คอร์ดเพลง ดูแลเขาให้ดีดี

ศิลปิน ดา เอ็นโดรฟิน

INTRO , , , , , C C F F , , , , , C Cmaj7 Dm Dm G , , , , , C Cmaj7 Dm G VERSE 1 C Cmaj7 ฉันได้พูดคุยกับเขาแล้ว ได้เจอกับเขาคนนั้น- Dm G ของเธอ ก็บอกตรงตรง โกรธไม่ลงที่เธอได้เลือกเขา C Cmaj7 เห็นแล้วเขาดีขนาดไหน แตกต่างจากฉันที่ชีวิต Dm G วุ่นวาย ไม่โกรธเธอแล้ว เหมาะกับเธอก็เขานั้นคู่ควร PRE-CHORUS 1 Am G F C ทั้งหมดใจ ก็ยังรักเธอเสมอ Am G/B F G และเข้าใจ เมื่อเธอเจอทางที่ดี ไม่อยากจะฉุดรั้งเธอ CHORUS 1 C Dm ดูแลรักเขาให้ดีดี อยู่กับเขาไปให้นานนาน G F C G/B มีเพียงเท่านี้ จะใช้เป็นคำส่งท้าย… Am Dm ดูแลรักเขาให้ดีดี และจากนี้ไปเรื่องนี้ Em Dm จะจบ ตัดใจเสียที เธอได้คนดี F G C ก็หมดเวลาฉัน ตั้งแต่นี้ ฉันขอลาก่อน INSTRU , , , , , C Cmaj7 Dm G VERSE 2 C Cmaj7 รู้แล้วทำไมเธอเลือกเขา พอคุยกับเขาก็เลย- Dm G เข้าใจ มันต่างกันไกล ไม่มีทางที่ฉันจะเทียบเลย C Cmaj7 เห็นแล้วเขาดีขนาดไหน แตกต่างจากฉันที่ชีวิต- Dm G วุ่นวาย ไม่โกรธเธอแล้ว เหมาะกับเธอก็เขานั้นคู่ควร PRE-CHORUS 2 Am G F C ทั้งหมดใจ ก็ยังรักเธอเสมอ Am G/B F G และเข้าใจ เมื่อเธอเจอทางที่ดี ไม่อยากจะฉุดรั้งเธอ CHORUS 2 C Dm ดูแลรักเขาให้ดีดี อยู่กับเขาไปให้นานนาน G F C G/B มีเพียงเท่านี้ จะใช้เป็นคำส่งท้าย… Am Dm ดูแลรักเขาให้ดีดี และจากนี้ไปเรื่องนี้ Em Dm จะจบ ตัดใจเสียที เธอได้คนดี F G C ก็หมดเวลาฉัน ตั้งแต่นี้ ฉันขอลาก่อน OUTRO , , , , , C Cmaj7 Dm Dm G , , , , , C Cmaj7 Dm G , , , C Cmaj7 Fade out…
INTRO , , , , , C C F F , , , , , C Cmaj7 Dm Dm G , , , , , C Cmaj7 Dm G VERSE 1 C Cmaj7 ฉันได้พูดคุยกับเขาแล้ว ได้เจอกับเขาคนนั้น- Dm G ของเธอ ก็บอกตรงตรง โกรธไม่ลงที่เธอได้เลือกเขา C Cmaj7 เห็นแล้วเขาดีขนาดไหน แตกต่างจากฉันที่ชีวิต Dm G วุ่นวาย ไม่โกรธเธอแล้ว เหมาะกับเธอก็เขานั้นคู่ควร PRE-CHORUS 1 Am G F C ทั้งหมดใจ ก็ยังรักเธอเสมอ Am G/B F G และเข้าใจ เมื่อเธอเจอทางที่ดี ไม่อยากจะฉุดรั้งเธอ CHORUS 1 C Dm ดูแลรักเขาให้ดีดี อยู่กับเขาไปให้นานนาน G F C G/B มีเพียงเท่านี้ จะใช้เป็นคำส่งท้าย… Am Dm ดูแลรักเขาให้ดีดี และจากนี้ไปเรื่องนี้ Em Dm จะจบ ตัดใจเสียที เธอได้คนดี F G C ก็หมดเวลาฉัน ตั้งแต่นี้ ฉันขอลาก่อน INSTRU , , , , , C Cmaj7 Dm G VERSE 2 C Cmaj7 รู้แล้วทำไมเธอเลือกเขา พอคุยกับเขาก็เลย- Dm G เข้าใจ มันต่างกันไกล ไม่มีทางที่ฉันจะเทียบเลย C Cmaj7 เห็นแล้วเขาดีขนาดไหน แตกต่างจากฉันที่ชีวิต- Dm G วุ่นวาย ไม่โกรธเธอแล้ว เหมาะกับเธอก็เขานั้นคู่ควร PRE-CHORUS 2 Am G F C ทั้งหมดใจ ก็ยังรักเธอเสมอ Am G/B F G และเข้าใจ เมื่อเธอเจอทางที่ดี ไม่อยากจะฉุดรั้งเธอ CHORUS 2 C Dm ดูแลรักเขาให้ดีดี อยู่กับเขาไปให้นานนาน G F C G/B มีเพียงเท่านี้ จะใช้เป็นคำส่งท้าย… Am Dm ดูแลรักเขาให้ดีดี และจากนี้ไปเรื่องนี้ Em Dm จะจบ ตัดใจเสียที เธอได้คนดี F G C ก็หมดเวลาฉัน ตั้งแต่นี้ ฉันขอลาก่อน OUTRO , , , , , C Cmaj7 Dm Dm G , , , , , C Cmaj7 Dm G , , , C Cmaj7 Fade out…
Features