คอร์ดเพลง เธอชอบเขา (แต่เราชอบเธอ)

ศิลปิน p n v .

VERSE 1 Bb Gm เธอชอบเขา แล้วชอบมาเล่าให้เราฟัง Eb Dm Cm F เธอมีความสุขหัวเราะเสียงดัง แต่ฉันไม่ชอบฟังเธอรู้ไหม Bb Gm เธอชอบเขา แล้วเราจะทำอะไรได้ Eb Dm Cm F ให้เลิกชอบเธอก็ไม่ง่าย มันทำไม่ได้เคยลองทำแล้ว PRE-CHORUS 1 Eb Dm Cm F ทำไมเธอยังไม่รู้ตัว ว่าฉันนั้นอยู่ตรงนี้ ทำไมเธอมองแต่เขา CHORUS 1 Bb F/A Gm Fm7 Bb7 ถ้าเธอชอบเขาแล้วเธอมาบอกเราทำไม ถ้าเธอชอบเขาแล้วเขาล่ะชอบเธอไหม Eb Dm Gm Cm F คนที่อยู่ตรงนี้ มันไม่มีความหมาย ให้ตายเธอก็ไม่รักกัน Bb F/A Gm Fm7 Bb7 ถ้าเธอชอบเขาแล้วเธอมานั่งเหงาทำไม เธอชอบเขาและเขาก็ไม่เคยจะสนใจ Eb Dm Cm F Bb เธอก็ยังชอบอยู่ ฉันก็ยังชอบอยู่ และถึงแม้ว่าเธอชอบเขา แต่เราชอบเธอ BRIDGE Eb D7 ทำไมเธอไม่รักฉัน ทำไมเธอไม่มองกัน Cm7 ทำไมเธอไม่คิดถึงฉัน ทั้ง ๆ ที่ฉันนั้นคิดถึงเธอทุก ๆ วินาที Eb D7 ทำไมเธอไม่สนใจ ทั้งที่ฉันไม่สนใคร Cm7 F ใช่ดิไม่ใช่เขาไง ก็เลยไม่ได้หัวใจของเธอมาครอง PRE-CHORUS 2 Eb Dm Cm Fsus4 F Fsus4 F ทำไมเธอยังไม่รู้ตัว ว่าฉันนั้นอยู่ตรงนี้ ทำไมเธอมองแต่เขา… แต่เขา CHORUS 2 Bb F/A Gm Fm7 Bb7 ถ้าเธอชอบเขาแล้วเธอมาบอกเราทำไม ถ้าเธอชอบเขาแล้วเขาล่ะชอบเธอไหม Eb Dm Gm Cm F คนที่อยู่ตรงนี้ มันไม่มีความหมาย ให้ตายเธอก็ไม่รักกัน Bb F/A Gm Fm7 Bb7 ถ้าเธอชอบเขาแล้วเธอมานั่งเหงาทำไม เธอชอบเขาและเขาก็ไม่เคยจะสนใจ Eb Dm Cm F Bb เธอก็ยังชอบอยู่ ฉันก็ยังชอบอยู่ และถึงแม้ว่าเธอชอบเขา แต่เราชอบเธอ INSTRU , , , , , Bb F/A Gm Fm7 Bb7 Eb Dm Cm F คนที่อยู่ตรงนี้ มันไม่มีความหมาย ให้ตายเธอก็ไม่รักกัน แต่ฉันรักเธอ Bb F/A Gm ทำไมเธอไม่รักฉัน ทำไมเธอไม่มองกัน ทำไมเธอไม่คิดถึงฉัน Fm7 ทั้ง ๆ ที่ฉันนั้นคิดถึงเธอทุก ๆ วินาที Eb Dm Cm ทำไมเธอไม่สนใจ ทั้งที่ฉันไม่สนใคร ใช่ดิไม่ใช่เขาไง F ก็เลยไม่ได้หัวใจของเธอมาครอง
VERSE 1 Bb Gm เธอชอบเขา แล้วชอบมาเล่าให้เราฟัง Eb Dm Cm F เธอมีความสุขหัวเราะเสียงดัง แต่ฉันไม่ชอบฟังเธอรู้ไหม Bb Gm เธอชอบเขา แล้วเราจะทำอะไรได้ Eb Dm Cm F ให้เลิกชอบเธอก็ไม่ง่าย มันทำไม่ได้เคยลองทำแล้ว PRE-CHORUS 1 Eb Dm Cm F ทำไมเธอยังไม่รู้ตัว ว่าฉันนั้นอยู่ตรงนี้ ทำไมเธอมองแต่เขา CHORUS 1 Bb F/A Gm Fm7 Bb7 ถ้าเธอชอบเขาแล้วเธอมาบอกเราทำไม ถ้าเธอชอบเขาแล้วเขาล่ะชอบเธอไหม Eb Dm Gm Cm F คนที่อยู่ตรงนี้ มันไม่มีความหมาย ให้ตายเธอก็ไม่รักกัน Bb F/A Gm Fm7 Bb7 ถ้าเธอชอบเขาแล้วเธอมานั่งเหงาทำไม เธอชอบเขาและเขาก็ไม่เคยจะสนใจ Eb Dm Cm F Bb เธอก็ยังชอบอยู่ ฉันก็ยังชอบอยู่ และถึงแม้ว่าเธอชอบเขา แต่เราชอบเธอ BRIDGE Eb D7 ทำไมเธอไม่รักฉัน ทำไมเธอไม่มองกัน Cm7 ทำไมเธอไม่คิดถึงฉัน ทั้ง ๆ ที่ฉันนั้นคิดถึงเธอทุก ๆ วินาที Eb D7 ทำไมเธอไม่สนใจ ทั้งที่ฉันไม่สนใคร Cm7 F ใช่ดิไม่ใช่เขาไง ก็เลยไม่ได้หัวใจของเธอมาครอง PRE-CHORUS 2 Eb Dm Cm Fsus4 F Fsus4 F ทำไมเธอยังไม่รู้ตัว ว่าฉันนั้นอยู่ตรงนี้ ทำไมเธอมองแต่เขา… แต่เขา CHORUS 2 Bb F/A Gm Fm7 Bb7 ถ้าเธอชอบเขาแล้วเธอมาบอกเราทำไม ถ้าเธอชอบเขาแล้วเขาล่ะชอบเธอไหม Eb Dm Gm Cm F คนที่อยู่ตรงนี้ มันไม่มีความหมาย ให้ตายเธอก็ไม่รักกัน Bb F/A Gm Fm7 Bb7 ถ้าเธอชอบเขาแล้วเธอมานั่งเหงาทำไม เธอชอบเขาและเขาก็ไม่เคยจะสนใจ Eb Dm Cm F Bb เธอก็ยังชอบอยู่ ฉันก็ยังชอบอยู่ และถึงแม้ว่าเธอชอบเขา แต่เราชอบเธอ INSTRU , , , , , Bb F/A Gm Fm7 Bb7 Eb Dm Cm F คนที่อยู่ตรงนี้ มันไม่มีความหมาย ให้ตายเธอก็ไม่รักกัน แต่ฉันรักเธอ Bb F/A Gm ทำไมเธอไม่รักฉัน ทำไมเธอไม่มองกัน ทำไมเธอไม่คิดถึงฉัน Fm7 ทั้ง ๆ ที่ฉันนั้นคิดถึงเธอทุก ๆ วินาที Eb Dm Cm ทำไมเธอไม่สนใจ ทั้งที่ฉันไม่สนใคร ใช่ดิไม่ใช่เขาไง F ก็เลยไม่ได้หัวใจของเธอมาครอง
Features