คอร์ดเพลง Friend Zone

ศิลปิน Three Man Down

INTRO , , , , , Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 VERSE 1 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am เก็บเอาไว้ในใจเสมอไม่เคยบอก เก็บเอาไว้ข้างในลึกๆ หัวใจ Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ไม่เคยบอกไปให้เธอได้รู้ถึงความใน เพราะเรามันเป็นเพื่อนกันไง PRE-CHORUS 1 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am อยากจะลาออกจากการเป็นเพื่อนเธอ อยากจะเดินกุมมือไม่ใช่มองหน้าเธอ Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am คงทนอยู่วงการนี้อีกไม่ไหว (ขอลาออกก่อนได้ไหม) Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am แต่ว่าสิ่งตามมามันอาจเลวร้าย ฉันจึงทนๆ ไปไม่อยากให้เธอหาย Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีต่อไป (ขอบคุณครับ) CHORUS 1 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am ก็ยอมแพ้ทุกที ฉันเป็นเพื่อนที่แสนดี Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am อยู่ใกล้แค่นี้แต่ไม่กล้าพูดไป เพราะฉันคือคนที่- Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ยืนข้างเธอ แต่ไม่เคยได้หัวใจ คนโง่แบบฉันมันยังมีอยู่ไหม INSTRU , , , , , Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am VERSE 2 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ผ่านมานานก็หลายปีแล้ว ไม่เคยบอก มีคนเข้ามาจีบเธอมากมาย แต่ว่าเธอก็- Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ไม่เคย ยืนอยู่ตรงนี้ ไม่เลือกใคร และเราก็ยังเป็นเพื่อนกันไง PRE-CHORUS 2 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am อยากจะลาออกจากการเป็นเพื่อนเธอ อยากจะเดินกุมมือไม่ใช่มองหน้าเธอ Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am คงทนอยู่วงการนี้อีกไม่ไหว (ขอลาออกก่อนได้ไหม) Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am แต่ว่าสิ่งตามมามันอาจเลวร้าย ฉันจึงทนๆ ไปไม่อยากให้เธอหาย Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีต่อไป (ขอบคุณครับ) CHORUS 2 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am ก็ยอมแพ้ทุกที ฉันเป็นเพื่อนที่แสนดี Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am อยู่ใกล้แค่นี้แต่ไม่กล้าพูดไป เพราะฉันคือคนที่- Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ยืนข้างเธอ แต่ไม่เคยได้หัวใจ คนโง่แบบฉันมันยังมีอยู่ไหม SOLO , , , , , Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 , , , , , Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 PRE-CHORUS 3 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am อยากจะลาออกจากการเป็นเพื่อนเธอ อยากจะเดินกุมมือไม่ใช่มองหน้าเธอ Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am คงทนอยู่วงการนี้อีกไม่ไหว (ขอลาออกก่อนได้ไหม) Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am แต่ว่าสิ่งตามมามันอาจเลวร้าย ฉันจึงทนๆ ไปไม่อยากให้เธอหาย Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีต่อไป (ขอบคุณครับ) CHORUS 3 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am ก็ยอมแพ้ทุกที ฉันเป็นเพื่อนที่แสนดี Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am อยู่ใกล้แค่นี้แต่ไม่กล้าพูดไป เพราะฉันคือคนที่- Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ยืนข้างเธอ แต่ไม่เคยได้หัวใจ คนโง่แบบฉันมันยังมีอยู่ไหม Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am ก็ขอร้องคนดี ฉันเป็นมากกว่านี้ จะไม่มีวันทำให้เธอเสียใจ ให้ฉันเป็นคนที่ Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ยืนข้างเธอ โอบกอดเธอเอาไว้ ให้คน ๆ นั้นเป็นตัวฉันได้ไหม
INTRO , , , , , Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 VERSE 1 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am เก็บเอาไว้ในใจเสมอไม่เคยบอก เก็บเอาไว้ข้างในลึกๆ หัวใจ Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ไม่เคยบอกไปให้เธอได้รู้ถึงความใน เพราะเรามันเป็นเพื่อนกันไง PRE-CHORUS 1 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am อยากจะลาออกจากการเป็นเพื่อนเธอ อยากจะเดินกุมมือไม่ใช่มองหน้าเธอ Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am คงทนอยู่วงการนี้อีกไม่ไหว (ขอลาออกก่อนได้ไหม) Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am แต่ว่าสิ่งตามมามันอาจเลวร้าย ฉันจึงทนๆ ไปไม่อยากให้เธอหาย Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีต่อไป (ขอบคุณครับ) CHORUS 1 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am ก็ยอมแพ้ทุกที ฉันเป็นเพื่อนที่แสนดี Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am อยู่ใกล้แค่นี้แต่ไม่กล้าพูดไป เพราะฉันคือคนที่- Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ยืนข้างเธอ แต่ไม่เคยได้หัวใจ คนโง่แบบฉันมันยังมีอยู่ไหม INSTRU , , , , , Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am VERSE 2 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ผ่านมานานก็หลายปีแล้ว ไม่เคยบอก มีคนเข้ามาจีบเธอมากมาย แต่ว่าเธอก็- Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ไม่เคย ยืนอยู่ตรงนี้ ไม่เลือกใคร และเราก็ยังเป็นเพื่อนกันไง PRE-CHORUS 2 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am อยากจะลาออกจากการเป็นเพื่อนเธอ อยากจะเดินกุมมือไม่ใช่มองหน้าเธอ Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am คงทนอยู่วงการนี้อีกไม่ไหว (ขอลาออกก่อนได้ไหม) Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am แต่ว่าสิ่งตามมามันอาจเลวร้าย ฉันจึงทนๆ ไปไม่อยากให้เธอหาย Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีต่อไป (ขอบคุณครับ) CHORUS 2 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am ก็ยอมแพ้ทุกที ฉันเป็นเพื่อนที่แสนดี Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am อยู่ใกล้แค่นี้แต่ไม่กล้าพูดไป เพราะฉันคือคนที่- Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ยืนข้างเธอ แต่ไม่เคยได้หัวใจ คนโง่แบบฉันมันยังมีอยู่ไหม SOLO , , , , , Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 , , , , , Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 PRE-CHORUS 3 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am อยากจะลาออกจากการเป็นเพื่อนเธอ อยากจะเดินกุมมือไม่ใช่มองหน้าเธอ Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am คงทนอยู่วงการนี้อีกไม่ไหว (ขอลาออกก่อนได้ไหม) Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am แต่ว่าสิ่งตามมามันอาจเลวร้าย ฉันจึงทนๆ ไปไม่อยากให้เธอหาย Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีต่อไป (ขอบคุณครับ) CHORUS 3 Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am ก็ยอมแพ้ทุกที ฉันเป็นเพื่อนที่แสนดี Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am อยู่ใกล้แค่นี้แต่ไม่กล้าพูดไป เพราะฉันคือคนที่- Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ยืนข้างเธอ แต่ไม่เคยได้หัวใจ คนโง่แบบฉันมันยังมีอยู่ไหม Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am ก็ขอร้องคนดี ฉันเป็นมากกว่านี้ จะไม่มีวันทำให้เธอเสียใจ ให้ฉันเป็นคนที่ Fmaj7 Bb7 Cmaj7 Am Fmaj7 Bb7 Cmaj7 ยืนข้างเธอ โอบกอดเธอเอาไว้ ให้คน ๆ นั้นเป็นตัวฉันได้ไหม
Features