คอร์ดเพลง ถอนหายใจในใจ

ศิลปิน Getsunova x Krist Perawat

INTRO , , , C D Bm Em VERSE 1 C D Bm Em จะทำอะไรก็เหมือนเธอไม่สนใจ ถูกผิดยังไงก็เหมือนเธอไม่ถูกใจ C D Bm Em ดูเหมือนว่าฉันเป็นแค่ของตาย C D Bm Em ดูเหมือนว่าฉันเป็นแค่ของตาย C D Bm Em จะบอกอะไรก็เหมือนฟังไม่เข้าหู จะเขียนอะไรก็เหมือนเธอไม่เปิดดู C D Bm Em อยากรู้ฉันต้องทำตัวเช่นไร C D Bm Em ให้รู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหน PRE-CHORUS 1 C D Bm Em C D เพราะฉันนั้นยังเดาใจเธอไม่ถูก อยากจะรู้ต้องเอาใจเธอแบบไหน CHORUS 1 C D Bm Em ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจ ไม่รู้ฉันควรต้องทำไง C D Bm Em โปรดบอกที โปรดบอกวิธีได้ไหม C D Bm Em ถ้าจะถอนตัวไปก็ไม่ได้ จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง C D Bm Em C D ต้องทำไง ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป... ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป INSTRU , , , , , C D Bm Em C D Bm Em VERSE 2 C D Bm Em ต้องการอะไรก็โปรดเธอช่วยบอกมา จะซ้ายหรือขวาก็พร้อมไปในไม่ช้า C D Bm Em ให้ฉันได้มีทางเลือกสักทาง C D Bm Em อย่าทิ้งฉันเอาไว้ที่ตรงกลาง PRE-CHORUS 2 C D Bm Em C D เพราะฉันนั้นยังเดาใจเธอไม่ถูก อยากจะรู้ต้องเอาใจเธอแบบไหน CHORUS 2 C D Bm Em ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจ ไม่รู้ฉันควรต้องทำไง C D Bm Em โปรดบอกที โปรดบอกวิธีได้ไหม C D Bm Em ถ้าจะถอนตัวไปก็ไม่ได้ จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง C D Bm Em C D ต้องทำไง ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป... ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป INSTRU , , , C D Bm Em BRIDGE C D Bm Em ก็อยากจะบอก สิ่งหนึ่งที่ฉันก็รู้ดีว่าเธอก็คงไม่สนใจ C D Bm Em แม้ฉันจะทำอะไร แม้ฉันจะคิดยังไง แม้ฉันผิดหวังแค่ไหน แล้วมันจะถูกจะผิดยังไง C D ให้เธอลองมองมันด้วยจิตใจ มองมันด้วยจิตใจ Bm Em ว่าคนที่คิดถึงเธอคนนี้ ไม่อาจลบเธอออกไปจากใจ CHORUS 3 C D Bm Em ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจ ไม่รู้ฉันควรต้องทำไง C D Bm Em โปรดบอกที โปรดบอกวิธีได้ไหม C D Bm Em ถ้าจะถอนตัวไปก็ไม่ได้ จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง C D Bm Em ต้องทำไง ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจ- C D Bm Em ต่อไป… ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจ- C D Bm Em ต่อไป… ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป… OUTRO , , , , , C D Bm Em C D Bm Em
INTRO , , , C D Bm Em VERSE 1 C D Bm Em จะทำอะไรก็เหมือนเธอไม่สนใจ ถูกผิดยังไงก็เหมือนเธอไม่ถูกใจ C D Bm Em ดูเหมือนว่าฉันเป็นแค่ของตาย C D Bm Em ดูเหมือนว่าฉันเป็นแค่ของตาย C D Bm Em จะบอกอะไรก็เหมือนฟังไม่เข้าหู จะเขียนอะไรก็เหมือนเธอไม่เปิดดู C D Bm Em อยากรู้ฉันต้องทำตัวเช่นไร C D Bm Em ให้รู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหน PRE-CHORUS 1 C D Bm Em C D เพราะฉันนั้นยังเดาใจเธอไม่ถูก อยากจะรู้ต้องเอาใจเธอแบบไหน CHORUS 1 C D Bm Em ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจ ไม่รู้ฉันควรต้องทำไง C D Bm Em โปรดบอกที โปรดบอกวิธีได้ไหม C D Bm Em ถ้าจะถอนตัวไปก็ไม่ได้ จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง C D Bm Em C D ต้องทำไง ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป... ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป INSTRU , , , , , C D Bm Em C D Bm Em VERSE 2 C D Bm Em ต้องการอะไรก็โปรดเธอช่วยบอกมา จะซ้ายหรือขวาก็พร้อมไปในไม่ช้า C D Bm Em ให้ฉันได้มีทางเลือกสักทาง C D Bm Em อย่าทิ้งฉันเอาไว้ที่ตรงกลาง PRE-CHORUS 2 C D Bm Em C D เพราะฉันนั้นยังเดาใจเธอไม่ถูก อยากจะรู้ต้องเอาใจเธอแบบไหน CHORUS 2 C D Bm Em ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจ ไม่รู้ฉันควรต้องทำไง C D Bm Em โปรดบอกที โปรดบอกวิธีได้ไหม C D Bm Em ถ้าจะถอนตัวไปก็ไม่ได้ จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง C D Bm Em C D ต้องทำไง ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป... ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป INSTRU , , , C D Bm Em BRIDGE C D Bm Em ก็อยากจะบอก สิ่งหนึ่งที่ฉันก็รู้ดีว่าเธอก็คงไม่สนใจ C D Bm Em แม้ฉันจะทำอะไร แม้ฉันจะคิดยังไง แม้ฉันผิดหวังแค่ไหน แล้วมันจะถูกจะผิดยังไง C D ให้เธอลองมองมันด้วยจิตใจ มองมันด้วยจิตใจ Bm Em ว่าคนที่คิดถึงเธอคนนี้ ไม่อาจลบเธอออกไปจากใจ CHORUS 3 C D Bm Em ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจ ไม่รู้ฉันควรต้องทำไง C D Bm Em โปรดบอกที โปรดบอกวิธีได้ไหม C D Bm Em ถ้าจะถอนตัวไปก็ไม่ได้ จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง C D Bm Em ต้องทำไง ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจ- C D Bm Em ต่อไป… ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจ- C D Bm Em ต่อไป… ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป… OUTRO , , , , , C D Bm Em C D Bm Em
Features