CHORUS 2 B G#m E C#m ในทุก ๆ สิ่ง ไม่มีใครรู้ ในทุก ๆ อย่าง รอให้พิสูจน์ B G#m E C#m ในทุก ๆ สิ่ง ไม่มีใครรู้ ในทุก ๆ อย่าง รอให้- CHORUS 2 B D#m E C#m ออก… เดิน… ทาง B D#m E C#m จะอยู่… หรือ… ไป? ออกเดินทาง PRE-CHORUS 3 B G#m E C#m ในทุก ๆ สิ่ง ไม่มีใครรู้ ในทุก ๆ อย่าง รอให้พิสูจน์ B G#m E C#m ในทุก ๆ สิ่ง ไม่มีใครรู้ ในทุก ๆ อย่าง รอให้- CHORUS 3 B D#m E C#m ออก… เดิน… ทาง B D#m E C#m จะอยู่… หรือ… ไป? B D#m E C#m ออก… เดิน… ทาง B D#m E C#m จะอยู่… หรือ… ไป? ออกเดินทาง OUTRO , , , , , B B E E
INTRO , , , , , B B E E , , , , , B B E E VERSE 1 B E เราจะไปที่ไหนกันดี ขอแค่บอกมา ขอแค่บอกมา B E เราจะไปเหยียบบนท้องฟ้า ลึกลงบาดาล แห่งจินตนาการ F# E B โอ.... ออกเดินทาง INSTRU , , , B B VERSE 2 B E ความกลัวคอยอยู่เหนือตัวเรา เพราะยังกังวล และยังลังเล B E แต่ทุก ๆ ครั้งที่ฉันมีเธอ พร้อมจะบุกบั่น ไม่มีวันกลัว F# E โอ.... PRE-CHORUS 1 B G#m E C#m ในทุก ๆ สิ่ง ไม่มีใครรู้ ในทุก ๆ อย่าง รอให้พิสูจน์ B G#m E C#m ในทุก ๆ สิ่ง ไม่มีใครรู้ ในทุก ๆ อย่าง รอให้- CHORUS 1 B D#m E C#m ออก… เดิน… ทาง B D#m E C#m จะอยู่… หรือ… ไป? ออกเดินทาง INSTRU , , , , , B B E E VERSE 3 B E ดวงตะวันส่องแสงลงมา ฉายที่ปลายทาง แสงยังสว่าง B E มีเวลาและยังไม่สาย ขอแค่บอกมา ขอแค่บอกมา F# E โอ.... PRE-CHORUS 2 B G#m E C#m ในทุก ๆ สิ่ง ไม่มีใครรู้ ในทุก ๆ อย่าง รอให้พิสูจน์ B G#m E C#m ในทุก ๆ สิ่ง ไม่มีใครรู้ ในทุก ๆ อย่าง รอให้- CHORUS 2 B D#m E C#m ออก… เดิน… ทาง B D#m E C#m จะอยู่… หรือ… ไป? ออกเดินทาง PRE-CHORUS 3 B G#m E C#m ในทุก ๆ สิ่ง ไม่มีใครรู้ ในทุก ๆ อย่าง รอให้พิสูจน์ B G#m E C#m ในทุก ๆ สิ่ง ไม่มีใครรู้ ในทุก ๆ อย่าง รอให้- CHORUS 3 B D#m E C#m ออก… เดิน… ทาง B D#m E C#m จะอยู่… หรือ… ไป? B D#m E C#m ออก… เดิน… ทาง B D#m E C#m จะอยู่… หรือ… ไป? ออกเดินทาง OUTRO , , , , , B B E E
Features