คอร์ดเพลง อยากจะบอกใครสักคน

ศิลปิน ไมโคร

INTRO , , , , , Am F G Am G , , , , , Am F G Am VERSE 1 Am F G Am G หนใดที่ใจเหงา ทุกคราวที่เราท้อ ขอเพียงแต่มี แค่ ใครคนหนึ่ง Am F G Am ทุกข์จนสุดทนไหว ร้อนรนขึ้นยามใด อยากจะบอกใคร สัก คน Am F G Am G ถึงใครต่อใครเขา เห็นเราหมดความหมาย ขอเพียงแต่มี แค่ ใครคนหนึ่ง Am F G Am ถึงวันที่สับสน ทุกข์ทนอยู่ในใจ อยากจะบอกใครสักคน CHORUS 1 F G Am G สักคน ที่จะรู้ F G Am G สักคน จะได้ไหม G สักคน … INSTRU , , , , , G G G G , , , , , Am Am Am Am VERSE 2 Am F G Am G ถึงคราวที่สดใส ครั้งใดที่สุขสม ขอคนชื่นชม แค่ เพียงคนหนึ่ง Am F G Am ถึงวันที่มองฟ้า คว้าดาวได้ดังใจ อยากจะบอกใคร สัก คน BRIDGE 1 Dm Am Dm G Am ใจเรามันเป็นเพียง แต่เนื้อแค่ก้อนหนึ่ง มันจึงมีเวลา จะอ่อน แอ Dm Am Dm E เพียงตัวเราลำพัง อ้างว้าง ไร้ทางแก้ จึงจำใจยอมทน เก็บไว้ G Am แต่อยากจะบอกใครสักคน INSTRU , , , , , Am Am Am Am BRIDGE 2 Dm Am Dm G Am เพียงคนเดียวจริงๆ ที่ขอ ไว้เป็นเพื่อน เพียงคนเดียวคอยเตือน และเข้าใจ Dm Am Dm E มีคนเป็นพันๆ หมื่นแสน ล้านที่บนโลก เพียงคนเดียวจะมีบ้างไหม G Am อยากจะบอกใคร สัก คน INSTRU , , , , , Am F G Am G , , , , , Am F G Am CHORUS 2 F G Am G สักคน ที่จะรู้ F G Am G สักคน จะได้ไหม G สักคน … INSTRU , , , , , G G G G , , , , , Am Am Am Am BRIDGE 3 Dm Am Dm G Am เพียงคนเดียวจริงๆ ที่ขอ ไว้เป็นเพื่อน เพียงคนเดียวคอยเตือน และเข้าใจ Dm Am Dm E มีคนเป็นพันๆ หมื่นแสน ล้านที่บนโลก เพียงคนเดียวจะมีบ้างไหม G Am อยากจะบอกใคร สัก คน INSTRU , , , Am G Am G Am G Am อยากจะบอกใคร สัก คน G Am G Am อยากจะบอกใคร สัก คน G Am G Am อยากจะบอกใคร สัก คน G Am G Am อยากจะบอกใคร สัก คน Fade out…
INTRO , , , , , Am F G Am G , , , , , Am F G Am VERSE 1 Am F G Am G หนใดที่ใจเหงา ทุกคราวที่เราท้อ ขอเพียงแต่มี แค่ ใครคนหนึ่ง Am F G Am ทุกข์จนสุดทนไหว ร้อนรนขึ้นยามใด อยากจะบอกใคร สัก คน Am F G Am G ถึงใครต่อใครเขา เห็นเราหมดความหมาย ขอเพียงแต่มี แค่ ใครคนหนึ่ง Am F G Am ถึงวันที่สับสน ทุกข์ทนอยู่ในใจ อยากจะบอกใครสักคน CHORUS 1 F G Am G สักคน ที่จะรู้ F G Am G สักคน จะได้ไหม G สักคน … INSTRU , , , , , G G G G , , , , , Am Am Am Am VERSE 2 Am F G Am G ถึงคราวที่สดใส ครั้งใดที่สุขสม ขอคนชื่นชม แค่ เพียงคนหนึ่ง Am F G Am ถึงวันที่มองฟ้า คว้าดาวได้ดังใจ อยากจะบอกใคร สัก คน BRIDGE 1 Dm Am Dm G Am ใจเรามันเป็นเพียง แต่เนื้อแค่ก้อนหนึ่ง มันจึงมีเวลา จะอ่อน แอ Dm Am Dm E เพียงตัวเราลำพัง อ้างว้าง ไร้ทางแก้ จึงจำใจยอมทน เก็บไว้ G Am แต่อยากจะบอกใครสักคน INSTRU , , , , , Am Am Am Am BRIDGE 2 Dm Am Dm G Am เพียงคนเดียวจริงๆ ที่ขอ ไว้เป็นเพื่อน เพียงคนเดียวคอยเตือน และเข้าใจ Dm Am Dm E มีคนเป็นพันๆ หมื่นแสน ล้านที่บนโลก เพียงคนเดียวจะมีบ้างไหม G Am อยากจะบอกใคร สัก คน INSTRU , , , , , Am F G Am G , , , , , Am F G Am CHORUS 2 F G Am G สักคน ที่จะรู้ F G Am G สักคน จะได้ไหม G สักคน … INSTRU , , , , , G G G G , , , , , Am Am Am Am BRIDGE 3 Dm Am Dm G Am เพียงคนเดียวจริงๆ ที่ขอ ไว้เป็นเพื่อน เพียงคนเดียวคอยเตือน และเข้าใจ Dm Am Dm E มีคนเป็นพันๆ หมื่นแสน ล้านที่บนโลก เพียงคนเดียวจะมีบ้างไหม G Am อยากจะบอกใคร สัก คน INSTRU , , , Am G Am G Am G Am อยากจะบอกใคร สัก คน G Am G Am อยากจะบอกใคร สัก คน G Am G Am อยากจะบอกใคร สัก คน G Am G Am อยากจะบอกใคร สัก คน Fade out…
Features