คอร์ดเพลง หนึ่งวิ

ศิลปิน fellow fellow

VERSE 1 Cm7 F Dm7 G7 การได้เป็นเพื่อนเธอ การได้เจอทุกวัน การเป็นคนสำคัญ ได้ปลอบเธอในวันทุกข์ใจ Cm7 F Dm7 G7 ความจริงมันก็ดี ที่ได้ใกล้ชิดกัน ต่างเป็นคนรับฟัง เเต่ว่าเธอไม่เคยรู้เลย PRE-CHORUS 1 Cm7 F ว่าเพื่อนที่เธอไว้ใจมันกลับคิดมากเกินกว่านั้น Ab F ฉันพร้อมยอมเสียทุกความเชื่อใจ อยากให้เธอรู้ ฉันยอมแลก CHORUS 1 Bbmaj7 Bb7 Ebmaj7 Ebm ทั้งชีวิตที่ได้เป็นเพื่อนเธอ เเลกกับวินาทีเดียวที่ได้รักกัน Dm7 G7 รู้ว่าอาจจะทำให้เธอนั้นผิดหวัง Cm7 F Bbmaj7 เเค่อยากเป็นคนรักเเละดูเเล ต่อให้เเค่วินาทีเดียว ก็ยอม INSTRU , , , , , Bbmaj7 F D7 Gm PRE-CHORUS 2 Cm7 F เพราะเพื่อนที่เธอไว้ใจมันกลับคิดมากเกินกว่านั้น Ab F ฉันพร้อมยอมเสียทุกความเชื่อใจ อยากให้เธอรู้ ฉันยอมแลก CHORUS 2 Bbmaj7 Bb7 Ebmaj7 Ebm ทั้งชีวิตที่ได้เป็นเพื่อนเธอ เเลกกับวินาทีเดียวที่ได้รักกัน Dm7 G7 รู้ว่าอาจจะทำให้เธอนั้นผิดหวัง Cm7 F เเค่อยากเป็นคนรักเเละดูเเล ต่อให้เเค่วินาทีเดียว ก็ยอม BRIDGE Cm7 Dm7 Cm7 ต่อให้เธอนั้นจะโกรธกัน ต่อให้เธอไม่อยากมองหน้าฉัน G7 ต่อให้คำว่าเพื่อน วันนี้มันจะไม่มีอีกแล้ว Cm7 Dm7 Ab F ต่อให้เธอนั้นจะเกลียดกัน ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าฉันนั้นเกิดมาเพื่อรักเธอ CHORUS 3 Bbmaj7 Bb7 Ebmaj7 Ebm ฉันยอมแลก ทั้งชีวิตที่ได้เป็นเพื่อนเธอ เเลกกับวินาทีเดียวที่ได้รักกัน Dm7 G7 รู้ว่าอาจจะทำให้เธอนั้นผิดหวัง Cm7 F เเค่อยากเป็นคนรักเเละดูเเล ต่อให้เเค่วินาทีเดียว ก็ยอม Bbmaj7 Bb7 Ebmaj7 Ebm ทั้งชีวิตที่ได้เป็นเพื่อนเธอ เเลกกับวินาทีเดียวที่ได้รักกัน Dm7 G7 ไม่ต้องการจะเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้น Cm7 F เเค่อยากเป็นคนรักเเละดูเเล ต่อให้เเค่วินาทีเดียว ก็ยอม OUTRO , , , , , Bbmaj7 Bb7 Ebmaj7 Ebm Fade out…
VERSE 1 Cm7 F Dm7 G7 การได้เป็นเพื่อนเธอ การได้เจอทุกวัน การเป็นคนสำคัญ ได้ปลอบเธอในวันทุกข์ใจ Cm7 F Dm7 G7 ความจริงมันก็ดี ที่ได้ใกล้ชิดกัน ต่างเป็นคนรับฟัง เเต่ว่าเธอไม่เคยรู้เลย PRE-CHORUS 1 Cm7 F ว่าเพื่อนที่เธอไว้ใจมันกลับคิดมากเกินกว่านั้น Ab F ฉันพร้อมยอมเสียทุกความเชื่อใจ อยากให้เธอรู้ ฉันยอมแลก CHORUS 1 Bbmaj7 Bb7 Ebmaj7 Ebm ทั้งชีวิตที่ได้เป็นเพื่อนเธอ เเลกกับวินาทีเดียวที่ได้รักกัน Dm7 G7 รู้ว่าอาจจะทำให้เธอนั้นผิดหวัง Cm7 F Bbmaj7 เเค่อยากเป็นคนรักเเละดูเเล ต่อให้เเค่วินาทีเดียว ก็ยอม INSTRU , , , , , Bbmaj7 F D7 Gm PRE-CHORUS 2 Cm7 F เพราะเพื่อนที่เธอไว้ใจมันกลับคิดมากเกินกว่านั้น Ab F ฉันพร้อมยอมเสียทุกความเชื่อใจ อยากให้เธอรู้ ฉันยอมแลก CHORUS 2 Bbmaj7 Bb7 Ebmaj7 Ebm ทั้งชีวิตที่ได้เป็นเพื่อนเธอ เเลกกับวินาทีเดียวที่ได้รักกัน Dm7 G7 รู้ว่าอาจจะทำให้เธอนั้นผิดหวัง Cm7 F เเค่อยากเป็นคนรักเเละดูเเล ต่อให้เเค่วินาทีเดียว ก็ยอม BRIDGE Cm7 Dm7 Cm7 ต่อให้เธอนั้นจะโกรธกัน ต่อให้เธอไม่อยากมองหน้าฉัน G7 ต่อให้คำว่าเพื่อน วันนี้มันจะไม่มีอีกแล้ว Cm7 Dm7 Ab F ต่อให้เธอนั้นจะเกลียดกัน ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าฉันนั้นเกิดมาเพื่อรักเธอ CHORUS 3 Bbmaj7 Bb7 Ebmaj7 Ebm ฉันยอมแลก ทั้งชีวิตที่ได้เป็นเพื่อนเธอ เเลกกับวินาทีเดียวที่ได้รักกัน Dm7 G7 รู้ว่าอาจจะทำให้เธอนั้นผิดหวัง Cm7 F เเค่อยากเป็นคนรักเเละดูเเล ต่อให้เเค่วินาทีเดียว ก็ยอม Bbmaj7 Bb7 Ebmaj7 Ebm ทั้งชีวิตที่ได้เป็นเพื่อนเธอ เเลกกับวินาทีเดียวที่ได้รักกัน Dm7 G7 ไม่ต้องการจะเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้น Cm7 F เเค่อยากเป็นคนรักเเละดูเเล ต่อให้เเค่วินาทีเดียว ก็ยอม OUTRO , , , , , Bbmaj7 Bb7 Ebmaj7 Ebm Fade out…
Features