คอร์ดเพลง รักจริง (ให้ดิ้นตาย)

ศิลปิน COCKTAIL Feat. TIK SHIRO & F.HERO

VERSE 1 Eb Bb หากคุณตกหลุมรักใคร มีถ้อยคำเป็นล้านคำ Cm Ab ที่จะเอามาเรียงร้อยกันบอกความในใจกับเธอ Eb Bb ประดิษฐ์มันจนดูสวยงาม ใส่ทำนองจนมันเลิศเลอ Cm Ab แต่ดูเหมือนความหมายจะหาย มันเหมือนไม่ตรงกับใจ Ab จะเท่ไม่เท่ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ใจความสำคัญ Bb ไม่ได้ลึกลับ ไม่ได้ซับซ้อน ไม่ต้องร้อยเรียงถ้อยคำ Ab Bb ความในใจพูดออกไป ก็เท่านั้น ก็เท่านั้น CHORUS 1 Eb Bb/D อยากจะบอกว่ารัก รักเธอ อยากจะบอกว่าฉันนั้นรักเธอ Cm Ab เธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักแท้จริงมันหน้าตาอย่างไร Eb Bb/D อยากจะบอกว่า I Love You. I really hope that you love me too Cm Ab Eb เธอทำให้ได้รู้ว่าฉันจะหายใจมันไปเพื่ออะไร Oh Baby, I love you VERSE 2 Eb Bb/D มีผู้คนเป็นล้านคน กับเรื่องราวเป็นร้อยพัน Cm Ab B Bb การที่เราได้มาพบกันคงมีความหมายสักอย่าง Eb Bb/D สะกิดให้ใจฉันเต้นแรง ไม่ต้องแจกแจงเหตุผลใด Cm Ab คงไม่มีถ้อยคำใดๆ หรือเหตุผลใดอธิบาย CHORUS 2 Eb Bb/D อยากจะบอกว่ารัก รักเธอ อยากจะบอกว่าฉันนั้นรักเธอ Cm Ab เธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักแท้จริงมันหน้าตาอย่างไร Eb Bb/D อยากจะบอกว่า I Love You. I really hope that you love me too Cm Ab เธอทำให้ได้รู้ว่าฉันจะหายใจมันไปเพื่ออะไร Cm Bb Ab Bb Baby I love you. Baby I love you. Baby I love you. Baby I love you BRIDGE Cm คิดค้นหาวิธีทางใด ที่จะบอกรักเธอให้ซึ้งถึงทางกลางใจ Cm หรือต้องพิสูจน์ตัวเองให้เหมือนสีดากลางไฟ Ab แล้วคำว่ารักมันถึงจะดังกว่าท่อพี่แดงบางทราย Cm รู้แต่ไม่มีนางในภาคพื้นพิภพพสุธา หรือเทพธิดา- Cm ปางใด หรือต่อให้ลีดทั้งจุฬาฯ เปรียบพรานระพินทร์กลางไพร Cm Ab ต้องการแค่เพชรพระอุมา ดวงใจฉันมีความในรอเธอคนเดียวกรุณา Cm ตราบสกุณาหยุดบิน แผ่นดินภูผาทะลาย จะขอเป็นคู่อยู่กิน Cm บอกให้ได้ยินด้วยภาษากาย ก่อนจดทะเบียนสมรสเป็นการบอกรักภาษาทนาย Ab Bb คำบอกรักเธอในบทเพลงนี้ให้มือกีต้าร์เค้าสาธยาย ลี๊ด! SOLO , , , , , Eb Bb/D Db Ab , , , , , Eb Bb/D Cm Ab , , , Ab Eb INSTRU , , , , , Eb Bb/D Cm Bb Ab Db Ab Bb (ฮ่ะ ฮา ฮ้า โห่ โห โห้ ฮ้า ฮ้า ฮา) CHORUS 3 Eb Bb/D Cm Bb อยากจะบอกว่ารัก รักเธอ อยากจะบอกว่าฉันนั้นรักเธอ Ab Db Ab Bb เธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักแท้จริงมันหน้าตาอย่างไร Eb Bb/D Cm Bbm Eb7 อยากจะบอกว่า I Love You. I really hope that you love me too Ab Gm Ab Bb I Love You. Love You CHORUS 4 Eb Bb/D อยากจะบอกว่ารัก รักเธอ อยากจะบอกว่าฉันนั้นรักเธอ Cm Ab เธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักแท้จริงมันหน้าตาอย่างไร Eb Bb/D อยากจะบอกว่า I Love You. I really hope that you love me too Cm Ab เธอทำให้ได้รู้ว่าฉันจะหายใจมันไปเพื่ออะไร Eb Bb/D เธอมาทำให้มันชัดเจน เธอมาทำให้รักล้นเต็มใจ Cm Ab ทำให้ทุกความหมายของรัก Complete ชัดเจนยิ่งกว่าใครๆ Cm Oh Baby l love you ไม่มีใครหน้าไหนที่จะมาแรงแซงเท่า Bb เธอทำหัวใจตายด้านถูกศรแดงแทงเข้า Ab แรงกายพี่ชายสุดฝืนด้วยแพ้เสน่ห์แรงเจ้า Eb รู้ว่าแสงนั้นคือไฟ หัวใจยอมเป็นแมงเม่า Cm ไหม้เป็นเถ้าไหม้เป็นถ่าน ก็ยังมิวายชะแง้นาง Bb ยินยอมไปทั้งหัวใจแม้โดนสอยร่วงจนแพ้คราง Ab แข่งขันพระจันทร์นวลศศิจะแพ้นาง Bb Eb เพราะเธอผู้เดียวคือรัก คนเดียวที่แพ้ทาง Baby I Love You
