คอร์ดเพลง Unofficial

ศิลปิน Eii

INTRO , , , Db Db VERSE 1 Db สิ่งเดียวที่หวังไว้ในใจ มันไม่ใช่แค่ได้กอด Bbm แต่มันคือความชัดเจน ที่เธอบอกมาตลอด Gb Db ว่าจะได้รักกัน รักกัน เหมือนภาพที่เธอวาดให้ฝัน Mmm.. Db ติดตรงที่เธอยังมีใคร และก็เขายังสำคัญ Bbm เธอบอกว่าฉันจะได้เป็นตัวจริงในสักวัน Gb Db แต่มันก็เนิ่นนาน เนิ่นนาน ที่ฉันทำได้แค่เฝ้าดู Mmm.. PRE-CHORUS 1 Ab Gb เธอบอกให้ฉันรอก่อน รอก่อน ขอเวลา จบกับเขา..ได้เมื่อไร ก็จะเป็นวันของฉัน CHORUS 1 Db Bbm Ooh... คนที่มันไม่เคยได้รอก็ไม่รู้ … Gb Ab ต้องอยู่กับหวังแล้งแล้งลมลมต้องขื่นและขมยังไง Db Bbm Oh baby ooh… เธอไม่เคยเป็นตัวสำรองก็ไม่รู้ … Gb Ab Db ต้องรอทั้งทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอพูดมาจะมีจริงไหม Yeah.. eh VERSE 2 Db ก็ในเมื่อยังไม่มีสิทธ์ ก็ต้องปิดความลับไว้ Bbm ก็ตัวตนฉันยังไม่มี ก็จำเป็นต้องเข้าใจ Gb Db แต่ไม่รู้ข้างใน ข้างใน หัวใจทนได้อีกแค่ไหน Oh... PRE-CHORUS 2 Ab Gb เธอบอกให้ฉันรอก่อน รอก่อน ขอเวลา จบกับเขา..ได้เมื่อไร ก็จะเป็นวันของฉัน CHORUS 2 Db Bbm Ooh... (เธอให้ฉันรอ) คนที่มันไม่เคยได้รอก็ไม่รู้ … (ฉันก็ต้องรอ) Gb Ab ต้องอยู่กับหวังแล้งแล้งลมลมต้องขื่นและขมยังไง Db Bbm Oh baby ooh… (เธอให้ฉันรอ) เธอไม่เคยเป็นตัวสำรองก็ไม่รู้ … (ฉันก็ต้องรอ) Gb Ab Db ต้องรอทั้งทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอพูดมาจะมีจริงไหม Yeah.. eh SOLO , , , , , Ab Ab Gb Gb CHORUS 3 Db Bbm Ooh... (เธอให้ฉันรอ) คนที่มันไม่เคยได้รอก็ไม่รู้ … (ฉันก็ต้องรอ) Gb Ab ต้องอยู่กับหวังแล้งแล้งลมลมต้องขื่นและขมยังไง Db Bbm Oh baby ooh… (เธอให้ฉันรอ) เธอไม่เคยเป็นตัวสำรองก็ไม่รู้ … (ฉันก็ต้องรอ) Gb Ab Db ต้องรอทั้งทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอพูดมาจะมีจริงไหม Mmm…
INTRO , , , Db Db VERSE 1 Db สิ่งเดียวที่หวังไว้ในใจ มันไม่ใช่แค่ได้กอด Bbm แต่มันคือความชัดเจน ที่เธอบอกมาตลอด Gb Db ว่าจะได้รักกัน รักกัน เหมือนภาพที่เธอวาดให้ฝัน Mmm.. Db ติดตรงที่เธอยังมีใคร และก็เขายังสำคัญ Bbm เธอบอกว่าฉันจะได้เป็นตัวจริงในสักวัน Gb Db แต่มันก็เนิ่นนาน เนิ่นนาน ที่ฉันทำได้แค่เฝ้าดู Mmm.. PRE-CHORUS 1 Ab Gb เธอบอกให้ฉันรอก่อน รอก่อน ขอเวลา จบกับเขา..ได้เมื่อไร ก็จะเป็นวันของฉัน CHORUS 1 Db Bbm Ooh... คนที่มันไม่เคยได้รอก็ไม่รู้ … Gb Ab ต้องอยู่กับหวังแล้งแล้งลมลมต้องขื่นและขมยังไง Db Bbm Oh baby ooh… เธอไม่เคยเป็นตัวสำรองก็ไม่รู้ … Gb Ab Db ต้องรอทั้งทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอพูดมาจะมีจริงไหม Yeah.. eh VERSE 2 Db ก็ในเมื่อยังไม่มีสิทธ์ ก็ต้องปิดความลับไว้ Bbm ก็ตัวตนฉันยังไม่มี ก็จำเป็นต้องเข้าใจ Gb Db แต่ไม่รู้ข้างใน ข้างใน หัวใจทนได้อีกแค่ไหน Oh... PRE-CHORUS 2 Ab Gb เธอบอกให้ฉันรอก่อน รอก่อน ขอเวลา จบกับเขา..ได้เมื่อไร ก็จะเป็นวันของฉัน CHORUS 2 Db Bbm Ooh... (เธอให้ฉันรอ) คนที่มันไม่เคยได้รอก็ไม่รู้ … (ฉันก็ต้องรอ) Gb Ab ต้องอยู่กับหวังแล้งแล้งลมลมต้องขื่นและขมยังไง Db Bbm Oh baby ooh… (เธอให้ฉันรอ) เธอไม่เคยเป็นตัวสำรองก็ไม่รู้ … (ฉันก็ต้องรอ) Gb Ab Db ต้องรอทั้งทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอพูดมาจะมีจริงไหม Yeah.. eh SOLO , , , , , Ab Ab Gb Gb CHORUS 3 Db Bbm Ooh... (เธอให้ฉันรอ) คนที่มันไม่เคยได้รอก็ไม่รู้ … (ฉันก็ต้องรอ) Gb Ab ต้องอยู่กับหวังแล้งแล้งลมลมต้องขื่นและขมยังไง Db Bbm Oh baby ooh… (เธอให้ฉันรอ) เธอไม่เคยเป็นตัวสำรองก็ไม่รู้ … (ฉันก็ต้องรอ) Gb Ab Db ต้องรอทั้งทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอพูดมาจะมีจริงไหม Mmm…
Features