คอร์ดเพลง บ้านพี่สกลหนาวเเล้ว

ศิลปิน MAN'R x BEARING feat. ท้าวคำสิงห์ x ขยะหน้าต้นไม้

CHORUS 1 Eb บ้านพี่สกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นนะหนาวยัง Bb Cm พี่คิดถึงกันอีกแล้ว แต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยัง … น้องมีผู้บ่าวยัง Ab พี่แค่อยากอยู่ข้างๆ ในเวลาที่เธออ้างว้าง Eb บ้านพี่สกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นนะหนาวยัง Bb Cm พี่คิดถึงกันอีกแล้ว แต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยัง … น้องมีผู้บ่าวยัง Ab พี่แค่อยากอยู่ข้างๆ ในเวลาที่เธออ้างว้าง VERSE 1 Eb หนาวกายไม่เท่าไหร่ แต่เหงาใจคิดถึงเธอ Bb เธอจะรู้บ้างไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอ Cm ฝันละเมอทุกค่ำเช้า ว่าเรานั้นได้เจอ Ab อยากให้เธอนั้นคืนมา.. Eb แม้ยามค่ำคืนจะหลับนอน แม้ยามกอดหมอนอยากกอดเธอ Bb Cm Ab เคยมีเธออยูข้างกาย แต่วันนี้เธอไปอยู่ไหน …. ยังคิดถึง.. Eb จะหนาวโดยไม่มีแบบแผน หรือว่าแบบแปรนของความรัก Bb ตัวฉันมีเพียงแค่สองแขน ไว้คอยกอดเธอในยามจะพัก Cm ฝันถึงเธอเป็นกิจวัตร บรรยายได้มากกว่าสิบบรรทัด Ab ฉันฝัน ฉันฝันถึงเธอ ในตอนที่หลับตา Eb ตื่นมาในความเป็นจริง มันไม่มีเธอคอยเคียงข้าง Bb อยู่โดนเดี่ยวเดียวดาย ในความเป็นจริงที่อ้างว้าง Cm คำทุกคำที่สัญญา ยังจดจำทุกวาจา.. Ab แม้การเวลาจะเป็นแปลง CHORUS 2 Eb บ้านพี่สกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นนะหนาวยัง Bb Cm พี่คิดถึงกันอีกแล้ว แต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยัง … น้องมีผู้บ่าวยัง Ab พี่แค่อยากอยู่ข้างๆ ในเวลาที่เธออ้างว้าง Eb บ้านพี่สกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นนะหนาวยัง Bb Cm พี่คิดถึงกันอีกแล้ว แต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยัง … น้องมีผู้บ่าวยัง Ab พี่แค่อยากอยู่ข้างๆ ในเวลาที่เธออ้างว้าง SOLO , , , , , Eb Bb Cm Ab VERSE 2 Eb ลมหนาวมาเยือนปลายเดือนตุลา เฮ็ดให้หัวใจสั่นไหว Bb คิดฮอดความฮักปลายเดือนเมษา ที่น้องแก้วตาลืมถิ่มไป Ab วนเวียนมาบรรจง คนที่คบมาเปลี่ยนใจ Ab Bb คิดฮอดเจ้าหลาย แต่ผลสุดท้าย เป็นได้แค่คนคอยถามข่าว Eb มันหนาว มันหนาว ผู้สาวคนไกล เหลือใจอ้ายบ่หล่ะทูนหัว Bb มีลูก มีผัว แล้วบ้อคนได้ หรือเป็นจั่งได๋บ่ฮู้ข่าว Ab นั่งหนาวอยู่ข้างกองไฟ เฮ็ดให้ใจเจ้ามีผู้บ่าว ยังจำทุกอย่าง ทุกเรื่องทุกราว Bb เมื่อยามลมหนาวพัดเข้ามา CHORUS 3 Eb บ้านพี่สกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นนะหนาวยัง Bb Cm พี่คิดถึงกันอีกแล้ว แต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยัง … น้องมีผู้บ่าวยัง Ab พี่แค่อยากอยู่ข้างๆ ในเวลาที่เธออ้างว้าง Eb บ้านพี่สกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นนะหนาวยัง Bb Cm พี่คิดถึงกันอีกแล้ว แต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยัง … น้องมีผู้บ่าวยัง Ab พี่แค่อยากอยู่ข้างๆ ในเวลาที่เธออ้างว้าง CHORUS 4 Eb บ้านอ้ายสกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นน่ะหนาวยัง Bb Cm อ้ายคิดฮอดเจ้าอีกแล้ว แต่ว่ามื้อนี้เจ้ามีผู้บ่าวยัง.. เจ้ามีผู้บ่าวยัง Ab อ้ายแค่อยากอยู่ข้างๆ ในเวลาที่เจ้าอ้างว้าง Eb บ้านอ้ายสกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นน่ะหนาวยัง Bb Ab Bb Eb อ้ายคิดฮอดเจ้าอีกแล้ว แต่ว่ามื้อนี้เจ้ามีผู้บ่าวยัง….. เจ้ามีผู้บ่าวยัง
