คอร์ดเพลง Yellow Line

ศิลปิน Solitude Is Bliss

VERSE 1 C#m Bsus4 F#sus4 C#m Bsus4 F#sus4 ไม่รู้ว่าฉัน รับความคิดมาจากใคร วรรณศิลป์ คำสลวย หนังสือเล่มใด C#m Bsus4 F#/A# A G# ทำให้ฉันนั้นคิดว่าฉันเป็นใคร เธอเป็นใคร เขาเป็นใคร…. C#m Bsus4 F#sus4 เพราะเหตุนี้หรือ เปล่าฝ่ามือที่หยาบ กระซิบให้คลานต่อไป CHORUS 1 Cmaj7 G F#sus4 Dmaj7 อีกมุมนึง ความโดดเดี่ยวของเธอ จะส่องออกมาให้เห็น… เป็น Cmaj7 A/C# F#sus4 Dmaj7 มุม ที่ทำให้ใคร รู้ว่ามีคนอย่างเขาอีกคน VERSE 2 C#m Bsus4 F#sus4 ที่เธอซ่อนไว้ ที่ฉันซ่อนไว้ ที่เราเก็บไว้…. C#m Bsus4 F#sus4 Yellow line ใครจะรู้ ถ้าเธอเก็บไว้ ไม่บอกใคร C#m Bsus4 F#/A# A G# ว่าอีกมุมนึง ความโดดเดี่ยวของเรา จะส่องเป็นเงาให้เห็น เป็น C#m Bsus4 F#sus4 F# มุม ที่ทำให้ใครรู้ ว่าจะมีคนอย่างเขา อีกคน CHORUS 2 Cmaj7 G F#sus4 Dmaj7 อีกมุมนึง ความโดดเดี่ยวของเธอ จะส่องออกมาให้เห็น… เป็น Cmaj7 A/C# F#sus4 Dmaj7 มุม ที่ทำให้ฉันรู้ ว่ามีคนอย่างฉันอีกคน Cmaj7 G F#sus4 Bsus4 อีกมุมนึง ในอีกมุมนึง ในอีกมุมนึง INSTRU , , , , , Cmaj7 A/C# F#sus4 Dmaj7 , , , , , C#m Bsus4 F#sus4 F#sus4 , , , , , C#m Bsus4 F#sus4 F#sus4 , , , , , C#m Bsus4 F#/A# A G# , , , , C#m Bsus4 F#sus4
VERSE 1 C#m Bsus4 F#sus4 C#m Bsus4 F#sus4 ไม่รู้ว่าฉัน รับความคิดมาจากใคร วรรณศิลป์ คำสลวย หนังสือเล่มใด C#m Bsus4 F#/A# A G# ทำให้ฉันนั้นคิดว่าฉันเป็นใคร เธอเป็นใคร เขาเป็นใคร…. C#m Bsus4 F#sus4 เพราะเหตุนี้หรือ เปล่าฝ่ามือที่หยาบ กระซิบให้คลานต่อไป CHORUS 1 Cmaj7 G F#sus4 Dmaj7 อีกมุมนึง ความโดดเดี่ยวของเธอ จะส่องออกมาให้เห็น… เป็น Cmaj7 A/C# F#sus4 Dmaj7 มุม ที่ทำให้ใคร รู้ว่ามีคนอย่างเขาอีกคน VERSE 2 C#m Bsus4 F#sus4 ที่เธอซ่อนไว้ ที่ฉันซ่อนไว้ ที่เราเก็บไว้…. C#m Bsus4 F#sus4 Yellow line ใครจะรู้ ถ้าเธอเก็บไว้ ไม่บอกใคร C#m Bsus4 F#/A# A G# ว่าอีกมุมนึง ความโดดเดี่ยวของเรา จะส่องเป็นเงาให้เห็น เป็น C#m Bsus4 F#sus4 F# มุม ที่ทำให้ใครรู้ ว่าจะมีคนอย่างเขา อีกคน CHORUS 2 Cmaj7 G F#sus4 Dmaj7 อีกมุมนึง ความโดดเดี่ยวของเธอ จะส่องออกมาให้เห็น… เป็น Cmaj7 A/C# F#sus4 Dmaj7 มุม ที่ทำให้ฉันรู้ ว่ามีคนอย่างฉันอีกคน Cmaj7 G F#sus4 Bsus4 อีกมุมนึง ในอีกมุมนึง ในอีกมุมนึง INSTRU , , , , , Cmaj7 A/C# F#sus4 Dmaj7 , , , , , C#m Bsus4 F#sus4 F#sus4 , , , , , C#m Bsus4 F#sus4 F#sus4 , , , , , C#m Bsus4 F#/A# A G# , , , , C#m Bsus4 F#sus4
Features