คอร์ดเพลง ถามจริง (Was It Real)

ศิลปิน Mercury Goldfish

INTRO , , , , , Cm Bb Ab Eb Cm Bb Ab Eb VERSE 1 Cm Bb Ab Eb Cm Bb Ab Eb อยู่ดี ๆ เธอก็บอกว่าไม่รักกัน อย่างที่เคย กะทันหันจนฉันรับมันไม่ไหว Cm Bb Ab Eb Cm Bb Ab Eb ได้แต่คิดสงสัยว่าเพราะอะไร ไม่เข้าใจ เธอจึงลืมเรื่องทุกอย่างไปอย่างง่ายดาย PRE-CHORUS 1 Cm Bb Ab Eb ……. ทั้งที่ฉันคิดว่ามันกำลังจะดี Cm Bb Ab Eb ……. ทั้งที่ฉันคิดว่าเรามีความสุขดี Cm Bb Ab Eb ……. แล้วทำไมเธอทำกันได้อย่างนี้ Fm Gm Ab Bb เดินออกไป… เหมือนว่าฉันไม่มีความหมาย CHORUS 1 Cm Bb Ab Eb ถามจริงเถอะ เธอเคยรู้สึกอะไรบ้างไหม Cm Bb Ab Bb มันมีความหมายเท่าไรที่ผ่านมา Cm Bb Ab Eb ถามจริงเถอะ ช่วยบอกให้ฉันรู้ทีได้ไหม Fm Gm Ab Bb อยากจะเข้า ใจ เธอ ให้ได้ INSTRU , , , , , Cm Bb Ab Eb Cm Bb Ab Bb , , , , , Cm Bb Ab Eb Fm Gm Ab Bb PRE-CHORUS 2 Cm Bb Ab Eb ……. ทั้งที่ฉันคิดว่ามันกำลังจะดี Cm Bb Ab Eb ……. ทั้งที่ฉันคิดว่าเรามีความสุขดี Cm Bb Ab Eb ……. แล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบนี้ Fm Gm Ab Bb เธอจากไป ไม่เข้าใจ หรือว่าฉันไม่มีความหมาย CHORUS 2 Cm Bb Ab Eb ถามจริงเถอะ เธอเคยรู้สึกอะไรบ้างไหม Cm Bb Ab Bb มันมีความหมายเท่าไรที่ผ่านมา Cm Bb Ab Eb ถามจริงเถอะ ช่วยบอกให้ฉันรู้ทีได้ไหม Fm Gm Ab Bb อยากจะเข้า ใจ เธอ ให้ได้ Cm Bb Ab Eb ถามจริงเถอะ เธอเคยรู้สึกอะไรบ้างไหม Cm Bb Ab Bb มันมีความหมายเท่าไรที่ผ่านมา Cm Bb Ab Eb ถามจริงเถอะ ช่วยบอกให้ฉันรู้ทีได้ไหม Fm Gm Ab Bb อยากจะเข้า ใจ เธอ ให้ได้ Fm Gm Ab Bb แต่ว่าฉัน คง ทำ ไม่ได้
INTRO , , , , , Cm Bb Ab Eb Cm Bb Ab Eb VERSE 1 Cm Bb Ab Eb Cm Bb Ab Eb อยู่ดี ๆ เธอก็บอกว่าไม่รักกัน อย่างที่เคย กะทันหันจนฉันรับมันไม่ไหว Cm Bb Ab Eb Cm Bb Ab Eb ได้แต่คิดสงสัยว่าเพราะอะไร ไม่เข้าใจ เธอจึงลืมเรื่องทุกอย่างไปอย่างง่ายดาย PRE-CHORUS 1 Cm Bb Ab Eb ……. ทั้งที่ฉันคิดว่ามันกำลังจะดี Cm Bb Ab Eb ……. ทั้งที่ฉันคิดว่าเรามีความสุขดี Cm Bb Ab Eb ……. แล้วทำไมเธอทำกันได้อย่างนี้ Fm Gm Ab Bb เดินออกไป… เหมือนว่าฉันไม่มีความหมาย CHORUS 1 Cm Bb Ab Eb ถามจริงเถอะ เธอเคยรู้สึกอะไรบ้างไหม Cm Bb Ab Bb มันมีความหมายเท่าไรที่ผ่านมา Cm Bb Ab Eb ถามจริงเถอะ ช่วยบอกให้ฉันรู้ทีได้ไหม Fm Gm Ab Bb อยากจะเข้า ใจ เธอ ให้ได้ INSTRU , , , , , Cm Bb Ab Eb Cm Bb Ab Bb , , , , , Cm Bb Ab Eb Fm Gm Ab Bb PRE-CHORUS 2 Cm Bb Ab Eb ……. ทั้งที่ฉันคิดว่ามันกำลังจะดี Cm Bb Ab Eb ……. ทั้งที่ฉันคิดว่าเรามีความสุขดี Cm Bb Ab Eb ……. แล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบนี้ Fm Gm Ab Bb เธอจากไป ไม่เข้าใจ หรือว่าฉันไม่มีความหมาย CHORUS 2 Cm Bb Ab Eb ถามจริงเถอะ เธอเคยรู้สึกอะไรบ้างไหม Cm Bb Ab Bb มันมีความหมายเท่าไรที่ผ่านมา Cm Bb Ab Eb ถามจริงเถอะ ช่วยบอกให้ฉันรู้ทีได้ไหม Fm Gm Ab Bb อยากจะเข้า ใจ เธอ ให้ได้ Cm Bb Ab Eb ถามจริงเถอะ เธอเคยรู้สึกอะไรบ้างไหม Cm Bb Ab Bb มันมีความหมายเท่าไรที่ผ่านมา Cm Bb Ab Eb ถามจริงเถอะ ช่วยบอกให้ฉันรู้ทีได้ไหม Fm Gm Ab Bb อยากจะเข้า ใจ เธอ ให้ได้ Fm Gm Ab Bb แต่ว่าฉัน คง ทำ ไม่ได้
Features