คอร์ดเพลง ดึงดัน

ศิลปิน COCKTAIL X ตั๊ก ศิริพร

INTRO , , , , , E G#m C#m B A VERSE 1 E G#m ฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้ว และก็รักเธอมากจนล้นใจ C#m A เธอทำไมไยเธอไม่เคยแลไม่เคยมอง E G#m และเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา C#m A B เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา เธอรักเขา PRE-CHORUS 1 A C#m ฉันเสียน้ำตาให้เธอมากแค่ไหน F#m G#m A B ทำได้เพียงแค่ทำใจ ความรักฉันหลุดลอยไป สุดสายตา CHORUS 1 E G#m โอ้ ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ ดึงดันจะรักเธออยู่ C#m A B ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ ปล่อยเขาทำร้ายย้ำๆ ซ้ำๆ เติมอยู่ E G#m โอ้ ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่ายเกินไปไหมเธอ C#m A B E โอ้ ใจเอ๋ย โอ้ ใจเอ๋ย ทำไมเจ็บไม่จำ INSTRU , , , E C D VERSE 2 G Bm เพราะเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา Em C D เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา เธอรักเขา… PRE-CHORUS 2 C Em ฉันเสียน้ำตาให้เธอมากแค่ไหน Am Bm C D ทำได้เพียงแค่ทำใจ ความรักฉันหลุดลอยไป สุดสายตา CHORUS 2 G Bm โอ้ ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ ดึงดันจะรักเธออยู่ Em C D ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ ปล่อยเขาทำร้ายย้ำๆ ซ้ำๆ เติมอยู่ G Bm โอ้ ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่ายเกินไปไหมเธอ Em C D โอ้ ใจเอ๋ย โอ้ ใจเอ๋ย BRIDGE Am Bm ทำไมเจ็บไม่จำ เจ็บยังไงก็รักเธอ ซ้ำยังไงก็รักเธอ C D ใครจะพูดยังไงก็รักเธอ ก็รัก SOLO , , , , , C Bm Em G , , , , , C Bm Am D CHORUS 3 G Bm โอ้ ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ ดึงดันจะรักเธออยู่ Em D C D ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ ปล่อยเขาทำร้ายย้ำๆ ซ้ำๆ เติมอยู่ G Bm โอ้ ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่ายเกินไปไหมเธอ Em C D โอ้ ใจเอ๋ย โอ้ ใจเอ๋ย Am D G ทำไมเจ็บไม่จำ (โอ้ ใจเอ๋ย) ทำไมเจ็บไม่จำ OUTRO , , , , , G Bm C D G
INTRO , , , , , E G#m C#m B A VERSE 1 E G#m ฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้ว และก็รักเธอมากจนล้นใจ C#m A เธอทำไมไยเธอไม่เคยแลไม่เคยมอง E G#m และเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา C#m A B เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา เธอรักเขา PRE-CHORUS 1 A C#m ฉันเสียน้ำตาให้เธอมากแค่ไหน F#m G#m A B ทำได้เพียงแค่ทำใจ ความรักฉันหลุดลอยไป สุดสายตา CHORUS 1 E G#m โอ้ ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ ดึงดันจะรักเธออยู่ C#m A B ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ ปล่อยเขาทำร้ายย้ำๆ ซ้ำๆ เติมอยู่ E G#m โอ้ ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่ายเกินไปไหมเธอ C#m A B E โอ้ ใจเอ๋ย โอ้ ใจเอ๋ย ทำไมเจ็บไม่จำ INSTRU , , , E C D VERSE 2 G Bm เพราะเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา Em C D เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา เธอรักเขา… PRE-CHORUS 2 C Em ฉันเสียน้ำตาให้เธอมากแค่ไหน Am Bm C D ทำได้เพียงแค่ทำใจ ความรักฉันหลุดลอยไป สุดสายตา CHORUS 2 G Bm โอ้ ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ ดึงดันจะรักเธออยู่ Em C D ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ ปล่อยเขาทำร้ายย้ำๆ ซ้ำๆ เติมอยู่ G Bm โอ้ ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่ายเกินไปไหมเธอ Em C D โอ้ ใจเอ๋ย โอ้ ใจเอ๋ย BRIDGE Am Bm ทำไมเจ็บไม่จำ เจ็บยังไงก็รักเธอ ซ้ำยังไงก็รักเธอ C D ใครจะพูดยังไงก็รักเธอ ก็รัก SOLO , , , , , C Bm Em G , , , , , C Bm Am D CHORUS 3 G Bm โอ้ ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ ดึงดันจะรักเธออยู่ Em D C D ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ ปล่อยเขาทำร้ายย้ำๆ ซ้ำๆ เติมอยู่ G Bm โอ้ ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่ายเกินไปไหมเธอ Em C D โอ้ ใจเอ๋ย โอ้ ใจเอ๋ย Am D G ทำไมเจ็บไม่จำ (โอ้ ใจเอ๋ย) ทำไมเจ็บไม่จำ OUTRO , , , , , G Bm C D G
Features