CHORUS 1 Eb บ้านพี่สกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นนะหนาวยัง Bb Cm พี่คิดถึงกันอีกแล้ว แต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยัง … น้องมีผู้บ่าวยัง Ab พี่แค่อยากอยู่ข้างๆ ในเวลาที่เธออ้างว้าง Eb บ้านพี่สกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นนะหนาวยัง Bb Cm พี่คิดถึงกันอีกแล้ว แต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยัง … น้องมีผู้บ่าวยัง Ab พี่แค่อยากอยู่ข้างๆ ในเวลาที่เธออ้างว้าง VERSE 1 Eb หนาวกายไม่เท่าไหร่ แต่เหงาใจคิดถึงเธอ Bb เธอจะรู้บ้างไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอ Cm ฝันละเมอทุกค่ำเช้า ว่าเรานั้นได้เจอ Ab อยากให้เธอนั้นคืนมา.. Eb แม้ยามค่ำคืนจะหลับนอน แม้ยามกอดหมอนอยากกอดเธอ Bb Cm Ab เคยมีเธออยูข้างกาย แต่วันนี้เธอไปอยู่ไหน …. ยังคิดถึง.. Eb จะหนาวโดยไม่มีแบบแผน หรือว่าแบบแปรนของความรัก Bb ตัวฉันมีเพียงแค่สองแขน ไว้คอยกอดเธอในยามจะพัก Cm ฝันถึงเธอเป็นกิจวัตร บรรยายได้มากกว่าสิบบรรทัด Ab ฉันฝัน ฉันฝันถึงเธอ ในตอนที่หลับตา Eb ตื่นมาในความเป็นจริง มันไม่มีเธอคอยเคียงข้าง Bb อยู่โดนเดี่ยวเดียวดาย ในความเป็นจริงที่อ้างว้าง Cm คำทุกคำที่สัญญา ยังจดจำทุกวาจา.. Ab แม้การเวลาจะเป็นแปลง CHORUS 2 Eb บ้านพี่สกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นนะหนาวยัง Bb Cm พี่คิดถึงกันอีกแล้ว แต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยัง … น้องมีผู้บ่าวยัง Ab พี่แค่อยากอยู่ข้างๆ ในเวลาที่เธออ้างว้าง Eb บ้านพี่สกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นนะหนาวยัง Bb Cm พี่คิดถึงกันอีกแล้ว แต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยัง … น้องมีผู้บ่าวยัง Ab พี่แค่อยากอยู่ข้างๆ ในเวลาที่เธออ้างว้าง SOLO , , , , , Eb Bb Cm Ab VERSE 2 Eb ลมหนาวมาเยือนปลายเดือนตุลา เฮ็ดให้หัวใจสั่นไหว Bb คิดฮอดความฮักปลายเดือนเมษา ที่น้องแก้วตาลืมถิ่มไป Ab วนเวียนมาบรรจง คนที่คบมาเปลี่ยนใจ Ab Bb คิดฮอดเจ้าหลาย แต่ผลสุดท้าย เป็นได้แค่คนคอยถามข่าว Eb มันหนาว มันหนาว ผู้สาวคนไกล เหลือใจอ้ายบ่หล่ะทูนหัว Bb มีลูก มีผัว แล้วบ้อคนได้ หรือเป็นจั่งได๋บ่ฮู้ข่าว Ab นั่งหนาวอยู่ข้างกองไฟ เฮ็ดให้ใจเจ้ามีผู้บ่าว ยังจำทุกอย่าง ทุกเรื่องทุกราว Bb เมื่อยามลมหนาวพัดเข้ามา CHORUS 3 Eb บ้านพี่สกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นนะหนาวยัง Bb Cm พี่คิดถึงกันอีกแล้ว แต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยัง … น้องมีผู้บ่าวยัง Ab พี่แค่อยากอยู่ข้างๆ ในเวลาที่เธออ้างว้าง Eb บ้านพี่สกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นนะหนาวยัง Bb Cm พี่คิดถึงกันอีกแล้ว แต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยัง … น้องมีผู้บ่าวยัง Ab พี่แค่อยากอยู่ข้างๆ ในเวลาที่เธออ้างว้าง CHORUS 4 Eb บ้านอ้ายสกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นน่ะหนาวยัง Bb Cm อ้ายคิดฮอดเจ้าอีกแล้ว แต่ว่ามื้อนี้เจ้ามีผู้บ่าวยัง.. เจ้ามีผู้บ่าวยัง Ab อ้ายแค่อยากอยู่ข้างๆ ในเวลาที่เจ้าอ้างว้าง Eb บ้านอ้ายสกลตอนนี้นั่นหนาวแล้ว บ้านน้องทางนั้นน่ะหนาวยัง Bb Ab Bb Eb อ้ายคิดฮอดเจ้าอีกแล้ว แต่ว่ามื้อนี้เจ้ามีผู้บ่าวยัง….. เจ้ามีผู้บ่าวยัง
Features