คอร์ดเพลง พระเจ้าหัวฟู

ศิลปิน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

INTRO , , , , , Gm Gm Gm Gm , , , , , Gm Gm Bb Gm , , , , , Bb Gm F Eb , , Gm VERSE 1 Bb Gm Bb Gm กำเนิดยามพระเจ้าหลับใหล ท่ามกลางแสงไฟคลื่นลม Eb Gm Eb Gm F Gm ยืนหยัดต้านทานเผด็จการ ในนามแห่งพระเจ้าหัวฟู … โฮ้โฮ… Bb Gm Bb Gm เร้นร่างลับหายไปในป่า ร่วมกับกองทัพประชาชน Eb Gm F Eb Gm หวังมอบสิ่งดีให้มวลชน ในนามแห่งสหายพันตา SOLO , , , , , Bb Gm Bb Gm , , , , , , Bb Bb Bb Gm Gm , , , , , F Eb Gm Gm VERSE 2 Bb Gm Bb Gm กำเนิดยามพระเจ้าหลับใหล ท่ามกลางแสงไฟคลื่นลม Eb Gm Eb Gm F Eb Gm ยืนหยัดต้านทานเผด็จการ ในนามแห่งพระเจ้าหัวฟู … โฮ้โฮ… โฮ้โฮ… Bb Gm Bb Gm เร้นร่างลับหายไปในป่า ร่วมกับกองทัพประชาชน Eb Gm F Eb Gm หวังมอบสิ่งดีให้มวลชน ในนามแห่งสหายพันตา Eb Gm กลับคืนสู่เมืองขีดเขียนความร้องเล่าเรื่องยุคสมัย Eb F ใจคู่กับวัย ยังไปไหว ยังขับแรงปรารถนา Bb Gm น้อมคำนับ สุรชัย จันทิมาธร Bb Gm สุรชัย จันทิมาธร Bb Gm สุรชัย จันทิมาธร INSTRU , , , , , Bb Gm Bb Gm Bb Gm สุรชัย จันทิมาธร Bb Gm สุรชัย จันทิมาธร
INTRO , , , , , Gm Gm Gm Gm , , , , , Gm Gm Bb Gm , , , , , Bb Gm F Eb , , Gm VERSE 1 Bb Gm Bb Gm กำเนิดยามพระเจ้าหลับใหล ท่ามกลางแสงไฟคลื่นลม Eb Gm Eb Gm F Gm ยืนหยัดต้านทานเผด็จการ ในนามแห่งพระเจ้าหัวฟู … โฮ้โฮ… Bb Gm Bb Gm เร้นร่างลับหายไปในป่า ร่วมกับกองทัพประชาชน Eb Gm F Eb Gm หวังมอบสิ่งดีให้มวลชน ในนามแห่งสหายพันตา SOLO , , , , , Bb Gm Bb Gm , , , , , , Bb Bb Bb Gm Gm , , , , , F Eb Gm Gm VERSE 2 Bb Gm Bb Gm กำเนิดยามพระเจ้าหลับใหล ท่ามกลางแสงไฟคลื่นลม Eb Gm Eb Gm F Eb Gm ยืนหยัดต้านทานเผด็จการ ในนามแห่งพระเจ้าหัวฟู … โฮ้โฮ… โฮ้โฮ… Bb Gm Bb Gm เร้นร่างลับหายไปในป่า ร่วมกับกองทัพประชาชน Eb Gm F Eb Gm หวังมอบสิ่งดีให้มวลชน ในนามแห่งสหายพันตา Eb Gm กลับคืนสู่เมืองขีดเขียนความร้องเล่าเรื่องยุคสมัย Eb F ใจคู่กับวัย ยังไปไหว ยังขับแรงปรารถนา Bb Gm น้อมคำนับ สุรชัย จันทิมาธร Bb Gm สุรชัย จันทิมาธร Bb Gm สุรชัย จันทิมาธร INSTRU , , , , , Bb Gm Bb Gm Bb Gm สุรชัย จันทิมาธร Bb Gm สุรชัย จันทิมาธร
Features