คอร์ดเพลง ขอบคุณ (Thanks)

ศิลปิน SLUR

INTRO , , , , , G F Am Cm D , , , , , G F Am Cm D VERSE 1 D C … ทะเยอทะยาน ให้ความต้องการคงไม่มากพอ D C … จะภาวนาให้ใครมารอคงไม่สนใจ PRE-CHORUS 1 Am Bm C#m7b5 E7 เหมือนว่าการพบพาจากลาตรงนั้น คงไม่นานเท่าไหร่ Am C D กอดความทรงจำดีดี เก็บไว้ถ้ายังมีความหมาย CHORUS 1 G F Am Cm D ขอบคุณที่เคยมีความชิดใกล้ ขอบคุณที่เราเคยห่วงใย G F Am Cm D ขอบคุณที่มันเป็นไปไม่ได้ ผ่านแล้วก็คงเลย- C#m7b5 D Cmaj7 ผ่านไป…. เก็บไว้ถ้ายังมีความหมาย คำตอบยังรอที่เดิมเสมอ… PRE-CHORUS 2 Am Bm C#m7b5 E7 เหมือนว่าการพบพาจากลาตรงนั้น คงไม่นานเท่าไหร่ Am C D กอดความทรงจำดีดี เก็บไว้ถ้ายังมีความหมาย CHORUS 2 G F Am Cm D ขอบคุณที่เคยมีความชิดใกล้ ขอบคุณที่เราเคยห่วงใย G F Am Cm D ขอบคุณที่มันเป็นไปไม่ได้ ผ่านแล้วก็คงเลยผ่าน SOLO , , , , , F F Cmaj7 Cmaj7 , , , , , F F E7 E7 CHORUS 2 A Em D Dm ขอบคุณที่เคยมีความชิดใกล้ ขอบคุณที่เราเคยห่วงใย A Em D Dm E ขอบคุณแต่มันเป็นไปไม่ได้ ผ่านแล้วก็คงเลยผ่านไป…. INSTRU , , , , , A G D E (ผ่านแล้วก็คงเลยผ่านไป) , , , , , A G D E (ผ่านแล้วก็คงเลยผ่านไป) , , , , , A Em D Dm , , , , , A Em D Dm E , , , , , A Em D Dm E , , A
INTRO , , , , , G F Am Cm D , , , , , G F Am Cm D VERSE 1 D C … ทะเยอทะยาน ให้ความต้องการคงไม่มากพอ D C … จะภาวนาให้ใครมารอคงไม่สนใจ PRE-CHORUS 1 Am Bm C#m7b5 E7 เหมือนว่าการพบพาจากลาตรงนั้น คงไม่นานเท่าไหร่ Am C D กอดความทรงจำดีดี เก็บไว้ถ้ายังมีความหมาย CHORUS 1 G F Am Cm D ขอบคุณที่เคยมีความชิดใกล้ ขอบคุณที่เราเคยห่วงใย G F Am Cm D ขอบคุณที่มันเป็นไปไม่ได้ ผ่านแล้วก็คงเลย- C#m7b5 D Cmaj7 ผ่านไป…. เก็บไว้ถ้ายังมีความหมาย คำตอบยังรอที่เดิมเสมอ… PRE-CHORUS 2 Am Bm C#m7b5 E7 เหมือนว่าการพบพาจากลาตรงนั้น คงไม่นานเท่าไหร่ Am C D กอดความทรงจำดีดี เก็บไว้ถ้ายังมีความหมาย CHORUS 2 G F Am Cm D ขอบคุณที่เคยมีความชิดใกล้ ขอบคุณที่เราเคยห่วงใย G F Am Cm D ขอบคุณที่มันเป็นไปไม่ได้ ผ่านแล้วก็คงเลยผ่าน SOLO , , , , , F F Cmaj7 Cmaj7 , , , , , F F E7 E7 CHORUS 2 A Em D Dm ขอบคุณที่เคยมีความชิดใกล้ ขอบคุณที่เราเคยห่วงใย A Em D Dm E ขอบคุณแต่มันเป็นไปไม่ได้ ผ่านแล้วก็คงเลยผ่านไป…. INSTRU , , , , , A G D E (ผ่านแล้วก็คงเลยผ่านไป) , , , , , A G D E (ผ่านแล้วก็คงเลยผ่านไป) , , , , , A Em D Dm , , , , , A Em D Dm E , , , , , A Em D Dm E , , A
Features