คอร์ดเพลง แลหวัน

ศิลปิน เกิบ ณัฐพงศ์

VERSE 1 D G D G มืดแล้ว เรายังอยู่ตรงนี้ อยู่เหลย ดึกแล้ว ค่อยหลบมาต่อเช้า ก็ได้ Bm G D G คิดถึง อยากอิกอด มันหนาวแล่วหล่าว โทรหา แต่ว่ามันไม่เหมือน แค่แค่กัน CHORUS 1 Bm F#m เธออิคิดถึงฉันมั่งม้าย รูปที่ถ่าย ยังเก็บอยู่ม้าย G D A/C# เราไม่บายคิดถึง อิตาย เหงาใจอย่างแรง Bm F#m เธออิจำวันนั้นได้ม้าย ที่ปักใต้ บ้านเราตรงนี้ G A ที่อาทิตย์ตกลงขอบเล ที่เรานั่งแลหวัน INSTRU , , , , , Bm Bm F#m F#m BRIDGE Bm ฉันอีนั่งอยู่แถวนี้ถึงต่อใด หวังแค่ว่าให้เวลานั้นพ้นไป F#m หัวใจมันยังคิดถึงคะนึงใน ให้วันวานที่หวานซึ้ง ย้อนมาใหม่ G ฉันอีนั่งอยู่แถวนี้ถึงต่อใด หวังแค่ว่าให้เวลานั้นพ้นไป F#m หัวใจมันยังคิดถึงคะนึงใน ให้วันวานที่หวานซึ้ง ย้อนมาใหม่ CHORUS 1 Bm F#m เธออิคิดถึงฉันบ้างม้าย รูปที่ถ่าย ยังเก็บอยู่ม้าย G D A/C# เราไม่บายคิดถึง อิตาย เหงาใจอย่างแรง Bm F#m เธออิจำวันนั้นได้ม้าย ที่ตักฉันมีเธอตรงนี้ G A Bm ที่อาทิตย์ตกลงขอบเล ที่เรานั่งแลหวัน… จำได้ม้าย… OUTRO , , , , , Bm Bm F#m F#m , , , , , Bm Bm F#m F#m , , , , , Bm Bm F#m F#m , , Bm
VERSE 1 D G D G มืดแล้ว เรายังอยู่ตรงนี้ อยู่เหลย ดึกแล้ว ค่อยหลบมาต่อเช้า ก็ได้ Bm G D G คิดถึง อยากอิกอด มันหนาวแล่วหล่าว โทรหา แต่ว่ามันไม่เหมือน แค่แค่กัน CHORUS 1 Bm F#m เธออิคิดถึงฉันมั่งม้าย รูปที่ถ่าย ยังเก็บอยู่ม้าย G D A/C# เราไม่บายคิดถึง อิตาย เหงาใจอย่างแรง Bm F#m เธออิจำวันนั้นได้ม้าย ที่ปักใต้ บ้านเราตรงนี้ G A ที่อาทิตย์ตกลงขอบเล ที่เรานั่งแลหวัน INSTRU , , , , , Bm Bm F#m F#m BRIDGE Bm ฉันอีนั่งอยู่แถวนี้ถึงต่อใด หวังแค่ว่าให้เวลานั้นพ้นไป F#m หัวใจมันยังคิดถึงคะนึงใน ให้วันวานที่หวานซึ้ง ย้อนมาใหม่ G ฉันอีนั่งอยู่แถวนี้ถึงต่อใด หวังแค่ว่าให้เวลานั้นพ้นไป F#m หัวใจมันยังคิดถึงคะนึงใน ให้วันวานที่หวานซึ้ง ย้อนมาใหม่ CHORUS 1 Bm F#m เธออิคิดถึงฉันบ้างม้าย รูปที่ถ่าย ยังเก็บอยู่ม้าย G D A/C# เราไม่บายคิดถึง อิตาย เหงาใจอย่างแรง Bm F#m เธออิจำวันนั้นได้ม้าย ที่ตักฉันมีเธอตรงนี้ G A Bm ที่อาทิตย์ตกลงขอบเล ที่เรานั่งแลหวัน… จำได้ม้าย… OUTRO , , , , , Bm Bm F#m F#m , , , , , Bm Bm F#m F#m , , , , , Bm Bm F#m F#m , , Bm
Features