คอร์ดเพลง เต้นทิ้งไป

ศิลปิน 20Hz

INTRO , , , , , Cm Cm Ab Ab , , , , , Cm Cm Ab Ab VERSE 1 Cm Ab คืนนี้มีเรื่องไม่สบายใจ อยากจะออกไปเต้นบนฟลอร์ Cm Ab ความเครียดที่มีก็โยนทิ้งไป เก็บแค่ความสุขไว้ก็พอ Cm Ooh เพลงกำลังดีอยากจะชวนเธอเต้นไปด้วยกัน Ab Ooh เปิดเพลงดังๆ ความเครียดที่มีก็หายพลัน Cm Ooh จังหวะแบบนี้ เต้นให้ลืมชีวิตพังๆ Ab Ooh ซ้ายที ขวาที เต้นตามให้ทัน PRE-CHORUS 1 Cm Ab ซ้าย ซ้าย ขวา ขวา ยกแขนขึ้นมาแล้วปรบมือ ตามจังหวะ 12345 Cm Ab ซ้าย ซ้าย ขวา ขวา ยกแขนขึ้นมาแล้วปรบมือ ตามจังหวะ 12345 12345 CHORUS 1 Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยร่างกายตามเพลง Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยตัวเอง yeah Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยร่างกายตามเพลง Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยตัวเอง yeah Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) SOLO , , , , , Cm Cm Ab Ab , , , , , Cm Cm Ab Ab , , , , , Cm Cm Ab Ab , , , , , Cm Cm Ab Ab PRE-CHORUS 2 Cm Ab ซ้าย ซ้าย ขวา ขวา ยกแขนขึ้นมาแล้วปรบมือ ตามจังหวะ 12345 Cm Ab ซ้าย ซ้าย ขวา ขวา ยกแขนขึ้นมาแล้วปรบมือ ตามจังหวะ 12345 1234 CHORUS 2 Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยร่างกายตามเพลง Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยตัวเอง yeah Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยร่างกายตามเพลง Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยตัวเอง yeah Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) OUTRO , , , , , Cm Cm Ab Ab , , , , , Cm Cm Ab Ab
INTRO , , , , , Cm Cm Ab Ab , , , , , Cm Cm Ab Ab VERSE 1 Cm Ab คืนนี้มีเรื่องไม่สบายใจ อยากจะออกไปเต้นบนฟลอร์ Cm Ab ความเครียดที่มีก็โยนทิ้งไป เก็บแค่ความสุขไว้ก็พอ Cm Ooh เพลงกำลังดีอยากจะชวนเธอเต้นไปด้วยกัน Ab Ooh เปิดเพลงดังๆ ความเครียดที่มีก็หายพลัน Cm Ooh จังหวะแบบนี้ เต้นให้ลืมชีวิตพังๆ Ab Ooh ซ้ายที ขวาที เต้นตามให้ทัน PRE-CHORUS 1 Cm Ab ซ้าย ซ้าย ขวา ขวา ยกแขนขึ้นมาแล้วปรบมือ ตามจังหวะ 12345 Cm Ab ซ้าย ซ้าย ขวา ขวา ยกแขนขึ้นมาแล้วปรบมือ ตามจังหวะ 12345 12345 CHORUS 1 Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยร่างกายตามเพลง Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยตัวเอง yeah Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยร่างกายตามเพลง Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยตัวเอง yeah Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) SOLO , , , , , Cm Cm Ab Ab , , , , , Cm Cm Ab Ab , , , , , Cm Cm Ab Ab , , , , , Cm Cm Ab Ab PRE-CHORUS 2 Cm Ab ซ้าย ซ้าย ขวา ขวา ยกแขนขึ้นมาแล้วปรบมือ ตามจังหวะ 12345 Cm Ab ซ้าย ซ้าย ขวา ขวา ยกแขนขึ้นมาแล้วปรบมือ ตามจังหวะ 12345 1234 CHORUS 2 Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยร่างกายตามเพลง Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยตัวเอง yeah Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยร่างกายตามเพลง Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) Cm เต้นไปด้วยกัน ปล่อยตัวเอง yeah Ab (เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน เต้นไปด้วยกัน) OUTRO , , , , , Cm Cm Ab Ab , , , , , Cm Cm Ab Ab
Features