คอร์ดเพลง เป็นเเฟนหรือเเค่เเทนเขา

ศิลปิน New - Jiew - Singto Prachaya

INTRO , , , , , Abmaj7 Db7 Ebmaj7 C7 , , , , , Fm7 Bb7 Ebmaj7 C7 VERSE 1 Fm7 Bb7 ถามสักคำจะได้ไหม ฉันหรือใครที่เธอฝัน Gm7 Cm7 คำว่ารักที่ให้กัน เป็นของฉันหรือของใคร Fm7 Bb7 ฉันหายใจอยู่ตรงนี้ ฉันยังมีตัวตนไหม Gm7 Cm7 กอดกับฉันแต่ในใจ เธอกอดใครตอบฉันที PRE-CHORUS 1 Abmaj7 Gm7 Fm7 Gm7 Cm7 ยิ่งบอกรัก ฉันเท่าไหร่… ยิ่งบาดลึกสุดหัวใจ Abmaj7 Gm7 Fm7 Bb คำว่ารัก ที่เธอ ให้…. มันไม่จริง CHORUS 1 Ebmaj7 C7 ที่ยอมให้ฉันเป็นแฟนก็แค่แทนเขา Fm7 Bb แค่อยากให้ฉันแทนเงาของคนคนนั้น Gm7 C7 ในสายตาเธอมันคงมีแต่ภาพเขา Fm7 Bb Ebmaj7 เวลามองฉัน… เคยรักกันจริงบ้างไหม INSTRU , , , Ebmaj7 Abm Ebmaj7 C7 VERSE 2 Fm7 Bb7 ต้องเป็นใครไม่ใช่ฉัน เพื่อให้เธอได้สุขใจ Gm7 Cm7 แล้วชีวิตฉันอยู่ไหน แคร์บ้างไหมตอบฉันที PRE-CHORUS 2 Abmaj7 Gm7 Fm7 Gm7 Cm7 ยิ่งบอกรัก ฉันเท่าไหร่… ยิ่งบาดลึกสุดหัวใจ Abmaj7 Gm7 Fm7 Bb คำว่ารัก ที่เธอ ให้…. มันไม่จริง CHORUS 2 Ebmaj7 C7 ที่ยอมให้ฉันเป็นแฟนก็แค่แทนเขา Fm7 Bb แค่อยากให้ฉันแทนเงาของคนคนนั้น Gm7 C7 ในสายตาเธอมันคงมีแต่ภาพเขา Fm7 Bb เวลามองฉัน… เคยรักกันจริงบ้างไหม BRIDGE Abmaj7 Gm7 Fm7 ………….. หรือฉันต้องรอต่อไป Abmaj7 Gm7 C7sus4 Fm7 Bb ………….. อีกนานแค่ไหนเธอจะลืม ลืมคนที่ยืนอยู่ในใจ CHORUS 3 Ebmaj7 C7 ที่ยอมให้ฉันเป็นแฟนก็แค่แทนเขา Fm7 Bb แค่อยากให้ฉันแทนเงาของคนคนนั้น Gm7 C7 ในสายตาเธอมันคงมีแต่ภาพเขา Fm7 Bb Ebmaj7 เวลามองฉัน… เคยรักกันจริงบ้างไหม OUTRO , , , , , Ebmaj7 Cm7 Fm7 Bb
INTRO , , , , , Abmaj7 Db7 Ebmaj7 C7 , , , , , Fm7 Bb7 Ebmaj7 C7 VERSE 1 Fm7 Bb7 ถามสักคำจะได้ไหม ฉันหรือใครที่เธอฝัน Gm7 Cm7 คำว่ารักที่ให้กัน เป็นของฉันหรือของใคร Fm7 Bb7 ฉันหายใจอยู่ตรงนี้ ฉันยังมีตัวตนไหม Gm7 Cm7 กอดกับฉันแต่ในใจ เธอกอดใครตอบฉันที PRE-CHORUS 1 Abmaj7 Gm7 Fm7 Gm7 Cm7 ยิ่งบอกรัก ฉันเท่าไหร่… ยิ่งบาดลึกสุดหัวใจ Abmaj7 Gm7 Fm7 Bb คำว่ารัก ที่เธอ ให้…. มันไม่จริง CHORUS 1 Ebmaj7 C7 ที่ยอมให้ฉันเป็นแฟนก็แค่แทนเขา Fm7 Bb แค่อยากให้ฉันแทนเงาของคนคนนั้น Gm7 C7 ในสายตาเธอมันคงมีแต่ภาพเขา Fm7 Bb Ebmaj7 เวลามองฉัน… เคยรักกันจริงบ้างไหม INSTRU , , , Ebmaj7 Abm Ebmaj7 C7 VERSE 2 Fm7 Bb7 ต้องเป็นใครไม่ใช่ฉัน เพื่อให้เธอได้สุขใจ Gm7 Cm7 แล้วชีวิตฉันอยู่ไหน แคร์บ้างไหมตอบฉันที PRE-CHORUS 2 Abmaj7 Gm7 Fm7 Gm7 Cm7 ยิ่งบอกรัก ฉันเท่าไหร่… ยิ่งบาดลึกสุดหัวใจ Abmaj7 Gm7 Fm7 Bb คำว่ารัก ที่เธอ ให้…. มันไม่จริง CHORUS 2 Ebmaj7 C7 ที่ยอมให้ฉันเป็นแฟนก็แค่แทนเขา Fm7 Bb แค่อยากให้ฉันแทนเงาของคนคนนั้น Gm7 C7 ในสายตาเธอมันคงมีแต่ภาพเขา Fm7 Bb เวลามองฉัน… เคยรักกันจริงบ้างไหม BRIDGE Abmaj7 Gm7 Fm7 ………….. หรือฉันต้องรอต่อไป Abmaj7 Gm7 C7sus4 Fm7 Bb ………….. อีกนานแค่ไหนเธอจะลืม ลืมคนที่ยืนอยู่ในใจ CHORUS 3 Ebmaj7 C7 ที่ยอมให้ฉันเป็นแฟนก็แค่แทนเขา Fm7 Bb แค่อยากให้ฉันแทนเงาของคนคนนั้น Gm7 C7 ในสายตาเธอมันคงมีแต่ภาพเขา Fm7 Bb Ebmaj7 เวลามองฉัน… เคยรักกันจริงบ้างไหม OUTRO , , , , , Ebmaj7 Cm7 Fm7 Bb
Features