VERSE 1 Eb Bb หากคุณตกหลุมรักใคร มีถ้อยคำเป็นล้านคำ Cm Ab ที่จะเอามาเรียงร้อยกันบอกความในใจกับเธอ Eb Bb ประดิษฐ์มันจนดูสวยงาม ใส่ทำนองจนมันเลิศเลอ Cm Ab แต่ดูเหมือนความหมายจะหาย มันเหมือนไม่ตรงกับใจ Ab จะเท่ไม่เท่ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ใจความสำคัญ Bb ไม่ได้ลึกลับ ไม่ได้ซับซ้อน ไม่ต้องร้อยเรียงถ้อยคำ Ab Bb ความในใจพูดออกไป ก็เท่านั้น ก็เท่านั้น CHORUS 1 Eb Bb/D อยากจะบอกว่ารัก รักเธอ อยากจะบอกว่าฉันนั้นรักเธอ Cm Ab เธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักแท้จริงมันหน้าตาอย่างไร Eb Bb/D อยากจะบอกว่า I Love You. I really hope that you love me too Cm Ab Eb เธอทำให้ได้รู้ว่าฉันจะหายใจมันไปเพื่ออะไร Oh Baby, I love you VERSE 2 Eb Bb/D มีผู้คนเป็นล้านคน กับเรื่องราวเป็นร้อยพัน Cm Ab B Bb การที่เราได้มาพบกันคงมีความหมายสักอย่าง Eb Bb/D สะกิดให้ใจฉันเต้นแรง ไม่ต้องแจกแจงเหตุผลใด Cm Ab คงไม่มีถ้อยคำใดๆ หรือเหตุผลใดอธิบาย CHORUS 2 Eb Bb/D อยากจะบอกว่ารัก รักเธอ อยากจะบอกว่าฉันนั้นรักเธอ Cm Ab เธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักแท้จริงมันหน้าตาอย่างไร Eb Bb/D อยากจะบอกว่า I Love You. I really hope that you love me too Cm Ab เธอทำให้ได้รู้ว่าฉันจะหายใจมันไปเพื่ออะไร Cm Bb Ab Bb Baby I love you. Baby I love you. Baby I love you. Baby I love you BRIDGE Cm คิดค้นหาวิธีทางใด ที่จะบอกรักเธอให้ซึ้งถึงทางกลางใจ Cm หรือต้องพิสูจน์ตัวเองให้เหมือนสีดากลางไฟ Ab แล้วคำว่ารักมันถึงจะดังกว่าท่อพี่แดงบางทราย Cm รู้แต่ไม่มีนางในภาคพื้นพิภพพสุธา หรือเทพธิดา- Cm ปางใด หรือต่อให้ลีดทั้งจุฬาฯ เปรียบพรานระพินทร์กลางไพร Cm Ab ต้องการแค่เพชรพระอุมา ดวงใจฉันมีความในรอเธอคนเดียวกรุณา Cm ตราบสกุณาหยุดบิน แผ่นดินภูผาทะลาย จะขอเป็นคู่อยู่กิน Cm บอกให้ได้ยินด้วยภาษากาย ก่อนจดทะเบียนสมรสเป็นการบอกรักภาษาทนาย Ab Bb คำบอกรักเธอในบทเพลงนี้ให้มือกีต้าร์เค้าสาธยาย ลี๊ด! SOLO , , , , , Eb Bb/D Db Ab , , , , , Eb Bb/D Cm Ab , , , Ab Eb INSTRU , , , , , Eb Bb/D Cm Bb Ab Db Ab Bb (ฮ่ะ ฮา ฮ้า โห่ โห โห้ ฮ้า ฮ้า ฮา) CHORUS 3 Eb Bb/D Cm Bb อยากจะบอกว่ารัก รักเธอ อยากจะบอกว่าฉันนั้นรักเธอ Ab Db Ab Bb เธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักแท้จริงมันหน้าตาอย่างไร Eb Bb/D Cm Bbm Eb7 อยากจะบอกว่า I Love You. I really hope that you love me too Ab Gm Ab Bb I Love You. Love You CHORUS 4 Eb Bb/D อยากจะบอกว่ารัก รักเธอ อยากจะบอกว่าฉันนั้นรักเธอ Cm Ab เธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักแท้จริงมันหน้าตาอย่างไร Eb Bb/D อยากจะบอกว่า I Love You. I really hope that you love me too Cm Ab เธอทำให้ได้รู้ว่าฉันจะหายใจมันไปเพื่ออะไร Eb Bb/D เธอมาทำให้มันชัดเจน เธอมาทำให้รักล้นเต็มใจ Cm Ab ทำให้ทุกความหมายของรัก Complete ชัดเจนยิ่งกว่าใครๆ Cm Oh Baby l love you ไม่มีใครหน้าไหนที่จะมาแรงแซงเท่า Bb เธอทำหัวใจตายด้านถูกศรแดงแทงเข้า Ab แรงกายพี่ชายสุดฝืนด้วยแพ้เสน่ห์แรงเจ้า Eb รู้ว่าแสงนั้นคือไฟ หัวใจยอมเป็นแมงเม่า Cm ไหม้เป็นเถ้าไหม้เป็นถ่าน ก็ยังมิวายชะแง้นาง Bb ยินยอมไปทั้งหัวใจแม้โดนสอยร่วงจนแพ้คราง Ab แข่งขันพระจันทร์นวลศศิจะแพ้นาง Bb Eb เพราะเธอผู้เดียวคือรัก คนเดียวที่แพ้ทาง Baby I Love You
Features