คอร์ดเพลง สักวัน (Someday)

ศิลปิน Manicmind

VERSE 1 A F#m E D เธอเคยเข้าใจ ว่าความรัก มันสวยงามเพียงใด A F#m E D แต่ในความเป็นจริงทุกสิ่ง จะเปลี่ยนเวียนหมุนไปตามกาลเวลา PRE-CHORUS 1 E D/F# E D และเมื่อถึงเวลาที่เขานั้นเดินจากไป แหลกสลายไปในพริบตา แต่ CHORUS 1 A D อย่าปล่อยให้มันทำลายหัวใจของเธอ ออกจากความผิดหวังที่เธอได้เจอ F#m E D และโปรดจงจำไว้ว่าเธอ ยังคงมีลมหายใจอยู่ A D ปล่อยให้วันเวลาเยียวยาหัวใจ ให้เธอได้ทิ้งมันไปให้ไกล F#m E D A ในตอนสุดท้ายยังคงมีแสงไฟสว่าง ที่รอเธออยู่ตรงนั้น INSTRU , , , , , A D F#m E D , , , , , A D F#m E D PRE-CHORUS 2 E D/F# E D และเมื่อถึงเวลาที่เขานั้นเดินจากไป แหลกสลายไปในพริบตา แต่ CHORUS 2 A D อย่าปล่อยให้มันทำลายหัวใจของเธอ ออกจากความผิดหวังที่เธอได้เจอ F#m E D และโปรดจงจำไว้ว่าเธอ ยังคงมีลมหายใจอยู่ A D ปล่อยให้วันเวลาเยียวยาหัวใจ ให้เธอได้ทิ้งมันไปให้ไกล F#m E D A ในตอนสุดท้ายยังคงมีแสงไฟสว่าง ที่รอเธออยู่ตรงนั้น SOLO , , , , , A D F#m E D , , , , , F#m E D F#m E D CHORUS 3 A D อย่าปล่อยให้มันทำลายหัวใจของเธอ ออกจากความผิดหวังที่เธอได้เจอ F#m E D และโปรดจงจำไว้ว่าเธอ ยังคงมีลมหายใจอยู่ A D ปล่อยให้วันเวลาเยียวยาหัวใจ ให้เธอได้ทิ้งมันไปให้ไกล F#m E D ในตอนสุดท้ายยังคงมีแสงไฟสว่าง ที่รอเธออยู่- POST-CHORUS 1 F#m E D F#m E D ตรงนั้น…. สักวันคงจะหาย ในวันที่ลืมเขาได้ สักวันจะเข้าใจ F#m E D อย่าปล่อยให้มันทำลายหัวใจ สักวันคงจะหาย ในวันที่ลืมเขาได้ F#m E D A อย่าปล่อยให้มันทำลายหัวใจ สักวันจะเข้าใจ และปล่อยให้มันหายไป OUTRO , , , , , A D F#m E D
VERSE 1 A F#m E D เธอเคยเข้าใจ ว่าความรัก มันสวยงามเพียงใด A F#m E D แต่ในความเป็นจริงทุกสิ่ง จะเปลี่ยนเวียนหมุนไปตามกาลเวลา PRE-CHORUS 1 E D/F# E D และเมื่อถึงเวลาที่เขานั้นเดินจากไป แหลกสลายไปในพริบตา แต่ CHORUS 1 A D อย่าปล่อยให้มันทำลายหัวใจของเธอ ออกจากความผิดหวังที่เธอได้เจอ F#m E D และโปรดจงจำไว้ว่าเธอ ยังคงมีลมหายใจอยู่ A D ปล่อยให้วันเวลาเยียวยาหัวใจ ให้เธอได้ทิ้งมันไปให้ไกล F#m E D A ในตอนสุดท้ายยังคงมีแสงไฟสว่าง ที่รอเธออยู่ตรงนั้น INSTRU , , , , , A D F#m E D , , , , , A D F#m E D PRE-CHORUS 2 E D/F# E D และเมื่อถึงเวลาที่เขานั้นเดินจากไป แหลกสลายไปในพริบตา แต่ CHORUS 2 A D อย่าปล่อยให้มันทำลายหัวใจของเธอ ออกจากความผิดหวังที่เธอได้เจอ F#m E D และโปรดจงจำไว้ว่าเธอ ยังคงมีลมหายใจอยู่ A D ปล่อยให้วันเวลาเยียวยาหัวใจ ให้เธอได้ทิ้งมันไปให้ไกล F#m E D A ในตอนสุดท้ายยังคงมีแสงไฟสว่าง ที่รอเธออยู่ตรงนั้น SOLO , , , , , A D F#m E D , , , , , F#m E D F#m E D CHORUS 3 A D อย่าปล่อยให้มันทำลายหัวใจของเธอ ออกจากความผิดหวังที่เธอได้เจอ F#m E D และโปรดจงจำไว้ว่าเธอ ยังคงมีลมหายใจอยู่ A D ปล่อยให้วันเวลาเยียวยาหัวใจ ให้เธอได้ทิ้งมันไปให้ไกล F#m E D ในตอนสุดท้ายยังคงมีแสงไฟสว่าง ที่รอเธออยู่- POST-CHORUS 1 F#m E D F#m E D ตรงนั้น…. สักวันคงจะหาย ในวันที่ลืมเขาได้ สักวันจะเข้าใจ F#m E D อย่าปล่อยให้มันทำลายหัวใจ สักวันคงจะหาย ในวันที่ลืมเขาได้ F#m E D A อย่าปล่อยให้มันทำลายหัวใจ สักวันจะเข้าใจ และปล่อยให้มันหายไป OUTRO , , , , , A D F#m E D
Features